Narcissism: Roten till aggression hos barn

Narcissism: Roten till aggression hos barn

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2016

Föräldrar erkänner sällan att deras barn är verbalt eller fysiskt aggressiva. Det är ett tabuämne, en syn på det våld som göms från offentligheten med fraser som “sådant stannar inom familjen”. En fras som inte löser problemet på något sätt.

Den forskning som har gjorts inom ämnet har visat en fruktansvärd realitet. Slutsatserna är klara: barns våld mot föräldrar håller på att bli mer frekvent och intensivt. Men vad beror detta på?

En nyligen utgiven studie om spanska tonåringar analyserade de faktorer som främjar denna typ av våld. Informationen man samlade in och den efterföljande analysen visade på utsatthet för våld i hemmet, brist på kommunikation och en väldigt lätt uppfostran som faktorer som ofta skapar narcissistiska tonåringar som är verbalt och fysiskt aggressiva mot sina föräldrar.

Våldets frö planteras i hemmet

Forskarna förklarade att många tonåringar som är aggressiva mot sina föräldrar har själva blivit utsatta för våld av sina föräldrar när de var yngre. Det verkar som att utsatthet för våld inom familjen är en stark faktor i detta fall.

Barn

I andra fall kan en brist på positiv emotionell kommunikation mellan föräldrar och barn och/eller brist på tid för barnen utlösa våldsamma attityder. Föräldrar som inte sätter gränser kan också vara en bidragande faktor.

Resultaten visade att utsatthet för våld under studiens första år var korrelerat med direkt aggression mot föräldrarna under det tredje året. En reserverad relation mellan föräldrar och barn under det första året var vidare relaterat till narcissistiska attityder hos tonåringar under det andra året, samt aggression mot föräldrar.

En bra uppväxt är nyckeln till att motverka narcissism och våld

Enligt forskarna är det viktigt att man uppfostrar barnen bra för att motverka narcissism och våldsamma attityder i tonåren. Om föräldrar inte uppfostrar sina barn med ett sinne för ansvar och respekt så kommer de lätt att tro att hela världen kretsar runt dem.

Men föräldrarnas beteende är inte den enda faktorn. Barnens temperament är en annan viktig komponent. Vissa barn är mer impulsiva och lär sig våldsamma beteenden mycket snabbare eftersom detta är ett enkelt sätt att kämpa mot deras föräldrar eller livet i allmänhet. 

Okontrollerbar ilska, en föregångare till en våldsam tonåring

Narcissistiska tonåringar tenderar att känna sig frustrerade och bortstötta. När detta händer kommer först skriken och förolämpningarna och därefter fysisk aggression. Forskarna förklarade att när föräldrarna uppfattar att barnen hoppar över de respektnormer som de är vana vid att följa, så bör de upprätta en reparerande dialog som söker roten till detta beteende.

Barn

Forskarna förklarade att åldersspannet från 13 till 15 års ålder är kritiskt för barnens aggressiva utveckling, oavsett om det riktas mot föräldrar, mot andra personer eller saker. De pekade även på att även om det inte finns några könsskillnader när det kommer till denna typ av aggression, så har det förekommit en stark ökning bland flickor.

När detta aggressiva beteende förekommer så bör behandlingen riktas mot att reducera narcissism. Forskarna föreslår att lösningen involverar både att lära barnen hur man respekterar andra samt att tolerera frustration och förhindra vidare utsatthet för våld.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.