Psykologiskt våld: Som vattendroppar på en sten

Psykologiskt våld: Som vattendroppar på en sten

Senaste uppdateringen: 26 oktober, 2022

När vi tänker på ordet “övergrepp” tänker vi ofta direkt på fysiska övergrepp. Men fysiskt våld är bara en typ av våld. I denna artikel kommer vi att prata om andra typer av våld som kan existera samtidigt eller ensamma. Vi kommer att prata om psykologiskt våld.

Manipulation, förnedring och förolämpningar är vanligare än slag. Men vi pratar sällan om detta. Varför är det så? Det finns olika anledningar. Vissa drag delas med dem vid det fysiska våldet, som exempelvis offrets känsla av skam. Och andra hör exklusivt till det psykologiska våldet, såsom svårigheten att se dem p.g.a. brist på fysiska märken.

Psykologiskt våld inom och utanför hemmet

Psykologiskt våld kan uppstå inom hemmet, men även på jobbet, i media och samhället generellt. I många fall utan att vi ens noterar det, utan att vi lyckas märka det då det är så subtilt. Men detsamma kan inte sägas angående de skador det orsakar.

Psykiska aggressioner består oftast över tid, och det fungerar som vattendroppar på en sten. Konstant, fortsatt erosion som är svår att läka. Erosion som är svår att upptäcka om det är något som vi bara observerar vid tillfället.

Något liknande händer med psykologiskt våld. Förövaren skapar gradvis rädsla och beroende i den andra personens sinne.

Kvinna

Denna typ av aggression kan uppstå i vilken miljö som helst, men det är vanligast inom familjen och framförallt inom förhållanden. En person får en annan att känna sig värdelös. Förövaren förlöjligar offret inför andra, förolämpar, dömer eller hotar.

Offret förlorar sakta viljan och modet att gå ut, att vara på vissa platser, att ha vänskaper, att träffa familj och vänner etc. Från denna typ av våld föds beroende. Offret känner sig värdelöst. Denna person är därför beroende av sin partner för allt.

Psykologiskt våld hos barn

Det tros ofta att man genom att utöva hård disciplin vid uppfostran kommer att göra barn till starka och disciplinerade vuxna, men detta är inte fallet. Denna typ av strikt uppfostran skapar bara frustrerade barn och vuxna, fyllda av komplex och en väldigt låg självkänsla.

Föräldrar som mentalt attackerar sina barn inser inte att de skapar ett beteende som kan vända sig mot dem då barnen blir äldre, speciellt under ungdomen, som redan är en komplicerad tid för dem.

Varför rapporteras inte psykologiskt våld?

För att kunna svara på denna fråga måste vi hålla flera faktorer i sinnet och uppmärksamma specifika omständigheter. Men det finns vissa vanliga eller frekventa mönster i denna typ av situation.

Först och främst rapporteras det inte eftersom offret många gånger inte är medvetet om våldet. Förövaren har varit så “precis och kalkylerande” att det inte uppfattas som något dåligt. Det anses istället vare något vardagligt, normalt och även förväntat. Det typiska “han gör det för att han älskar mig” är väldigt vanligt.

Å andra sidan, om offret har noterat detta beteende hos förövaren så är det något väldigt svårt att bevisa (till skillnad från fysiskt våld). I de flesta fall noterar offrets familj och vänner förändringar i attityden hos båda parter. Vissa av de verbala aggressionerna kan även uppstå vid sociala tillställningar.

Kvinna

Psykologiskt våld rapporteras många gånger inte eftersom det föreligger en rädsla. Offret måste ibland återvända till sitt hem och leva med förövaren och vara rädd för att något kommer att hända med barnen eller någon familjemedlem.

Bristen på engagemang från myndigheter och brist på lagstiftning i många länder rörande våld i hemmet, både i fysisk och mental form, gör det väldigt svårt för offret att rapportera situationen.

Vad kan du göra för att komma undan övergreppen?

För att offret ska kunna förändra sin situation är det en bra idé att kontakta personer som har upplevt en liknande situation. Det finns organisationer och stiftelser som kan hjälpa. Skapa distans, så mycket som möjligt, från förövaren, så att problemet inte får tragiska konsekvenser.

Terapi och att prata med de personer som står närmast kan även vara till hjälp. Med stöd från nära och kära och de lärdomar som de har, kommer det att bli enklare att gå framåt. Låt oss inte glömma, å andra sidan, att genom att förstärka självkänslan hos de personer vi älskar, bidrar vi till att göra dem starkare mot denna typ av aggression.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.