Så känner du igen ägande och kontrollerande män

Så känner du igen ägande och kontrollerande män

Senaste uppdateringen: 08 januari, 2019

Det finns ett antal gemensamma karaktärsdrag och attityder som kännetecknar ägande och kontrollerande män. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa män kan vara mycket olika som individer. De kan skilja sig på många olika sätt när det gäller social status och ekonomisk ställning, ålder, utbildning, religiös övertygelse, politiska åsikter och hur de växte upp som barn.

Det kan dock finnas andra saker som de har gemensamt förutom de egenskaper som vi förklarar i den här artikeln. Nästan alla går in i, och upprätthåller relationer på ett dominerande och auktoritativt sätt. Ibland gömmer de sitt beteende med mer subtila och vänliga gester, medan andra agerar taktlöst utan vidare eftertanke. Det de har gemensamt är att de, lite i taget, bygger ett fängelse för sina partners, där de håller dem som fångar.

De första varningssignalerna är de negativa kommentarerna och avslagen mot partnern som är förklädda som falsk blygsamhet. De frågar också ut sina partners om varje detalj i deras dagliga liv. Problemet är att, allt eftersom tiden går, börjar offren sakta men säkert förlora sin identitet. Offren slutar att göra alla beteenden som orsakar lidande och smärta för sin ägande partner, och börjar väga varje ord de säger på guldvåg för att behaga personen.

I början av ett förhållande skulle det kunna anses vara normalt för en partner att fråga den andra om vad den gör under dagen. Det kan mycket väl hända att man kan skicka meddelanden eller ringa flera gånger om dagen. Men var går gränsen?

Det finns en fara med när den andra personens önskan att veta allt blir till en besatthet och intresset blir till kontroll. Problemet är att dessa män inte brukar visa sina kontrollerande tendenser i början av ett förhållande. Men allt eftersom tiden går kommer dessa tendenser att börja synas mer och mer.

Även om både män och kvinnor kan ha dessa tendenser, fokuserar vi i den här artikeln på de särdrag och karaktärsdrag som kännetecknar ägande och kontrollerande män.

“Försvara ditt liv, slåss för din självständighet, sök din lycka och lär dig att älska dig själv.”

-Izaskun González-

En man med mobiltelefon mot örat och sammanpressade läppar verkar vara arg

Tvångsmässig personlighet

Ägande och kontrollerande män har ofta en tvångsmässig personlighet. De vill veta allt och verkar alltid vara på defensiven. De blir lätt arga och försöker ibland att behärska sin aggressivitet.

Besattheten av att vilja kontrollera var deras partner är vid varje ögonblick, med vilka de talar, eller vilka vänner de har förvandlas till huvudtemat för relationen. Trots att han fått veta vad de gör och var de är, kommer han att fortsätta försöka få det bekräftat. Han vill alltid få bekräftat att det som partnern sagt verkligen är sant.

Nu är det viktigt att vi komma ihåg att vi alla är fria. Ingen har rätt att bestämma vem vi får gå ut med eller hur vi ska klä oss. Det skulle vara respektlöst mot oss och en begränsning av vår frihet.

Ägande och kontrollerande män är svartsjuka

Svartsjuka är ett uttryck av djupa känslor av osäkerhet på sig själv riktad mot en partner. Den dyker ofta upp när en person känner sig hotad av av att inte vara älskad längre. De är rädda för att inte längre befinna sig i centrum i deras älskades liv, även om det inte är sant. Med andra ord är de rädda för att bli övergivna. De är också känslomässigt beroende och verkligen osäkra.

De flesta människor är kapabla till att hantera dessa känslor och sätta dem i ett korrekt sammanhang. Men ägande och kontrollerande män upplever många svårigheter att hantera dessa känslor. Därför överrumpas de av svartsjuka. De uttrycker sig på ett kritiskt, kontrollerande och till och med aggressivt sätt.

Kontroll över sociala nätverk och andra enheter

Förutom att ringa och skicka många meddelanden om dagen blir ägande och kontrollerande män arga när deras partners inte svarar genast.

Om du upplever detta med din partner i början av ert förhållande, är det lämpligt att prata med personen om det. Om han fortfarande inte kan förstå rekommenderar vi att du avslutar relationen. Men när det händer i ett stabilt förhållande är det lämpligt att diskutera eller gå i samtalsterapi med en legitimerad psykolog.

Du bör veta att din mobiltelefon är en väldigt personlig tillhörighet. Ingen har rätt att kontrollera dina samtal eller meddelanden. Du har rätt till din personliga integritet.

Att vara i kontakt är viktigt. Men när de ringer dig ständigt kan det handla om en form av telefontrakasseri. Din partner gör det här för att veta var du är, med vem du är och vad du gör vid varje ögonblick.

Aggressiv man pekar ilsket på en ledsen kvinnas mobiltelefon

Ägande beteende

Att leva med ägande och kontrollerande män är praktiskt taget omöjligt. De förtrycker och kuvar den andra personen.

Dessutom tenderar dessa män att ha ett ägande beteende mot sin partner. Det innebär att de anser att deras partner är deras egendom och att de bestämmer över och åt dem, utan att ta hänsyn till vad de vill. Detta kan leda till situationer av psykisk misshandel. Även offret kan ha svårigheter med att se verkligheten objektivt. Detta är ett resultat av självbedrägeri.

Det viktiga i dessa fall är att eliminera begreppet “tillhör” när det kommer till kärlek. Dessutom måste vi undanröja tron ​​att svartsjuka är ett acceptabelt uttryck för att visa genuin kärlek. Kärlek är inte innehav, behov eller kontroll. Kärlek handlar om frihet, respekt och tillit. Därför är det viktigt att fastställa vissa gränser i relationer.

Det är viktigt att de älskar dig precis som du är, men framför allt att de värdesätter och respekterar dig.

De kräver att du ändrar din smak och hur du är som person

I allmänhet övertygar ägande och kontrollerande män sin partner att lämna sina hobbies, bekymmer och vänskaper. De vill inte att deras partner har intressen som de inte kan kontrollera.

I extrema fall kan ägande och kontrollerande män bli verbalt eller fysiskt förolämpande. De vill att den andra personen ska bete sig så som de vill och göra allt de förväntar sig och önskar. I dessa situationer är det viktigt att offren söker både professionell och juridisk hjälp så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis bör vi komma ihåg att kärlek, respekt och önskan att hjälpa din partner att växa är de viktigaste ingredienserna i ett förhållande.

“När någon kämpar för sin värdighet, för jämlikhet och för frihet, titta dem i ögonen.”

Bruce Springsteen

This might interest you...
Varför stanna i ett förhållande som du vet är osunt?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Varför stanna i ett förhållande som du vet är osunt?

Om du är i ett förhållande kan det hända att du börjar undra om du ska stanna eller gå. Varför stanna i ett förhållande som är ohälsosamt?  • Romo, A. V. E., Romero, F. E. C., & García, L. F. (2014). Percepción social de la infidelidad y estilos de amor en la pareja. Enseñanza e investigación en psicología19(1), 135-147.
  • Carhuaz, E. S. O., Ávila, M. A. L., & Vieira III, E. A. (2022). Experiencias de mujeres convivientes víctimas de violencia psicológica infringido por sus parejas. Puriq4, e183-e183.