Jag säger också NEJ till könsrelaterat våld

Jag säger också NEJ till könsrelaterat våld
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Könsrelaterat våld är ett problem för alla, inte bara för offren. Bland vissa av anledningarna finner vi att samhället inte lär oss att uppskatta det feminina, utan istället dömer kvinnor efter deras utseenden eller om de har mycket sex eller inte…

Man brukar säga att “de som bråkar som barn vill ha varandra när de blir äldre”. Vi har nämligen lärt oss att “om en person slår dig är det för att denne tycker om dig”. Detta har blivit till ett dåligt exempel för att uppfostra barn.

Kanske är det dock så att uttrycket “barn är grymma” egentligen har mycket mer att göra med en medveten och omedveten grymhet än den vuxna världens samhälle. Vi vet alla vad det innebär att säga “springa som en tjej”, “slåss som en tjej”, “skratta som en tjej” och liknande.

Könsrelaterat våld

Som att “vara tjej” per automatik skulle innebära att vi inte kan vara starka, utan tvärtom svaga och inkapabla. Men det värsta är att vi införlivas i detta tankesätt och att vi tolererar dessa “uppfattningar” som om de vore naturliga.

Könsrelaterat våld är ett utbrett problem

Varje år dör tusentals kvinnor på grund av våld som uppstått bara för att de är kvinnor. Detta är den dystra verkligheten.

Och det finns miljontals våldsamma personer som är en produkt av det historiska systemet och förtrycket mot kvinnor. Det gör att de kan utnyttja oss, att de kan förminska oss som människor.

Varför? Varför lever vi i ett sjukt samhälle som tolererar bilden av kvinnan som underlägsen och att samhället tror sig ha rätt att kontrollera kvinnan, hur hon för sig och hennes kropp.

Utveckling

Det finns ett annat sätt att utbilda

Genom att säga “inte en till” kan vi börja utbilda våra barn till att tänka jämställt. Vi måste göra oss av med bilden av kvinnan som en prinsessa som inte kan försvara sig liksom bilden av den våldsamme mannen; dessa bilder som har blivit grunden till könsrelaterat våld mot kvinnan.

För mord, den allra värsta följden av könsrelaterat våld, är den slutliga handlingen som börjar från en spiral av dålig uppfostran, och som under tidens lopp har resulterat i både fysiska och psykologiska övergrepp.

En stor del av världspopulationen anser dock inte att psykologiska övergrepp kan klassas som könsrelaterat våld.

Vårt samhälle måste därför gå igenom en lång utbildning, för bara pedagogiken kan rädda oss från våldet. Vi måste slå fast att…

– Social isolering… DET ÄR VÅLD.

– Emotionell utpressning… DET ÄR VÅLD.

– Öppna och dolda oförskämdheter… DET ÄR VÅLD.

– Kontroll över en persons mobil, över en persons konton på sociala medier… DET ÄR VÅLD.

– Att hota någon… DET ÄR VÅLD.

– Att kontrollera hur någon klär sig… DET ÄR VÅLD.

– Emotionell likgiltighet… DET ÄR VÅLD.

– Verbal aggression, dominerande beteenden (hota med att avsluta relationen) och avundsjuka… DET ÄR VÅLD.

– Social diskriminering, jobbdiskriminering och ekonomisk diskriminering… DET ÄR VÅLD.

Vi bör därför skapa ett slott av goda värderingar så att vi kan befria samhället från våld och fördomar.

Könsrelaterat våld

Könsrelaterat våld har ingen ålder

Det är mycket viktigt att börja utbilda om detta vid tidig ålder eftersom detta är något som vi ser allt längre ner i åldrarna.

Detta är väldigt viktigt att tänka på eftersom uppfattningar om vad kärlek är börjar formas tidigt.

Det är här som bilderna om den ömtåliga prinsessan som blir skyddad av en prins formas. Det är här som stereotyperna formas.

Nuförtiden banaliseras och normaliseras våldet under idén att det handlar om kärlek, och om du inte står ut “kämpar du inte för din kärlek”.

Vi bör inte heller bara utbilda när det kommer till jämställdhet utan även när det kommer till ansvaret för våldet och övergreppen mot kvinnor för att de är kvinnor. Det är viktigt att lära sig att säga “NEJ”, vilket är möjligt, och framförallt nödvändigt.

Hand med ordet NO

Från prinsessor till ingenjörer

Vi bör dessutom förstöra “rosens isolering” och ge kraft åt de leksaker, objekt, kläder och verktyg som vi kan använda för att lära våra barn hur viktigt det är med jämställdhet.

Vi bör lära våra barn att tänka kritiskt och att tänka själva, och att man ska förbättra sina färdigheter och se teknologi som något roligt.

Plågad kvinna

Vidare bör vi lära pojkarna att det finns ett ‘nytt’ sätt att vara män. Vi kan visa dem att maskulinitet innebär att man tar hand om andra, att man uttrycker känslor, att man respekterar, att man kämpar för jämställdhet, att man undviker våld, att man tar hand om hemmet etc.

Den 25:e november infaller Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Förhoppningsvis kan vi en dag glömma bort den dagen eftersom vi har nått en punkt då kvinnor inte längre är sårbara för övergrepp i livet.

Kom ihåg att om man behandlar en kvinna illa behandlar man alla illa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.