3 patriarkala uppfattningar som upprätthåller lidande

3 patriarkala uppfattningar som upprätthåller lidande

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Patriarkatet kan beskrivas som en ideologi som manifesteras i det sociala livet och som orsakar ojämställdhet för kvinnor. Men kan denna sociala ordning och de patriarkala uppfattningar som håller den flytande påverka helandet hos det kvinnliga könet? Lider våra kroppar från effekterna av ett patriarkalt samhället?

Läkaren Christiane Northrup förklarar i sin bok Women’s Bodies, Women’s Wisdom att det inte är möjligt att hela kvinnor så länge som vi inte gör en kritisk analys och ändrar några av de patriarkala uppfattningar som vi omedvetet har ärvt och internaliserat.

“Medvetenhet skapar kroppen.”

-Christiane Northrup-

För att börja så är den västerländska civilisationen inspirerad av den judisk-kristna uppfattningen som anser, bland andra absurditeter, att den kvinnliga kroppen och dess sexualitet – representerad i Eva – är ansvarig för mänsklighetens fall.

När det gäller sjukdom, menar Northrup att kvinnor blir sjuka om vi behandlar varandra illa. Hon förklarar vidare att när vi blir sjuka, tas vi om hand av ett patriarkalt medicinskt system som ofta svärtar ner våra kroppar. Christiane pekar ut tre fundamentala patriarkala uppfattningar som motverkar lämplig omvårdnad:

Den första uppfattningen: sjukdomen är fienden

Denna tanke kan få oss att se vår kropp som en fiende, speciellt då den sänder oss meddelanden som vi inte vill höra. Detta är ett element som kan orsaka smärta, och ignorerar vad som kan vara en stor källa för njutning. Enligt författaren försöker vårt samhället att döda kroppen som budbärare tillsammans med budskapet som den för med sig.

Men kroppen kan bli till vårt bästa helande system så länge som vi vet hur man lyssnar på den. Utan att gå in på det sexuella ämnet, så skapar dess rörelser endorfiner som får oss att känna oss bättre, och mer fyllda av energi.

Kvinna som är hindrad av patriarkala uppfattningar

Den andra uppfattningen: medicinsk vetenskap är omnipotent

Denna uppfattning är baserad på myten som vi har blivit hjärntvättade till att tro på gällande de “medicinska gudarna”. Med andra ord att läkare vet mer om våra kroppar än vad vi gör och att de därför är de enda som kan hela oss.

Så vi glömmer bort något så uppenbart som faktumet att varje kvinna har förmågan att samla in stor kunskap om sig själv. En läkare kan hjälpa till med detta, men det kommer inte att hjälpa så mycket om denne inte lyssnar på vad kvinnan har att säga.

Den tredje uppfattningen: den kvinnliga kroppen är onormal

Det patriarkala nedsvärtandet av den kvinnliga kroppen har skapat en rädsla som många personer upplever gällande sin egen kropp och dess naturliga processer till den grad att de känner avsky mot den. Christiane Northrup påminner oss i sin bok att ingen vetenskaplig studie kan förklara med fullständig precision och i varje omständighet hur eller varför en viss kropp beter sig som den gör.

Rörande detta förklarar akutläkaren Alyson McGregor att återkallelsen av 80% av medicinen i USA är p.g.a. de bieffekter som har påverkat kvinnor. Anledningen: de djur som användes i laboratorium för medicinska studier var hanar. Deras celler formade därför en referenspunkt för den medicinska studien som då blev exklusivt maskulin.

Emotionell frånkoppling som en konsekvens av dessa patriarkala uppfattningar

Den patriarkala kulturen har fått oss att omedvetet anta vanor som har allvarliga effekter på vår kropp och vårt sinne, för de hindrar oss från att ansluta till våra känslor för att kunna förstå vad som verkligen händer med oss. Ett patriarkalt samhälle för även med sig undermineringen av kvinnors känslor, vilket har påverkan gällande acceptansen av dem.

Målningar

Många kvinnor känner sig skamsna när det kommer till att uttrycka sina känslor. Det beror på att de löper risken för att inte bli tagna på allvar eller verka svaga. Detta håller oss i ett tillstånd av lidande som ökar i proportion till tiden som vi håller fast vid det.

Hur kan man motverka patriarkala uppfattningar?

Ett första steg mot positiv förändring i livet och en bättre hälsa är att ge ett namn till den nuvarande upplevelsen. Vi måste även låta oss själva känna den till fullo, emotionellt, spirituellt och fysiskt.

När vi erkänner och frigör oss från vårt emotionella lidande så ansluter vi direkt till våra känslor. Genom dessa kan vi upptäcka de specifika behov som vi har.

Genom att frigöra oss själva från detta lidande och den oro som kommer med det, återtar vi den nödvändiga energin för kroppen att hela sig själv. Det är även viktigt att byta ut dessa patriarkala uppfattningar mot andra som är mer användbara. Som till exempel idén att den kvinnliga kroppen har en stor förmåga för motstånd och hälsa. Med andra ord, för att hela sig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.