Psykiska övergrepp: osynliga slag gör ondare

Psykiska övergrepp: osynliga slag gör ondare
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Det är lätt att identifiera fysiska övergrepp, men hur är det med psykiska övergrepp? Detta är tysta övergrepp där allt händer mellan två personer samtidigt som resten av världen går ovetande.

Fysiska övergrepp går hand i hand med psykiska övergrepp. Man skulle även kunna säga att man har blivit utsatt för psykiska övergrepp utan fysiska övergrepp, men man kan inte säga att man har blivit utsatt för fysiska övergrepp utan psykiska övergrepp.

Psykiska övergrepp är något som helt förstör en person. Trakasserier, att inte känna sig älskad. Det är en tyst smärta, en kall blick, en föraktfull blick.

-María José Rodríguez de Armenta-

De som begår övergreppen vet att deras ord har kraft. Därför används de. Psykiska övergrepp är betydligt mer effektiva än fysiska. De lämnar spår, problem som består över tid.

Det finns många som menar att dessa osynliga slag gör betydligt ondare än fysiska. Många föredrar en smäll istället för att under flera år bli utsatta för psykiska övergrepp.

Kvinna och fågel med nyckel

Psykiska övergrepp visar att ord gör ont

Psykiska övergrepp implicerar att ord gör skada och förnedrar… Allt detta kan till en början vara väldigt subtilt eftersom den utsatta personen inte märker av detta och sakta kommer denna person att spela det spel som förövaren vill.

Med psykiska övergrepp försöker en person utsätta sitt offer för något utan att han eller hon är medveten om detta. Vill du lära dig hur man kan upptäcka psykiska övergrepp? Tänk på följande aspekter:

  • Du blir förolämpad, personen skriker på dig och talar nedsättande till dig så att du känner att du inte är värd någonting, att ditt liv inte är värt någonting. Personen gör detta på ett sätt som får dig att till och med känna dig tacksam över att vara med personen trots detta.
  • Personen är väldigt avundsjuk och kontrollerar dig hela tiden. Du är denna persons högst värderade ägodel och samtidigt blir du anklagad för olika saker, vilket förvirrar dig.
  • Personen isolerar dig från dina vänner och din familj. Personen har makten att kontrollera vem du umgås med och kan kontrollera vad du gör med din tid. Han eller hon bestämmer detta åt dig, som om du är en docka. Du är inte fri utan någon som får foga sig efter önskningarna hos en annan person.
  • Det förekommer ständiga hot som gör att du alltid känner dig rädd. Personen kan hota med att överge dig eller så tar han eller hon sikte på svagheterna hos dig.
  • Emotionell och sexuell press utövas för att ge dig skuldkänslor. Du blir tvingad till att känna skuld över något som du inte borde känna skuld för.

Om något av ovanstående någon gång har drabbat dig kan det vara så att du har blivit utsatt för denna typ av övergrepp.

Även om en person kan använda fysiskt våld om han eller hon märker att det psykiska inte fungerar är det inte ofta detta händer.

Blåmärkena finns inte på huden, utan i själen.

Kvinnor

Jag vill frigöra mig från osynliga slag

Det är svårt att hjälpa en person som är utsatt för denna psykiska behandling. Till att börja med är personen ofta inte medveten om detta själv. När en person blir utsatt för sådan psykologisk influens tror denne många gånger att denne är älskad av förövaren i fråga.

Resultatet blir en totalförstörd självkänsla. Ett liv utan mening, fyllt av rädsla och där du känner dig nödgad att tillfredsställa den person som skadar dig. Och även om en person är medveten om dessa övergrepp kan det vara svårt för denne att få hjälp.

Det finns en anledning att psykiska övergrepp är tysta. Hur visar du att detta har hänt? Det är dina ord mot någon annans och det finns många som kan vara skeptiska och helt enkelt anse att du hittar på saker och är konstig.

Det kan även vara så att du, trots att du vet om att du blir utsatt, vill skydda denna person som skadar dig. Det finns många utsatta personer som skyddar sina förövare! Detta kallas för Stockholmssyndromet.

“Det som oroar mig är den andra typen av övergrepp, inte det som lämnar märken på huden.”

-Walter Riso-

Det är viktigt att känna till att även män kan vara utsatta för detta, även om det är betydligt vanligare att kvinnor drabbas.

Det är också av betydelse att man lär sig identifiera detta och att man hjälper den utsatta personen om man tillåts göra detta. Många gånger kan vi dock inte göra något. Ibland lyckas förövaren med sitt mål. Ett osynligt mål…

Flicka på lina

Bilder av Daria Petrelli.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.