Klocktest: en metod för att upptäcka Alzheimers tidigt

Klocktest: en metod för att upptäcka Alzheimers tidigt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 24 februari, 2024

Klocktest är ett väldigt enkelt diagnostiskt test man kan utföra. Dess syfte är att utvärdera den kognitiva försämringen av patienter och diagnostisera neurologiska och psykiatriska tillstånd.

Det är ett av de vanligaste testen och man började använda det 1953, specifikt för Alzheimers och andra typer av demens. Om jag skulle säga att detta test “helt” baseras på att be en person rita en klocka som visar tio minuter över elva, skulle många säkert tvivla på dess exakthet och effektivitet.

Men det finns flera praktiska aspekter vi måste överväga i koppling till denna till synes enkla uppgift.

Rita en klocka. Det är så enkelt att det är svårt att tro att det är ett av de mest avgörande testerna när man diagnostiserar kognitiva sjukdomar, såsom Parkinson och Alzheimers.

Först och främst måste man förstå instruktionen: “Rita en klocka som visar den här tiden.” Sedan måste personen planera, använda sin koordination och justera sin visuella uppfattning, visuomotoriska koordination samt visuokonstruktiva kapacitet.

Det är inte vilket test som helst. Den kognitiva effektivitet klocktest kräver gör det till ett av de mest användbara testerna som finns. Speciellt om vi jämför med sådana som är mer komplexa, dyrare och mindre pålitliga.

Klocktest mäter kognitiva förmågor

Klocktest kan utvärdera en kognitiv brist

Som vi sade tidigare utvecklades och användes testet för första gången 1953. Man ville utvärdera konstruktiv apraxi (vanligt vid demens) och även identifiera omfattningen av lesioner i parietala cortex.

Med tiden blev det ett viktigt verktyg i takt med att människor upptäckte hur användbart det var för att diagnostisera kognitiv försämring. Det är speciellt användbart för att upptäcka Alzheimers tidigt, eftersom testet blottar problemen som uppstår i dess första fas.

Att använda detta test är som sagt relativt enkelt. En utbildad psykolog måste dock utföra det och analysera resultatet. Resultatet av klocktest kan visa olika former av medicinska tillstånd, brister och hjärnskador. Vi bör även notera att det finns upp till 15 sätt att utvärdera detta test.

Hur utförs klocktest?

Generellt kan läkaren eller psykologen välja att utföra testet på ett av två sätt:

  • Patienten ritar klockan genom att följa instruktioner. I det här fallet får patienten ett tomt papper som han eller hon måste rita en klocka som visar 11:10 på. Det är viktigt att cirkeln korrekt distribuerar timmarna.
  • Den andra metoden är att be personen att kopiera en bild av en klocka som redan ritats. Han eller hon måste kopiera den exakt: siffror, storlek och visare.
  • När patienten är klar med testet kommer läkaren fråga om denne är klar och huruvida denne anser att denne presterat bra.

Du undrar förmodligen varför patienten ska rita den specifika tiden 11:10. Något så enkelt som detta betyder att de två visuella hjärnhalvorna måste delta.

Personen måste även lyssna på instruktioner, förstå dem, komma ihåg hur klockor ser ut, var varje timme ska vara och sedan planera vad som ska göras med visarna.

Olika klocktestresultat

Hur utvärderar experterna detta test?

Som vi nämnde ovan finns det många sätt att utvärdera detta test. Vi kan observera cirkeln, siffrornas ordning och deras position. Experten kan även ta hänsyn till huruvida siffrorna är inuti eller utanför cirkeln, om de bara finns på en sida eller om det finns för många siffror.

Personer med schizofrena tillstånd kan till exempel vara besatta av att markera varje minut på klockan. Deras teckningar är ofta ganska bisarra, brokiga och nästan omöjliga att tyda.

Marias fall

Maria är 80 och ska gå med sina barn för att träffa en psykolog för första gången. “Jag glömmer saker”, säger hon med ett skratt medan familjen ser på med oroade blickar. Psykologen noterar viss information och talar med Maria för att göra henne avslappnad och lära känna henne.

Han ber henne sedan att rita en klocka som visar en väldigt specifik tid – 11:10. Resultatet är vad vi ser nedan.

Marias klocka

Marias kognitiva försämring är uppenbar. Detta test kommer inte vara det enda Maria genomgår. Experterna kommer använda andra psykologiska tester och strategier för att slå fast huruvida Maria har Alzheimers.

Klocktest är dock en startpunkt som erbjuder pålitlig och avslöjande information som är mycket viktig för att upptäcka Alzheimers tidigt. Maria är redan 80 år och förlust av kognitiva funktioner är vanligt, så naturlig försämring måste uteslutas.

Vi bör även nämna att detta test har förfinats på senare år. Det finns till och med en penna som “Laboratory for Artificial Intelligence and Computer Science of Massachusetts” (MIT) har designat. Den känner av personens puls, precision, avbrott, skakningar och andra former av oregelbundenheter. Tack vare denna teknologi kan experter ta fram tusentals parametrar.

Det mest intressanta är dock att experter kan upptäcka Alzheimers tidigt, såväl som Parkinson. Tidig upptäckt ger läkarna en chans att utveckla bättre strategier och behandlingar.

Klocktest kommer fortsätta att vara ett av de bästa verktygen för upptäckt av denna typ av sjukdom under de kommande åren.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.