Starka barn blir starkare vuxna

Att odla stark emotionell intelligens hos barn gör att de kan bli funktionella och tillfredsställda vuxna.
Starka barn blir starkare vuxna
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2024

Känslor spelar en viktig roll när det kommer till att uppfostra starka barn som är mogna, glada och framgångsrika. Under årens gång kommer de dock att stöta på emotionella svårigheter som kan ha personliga och sociala konsekvenser i framtiden.

Det är dock inte lätt att guida barn för att lära dem hantera sina känslor. Barn har också många känslor i olika nyanser, något som inte gör processen mindre komplicerad.

Mor och barn

Emotionell kommunikation är en grundsten för att man ska kunna uppfostra starka barn

Emotionell medvetenhet är väldigt viktigt under vårt liv. Vi bör vara medvetna om vad som gör oss frustrerade, negativa eller positiva. På så sätt kan vi lära oss att kontrollera och förstå oss själva.

Om vi klarar av detta kan vi även se till att våra barn övervinner denna utmaning. Det kanske låter upprepande, men det är väldigt viktigt att barnen lär sig emotionell kommunikation för att de ska kunna fungera socialt.

Att lära barn att observera, kommunicera och förstå känslor kommer att hjälpa dem att nå vad de vill i livet. Vi bör lära dem detta så att de inte blir utsatta för konflikter utifrån.

Mor och dotter på strand

Ett exempel

Ett bra exempel på hur man hjälper barn att utvecklas hittar vi i boken La inteligencia emocional de los niños (Emotionell intelligens för barn) av Lawrence E. Shapiro:

Den handlar om Martin, ett barn på 6 år, vars föräldrar höll på att gå igenom en skilsmässa. Martins far insisterade att han skulle åka till Boston för att besöka honom varje helg medan hans mamma skulle ta hand om honom under veckodagarna i Richmond, Virginia. Martin sade knappt något under den två timmar långa resan och gick direkt och lade sig då han kom till något utav husen. Efter två månader började Martin få ont i magen och pratade knappt med någon i skolan.

Under vårdnadsgenomgången frågade Martins advokat honom:

“Hur känner du dig då du besöker din far varje helg?”

“Jag vet inte” svarade Martin.

“Är du glad över att träffa din far då du kommer till Boston?” frågade hans advokat samtidigt som han försökte kontrollera sina egna känslor och inte guida Martin mot något specifikt svar.

“Jag vet inte” svarade Martin igen med en monoton röst som knappt hördes.

“Vad kan du säga mig om din mor? Är du glad över att bo hos henne under veckorna?” frågade advokaten, och märkte att han bara fick ett enda svar under hela processen.

“Jag vet inte” svarade Martin igen med samma monotona och tysta röst.

Mor och dotter

Om vi berövar våra barn en korrekt emotionell utveckling kommer konsekvensen av detta vara att de inte kan förstå och utvärdera sina tankar och känslor.

Som vi nu har sett ganska så klart i detta exempel skapar detta ett lidande som vi inte bör orsaka hos våra barn. Det är således viktigt att de kan överföra sina känslor till ord för att de ska upprätthålla en grundläggande emotionell balans.

De ord som beskriver känslor är direkt länkade till fysiska och emotionella uttryck. Ett barn bör exempelvis veta att ångest är relaterat till ett högre blodtryck och leder till spänningar i kroppen.

Starka barn blir starkare vuxna

Om barn växer upp i en miljö som trycker ner känslor och undviker emotionell kommunikation kommer de antagligen bli emotionellt stumma.

Fördelarna med att lära sig känslornas språk

Om vi kan lära oss känslornas språk under vårt liv kan vi uttrycka dem tydligare och klarare. Därmed kommer vi uppvisa en högre emotionell och social kompetens, vilket är nyckeln till framgång i livet.

Det är därför en moralisk skyldighet att vi lär våra barn detta för att uppfostra starka barn. Detta så att de inte behöver repareras som vuxna på grund av missanpassning i samhället.

Bilder av Claudia Tremblay och Karim Taylor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.