Vad positiva personer gör för att undvika negativ energi

Vad positiva personer gör för att undvika negativ energi

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi omges av negativ energi nästan överallt vi går. Personer som alltid klagar, gör saker för att såra sig själva och andra eller försöker sänka humör med sin kritik och sina restriktiva argument. Men vissa personer kan upprätthålla optimism även i de mest giftiga av miljöer. Vad gör positiva personer för att komma bort från den negativa energi som omger dem?

“Sinnets energi är livets essens.”

-Benjamin Franklin-

Negativ energi kan spridas och influera dina tankar och handlingar. Att undvika källor för negativ energi är vitalt om du vill bli framgångsrik. Alla kan påverkas av negativa känslor, men de enda som lärt sig att hålla dem borta är de som lärt sig att hantera dem. Hur? På följande sätt:

Positiva personer skapar lycka inifrån

Positiva personer söker inte efter lycka i extern stimulans. När du söker lycka utanför dig själv kommer ditt humör falla när den externa stimulansen försvinner. Detta producerar osäkerhet och beroenden.

Kvinna framför gul himmel som visar att positiva personer mår bättre

Istället söker positiva personer efter interna källor för positiv energi. På så sätt blir deras tillstånd av lycka inte lika beroende av externa situationer, utan snarare av hur de konfronterar situationen. Deras medvetenhet låter dem filtrera negativ energi genom sitt sökande efter inre frid.

De undviker negativa personer

Detta kan vara en av de viktigaste sakerna man kan göra för att bibehålla positiv energi. Det finns ett populärt talesätt: “Den som undviker möjligheten undviker fara.” Något liknande sker med positiva personer. När du undviker giftiga personer löper du ingen risk att kontamineras av dem.

Problemet är att detta kräver styrka som vi inte alltid har: mod och beslutsamhet. En massa mod krävs för att undvika negativa personer, speciellt eftersom de som påverkar oss mest tenderar att vara viktiga personer i våra liv, vilket till och med kan inkludera personer vi verkligen älskar.

Men att undvika giftiga personer har fler fördelar än nackdelar. När du då och då ändå väljer att spendera tid med dem så kommer du göra det fritt med laddade batterier och förstärkta sköldar. När du tar beslutet kommer du ha kontroll. Detta är ett fantastiskt vapen.

Positiva personer tror på sig själva

En av de giftigaste och mest negativa bördorna som vi alla ställs inför är negativiteten hos personerna som inte tror på oss, som kritiserar oss eller som försöker begränsa oss, som projicerar sin inkompetens och frustration på oss.

Positiva personer är medvetna om att deras framgång är beroende av deras tro på sig själva. I slutänden är vi alla ansvariga för våra egna liv.

“Våra övertygelser om vad vi är och vad vi kan vara är just vad som fastslår vad vi kan vara.”

-Anthony Robbins-

De tränar och är i kontakt med naturen

Fysisk träning främjar frisättningen av endorfiner – hormon som ansvarar för välmående. Träning hjälper även till att hantera stress och öka självkänslan. Allt detta ger upphov till en cocktail av optimism och positiv energi, som hjälper dig att förbli stark inför möjliga vågor av extern negativitet.

Positiva personer är även i regelbunden kontakt med naturen och spenderar tid i friska luften. Naturen och frisk luft främjar avslappning, självinsikt och självmedvetenhet.

Att träna, vara i friska luften och vara i kontakt med naturen bidrar till att ladda dig med positiv energi och filtrera ut möjliga gifter som infekterat dig.

Löpande kvinna

Positiva personer accepterar misslyckande och ansvar

Positiva personer accepterar misslyckande eftersom de vet att det är det enda sättet att lära sig och växa. De förstår de negativa känslorna som misslyckande ger upphov till, men grubblar inte på dem.

Positiva personer tar dessutom alltid ansvar för vad som sker i deras liv, och försöker inte skylla på andra för att rättfärdiga sina misstag. Positiva personer fokuserar på vad de kan förbättra och analyserar vad som drabbar dem så att de kan göra bättre ifrån sig nästa gång.

De behöver inte andra människors godkännande

Att vara beroende av andra personers åsikter gör dig sårbar, enkel att manipulera och till och med beroende. Positiva personer vet detta, precis som att de vet att det är omöjligt att vara alla till lags. Det är därför de inte söker andra personers godkännande. Istället agerar de efter sina egna uppsättningar av värderingar.

De lyssnar på andra personers åsikter, men de låter dem inte påverka dem mer än vad de anser nödvändigt för sin tillväxt. Och de vet hur man är tacksam för konstruktiv kritik samt hur man hanterar försöken att förgöra dem.

De tror att allt har en lösning

Positiva personer är medvetna om att allt har en lösning, förutom döden, och följer principen “Så länge det finns liv finns det hopp”. För positiva personer finns det alltid sätt att komma över ett hinder.

Man på stege som visar att positiva personer når högre

Även när de hamnat på botten kan positiva personer ta sig samman och blicka framåt i syfte att göra vad som krävs för att bli starkare och resa sig upp igen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.