Othellos syndrom: patologisk svartsjuka

Othellos syndrom: patologisk svartsjuka
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

Svartsjuka är ganska normalt i kärleksförhållanden. Problemet är när den blir okontrollerbar, konstant och ohälsosam. När det händer upphör svartsjuka att vara en oro och blir till ett verkligt problem, som leder till vad som kallas Othellos syndrom.

Detta syndrom har fått sitt namn från Shakespearepjäsen Othello: moren från Venedig. Psykologer hänvisar också till det som “vanföreställd svartsjuka”. I pjäsen blir huvudpersonen Othello extremt misstänksam om att hans fru Desdemona är otrogen. Han är så övertygad av sina egna misstankar att han mördar henne och därefter begår självmord.

Liksom Othello finns det människor som faller i dessa onda och tvångsmässiga cykler av misstanke och misstro mot sina partners. Det finns ingen saklig grund eller motivering till det, annat än deras egen fantasi. Människor som dessa tenderar att lida av Othellos syndrom. Nedan kommer vi att titta närmare på egenskaper hos, möjliga orsaker till och behandling av syndromet.

Vad som kännetecknar Othellos syndrom

Enligt DSM-5 är Othellos syndrom ett vanföreställningssyndrom som involverar svartsjuka. Det betyder att det grundläggande uttrycket för sjukdomen är patologisk eller extrem svartsjuka som stödjer tanken på en partners otrohet.

En person som lider av Othellos syndrom beter sig fullständigt irrationellt. Med andra ord ser individen vad han eller hon vill se utan att överväga om det finns eller inte finns bevis som stödjer hans eller hennes övertygelser. Personens största bekymmer i förhållandet är att minutiöst söka efter bevis som avslöjar partnern. Han eller hon kommer titta igenom sin partners mobiltelefon och dator och ständigt ifrågasätta dennes rutin. Personens vanföreställning kan leda till att han eller hon tror att partnern har förändrat sina vanor sedan han eller hon blev otrogen.

Svartsjuk flickvän pekar argt på pojkväns mobil

Othellos syndrom är ett tillstånd som kan få allvarliga konsekvenser på grund av den okontrollerbara och irrationella svartsjuka som snärjer de som lider av det. I vissa fall anser individen att denne är offer för en konspiration och känner sig förrådd av sin partner.

Andra människor kan också spela en roll för att uppmuntra svartsjuka. Det är fallet med Jago i pjäsen, och idag stämmer det ofta med olika kommunikationsmedel. Allt som bekräftar individens misstankar blir viktigt.

Här är några aspekter av detta tillstånd som kan hjälpa till att identifiera om en person lider av detta syndrom:

  • Konstant utfrågning och undersökande av partnerns vanor.
  • Den plötsliga misstanken om att det finns en annan person i partnerns liv utan någon form av bevis.
  • Oförmåga att kontrollera svartsjuka på grund av bristande medvetenhet.
  • Oförmåga att kontrollera impulser.
  • Ständigt letande efter förklaringar som motiverar misstankar och felaktiga tolkningar av den andra partnerns beteende.

Orsaker till Othellos syndrom

Hittills finns inga studier som fullt ut förklarar orsaken till detta syndrom. Det finns emellertid många faktorer som påverkar tillståndets utveckling. Några av dessa är alkoholism, schizofreni och missbruk.

Andra studier relaterade Othellos syndrom med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Vissa experter tror att det finns ett samband mellan syndromet och hjärnskador. Vad det betyder är att orsaken till syndromet kan vara fysiologisk.

Det är inte bara en fråga om beteende. Det finns också en känslomässig komponent i samband med självkänsla som vi inte bör glömma. Forskare har fortfarande mycket arbete att göra för att fullt ut förstå orsakerna till detta syndrom.

Vad är behandlingen för patologisk svartsjuka?

Behandling för patologisk svartsjuka är möjlig med professionell hjälp. Med hjälp kan individen lära sig att kontrollera sin svartsjuka och återfå sitt personliga lugn. Dessutom kan han eller hon till och med återställa harmoni i sitt förhållande. För att göra detta är det viktigt att utvärdera patienten ordentligt för att ta reda på ursprunget till dennes svartsjuka. Att identifiera hur gravt personens tillstånd är och de konsekvenser det har på vederbörandes liv är också viktigt.

Ledsen kvinna

Den mest framgångsrika och mest använda terapin för Othellos syndrom är kognitiv beteendeterapi. Å ena sidan använder psykologer beteendetekniker som exponering och responsförebyggande, och på den kognitiva sidan använder de kognitiv omstrukturering. Med detta sagt rekommenderar experter också, i extrema fall, antipsykotisk medicin för impulskontroll.

Familje- och parterapi är också viktigt. Det beror på att svartsjukan ibland är relaterad till livshistorien hos personen som drabbats av Othellos syndrom.

Som du kan se är Othellos syndrom ett tillstånd som kan få allvarliga konsekvenser. Därför bör det åtgärdas så snart det upptäckts, och individen bör söka hjälp av en specialist.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.