7 strategier för att lära barn impulskontroll

7 strategier för att lära barn impulskontroll

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2022

Många beteendemässiga problem hos barn orsakas av brist på impulskontroll. Men att lära sig att hantera sina impulser är inte lätt. Detta på grund av det faktum att prefrontala cortex inte är fullt utvecklad hos småttingarna. Det är den del av hjärnan som sköter denna specifika uppgift.

Det är dessutom inte alltid lätt för vuxna heller, så varför skulle det vara lätt för barn? Impulskontroll kräver mångsidiga färdigheter som du måste börja lära dem så snart som möjligt. Allt handlar om kontroll – en färdighet de kan börja lära sig från och med sina första sociala interaktioner.

Aggressiv och ständigt närvarande annonsering som försöker höja konsumtionen gör det ännu svårare att lära våra barn att kontrollera sina impulser. Vid dagens slut är vi vana vid att ge omedelbar belöning, och som vuxna gillar vi även att motta det. Stimulanser omkring oss uppmanar oss faktiskt att ta förhastade beslut utan eftertanke, helt enkelt för att vi vill få något i utbyte som ger oss omedelbar njutning. Men njutningen är flyktig.

Impulskontroll och framgång i skolan

Även om framgång i skolan inte är direkt proportionerligt till ens framtida framgångar så är sanningen att det kan erbjuda många möjligheter för ens vuxna liv. Det kan även få barnens relationer med föräldrarna att bli mer positiva. Generellt kan det främja ett bättre familjeliv.

Flicka med megafon

Ur denna synvinkel kan ett barn genom att lära sig att kontrollera impulser få hjälp att övervinna viktiga krav som genererar stress (läxor, prov etc.), lära sig att vänta på sin tur, lära sig att lyssna och lära sig att tänka innan det agerar.

Impulskontroll främjar även barnets relationer med jämngamla, och till och med lärare och andra vuxna som det interagerar med.

Vidare hjälper impulskontroll barnet att lära sig hur man organiserar sin tid, speciellt för studier. Enligt neuroforskarna Sandra Aamodt och Sam Wang är faktiskt självkontroll dubbelt så viktigt som intelligens när det kommer till akademiska prestationer.

Det är anmärkningsvärt att barn som kan kontrollera sina impulser tenderar att tänka på sina svar innan de skriver ned dem och har högre förmågor till kritiskt tänkande för att lösa problem. De kan även tolerera mer frustration som är relaterad till problemlösning.

Strategier för att hjälpa barn kontrollera sina impulser

Som tur är kan man lära ut och lära sig impulskontroll. Det är faktiskt inte en medfödd förmåga. Det är möjligt att hjälpa barn att kontrollera sina impulser när de är små, utan behov av att undertrycka dem. Du kan göra detta medvetet och på ett hälsosamt sätt. Låt oss ta en titt på några strategier för att uppnå detta.

Att lära sig att identifiera sina känslor

Endast när barn kan skilja mellan känslor och beteenden kan de lära sig att kontrollera sina impulser. De måste till exempel förstå att det är normalt att känna sig arg, men att det inte är okej att slå andra eller ha sönder saker. De måste se att det finns alternativ för att konfrontera sina känslor utan att reagera med våld.

Att utveckla färdigheter för att lyssna

Ibland beter sig barn impulsivt eftersom de inte har lyssnat noggrant. Därför handlar de innan de lyssnat på allt det var meningen att de skulle uppmärksamma. Det är fundamentalt att lära barn att lyssna på instruktioner och be dem upprepa vad som sagts till dem. Vi bör se till att det inte finns något de inte förstår.

Barn som lyssnar

Att lära sig att hantera och kontrollera ilska

En låg tolerans för frustration ger upphov till många olika beteendeproblem. Det är därför du måste lära dina barn att hantera och kontrollera sin ilska. På så sätt kommer de kunna lugna ner sig när de är upprörda. Strategier som att lära dem att ta en paus innan de gör något när de är arga kommer lära dem att de är kapabla att lugna ned sig själva.

Föregå med gott exempel för att lära ut impulskontroll

Barn lär sig mycket mer om impulskontroll från vad de ser än från vad de får berättat för sig. Utöver att föregå med gott exempel när det kommer till beteende ska du förklara vad du gör för att kontrollera dina impulser när du har ett problem. Förklara gärna med ett exempel som barnet redan upplevt, eller ännu bättre ett som det just nu genomgår.

Andra strategier för att lära barn impulskontroll

Avslutningsvis kommer här ytterligare några strategier som kan hjälpa barn att lära sig att kontrollera sina impulser:

  • Barn måste lära sig att lösa sina problem på egen hand. Barn bör kunna identifiera sig med problemen de ställs inför. De bör kunna värdera sina åsikter och ta beslut på ett logiskt och eftertänksamt sätt. Ett barn som är kapabelt att analysera ett problem och överväga sina alternativ kommer inte agera impulsivt.
Tänkande pojke som har impulskontroll
  • Etablera tydliga regler som visar vad som förväntas av dem. Barn som vet vad de måste göra är mer benägna att kontrollera sina impulser. Speciellt när de måste ta beslut, och än mer så när de tydligt vet vad konsekvenserna är vid regelbrott.
  • Uppmuntra fysisk aktivitet hos dina barn. När barn blir fysiskt aktiva kan de hantera sina impulser med större lätthet. Måttlig fysisk aktivitet, helst utomhus, är speciellt användbar. Tävlingsinriktade spel och sporter är utmärkta aktiviteter för att lära ut impulskontroll. Tävling är väldigt hälsosamt så länge det utförs på ett kontrollerat sätt under uppsikt. Det bör alltid överses av proffs som kan försvara och arbeta mot att undvika våld i sporten. De kommer uppmuntra till lösning av problem och bra relationer mellan deltagarna.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.