Otrogen: när kärleken upphör att vara exklusiv

12 september, 2018

De flesta par kommer överens om att vara trogna. De är överens om att älska varandra och ära löftena de givit varandra. När en person bryter denna överenskommelse så är han eller hon otrogen.

Partnern som är otrogen döljer vanligtvis sin otrohet eftersom hon/han vet vad den innebär. Hon är medveten om konsekvenserna den kan få, även om hon senare erkänner eller blir upptäckt. Hur det än ligger till upplever offret för otrohet en känsla av svek på två nivåer. Inte bara ett svek mot individen, utan att svek mot själva relationen.

Otrohet innebär inte bara att man har sex med en annan person. Man kan även tala om otrohet på emotionell nivå eller en kombination av de båda. Hur som helst förstör det tilliten som paret brukade ha. Detta är allvarligt eftersom tillit är grunden för en hälsosam relation.

Otrohet är ytterligare ett område i livet där män och kvinnor skiljer sig. Enligt flera studier tenderar män att såras mer av en partners sexuella otrohet, medan kvinnor å andra sidan finner emotionell otrohet mer sårande. Detta är en generalisering; varje fall är givetvis unikt.

Vad får någon att vara otrogen?

Inom kärlek kan gnistan som tänder flamman av otrohet komma från många olika platser. På individuell basis är dessa några av sakerna som kan få en person att vara otrogen:

 • Sexuell attraktion
 • Tillfredsställelse av sexuella, emotionella och/eller sociala behov.
 • Att undfly ett otillfredsställande förhållande.
 • Behovet av spänningen från jakten eller behovet att dominera i relationen.
 • Tvångssyndrom eller sexuellt beroende.
 • Hämnd.

Andra orsakar är systemiska. Med andra ord uppstår de ur aspekter i relationen själv. Otrohet kan till exempel uppstå som symptom på vissa problem i relationen eller en önskan om större intimitetVidare kan motsatsen också vara sann – otrohet kan uppstå när en partner känner att den andra vill bli mer intim.

Misstänksam kvinna

Hur känns det att bli bedragen?

När ens partner är otrogen kan man uppleva ett brett spann av känslor. Ens reaktioner beror på ens erfarenhet, personlighet, typen av otrohet, typen av relation man har samt det sociala och kulturella sammanhanget. Här kommer några av de vanligaste svaren:

 • Vrede.
 • Känslor av övergivning eller bortstötning.
 • Känslor av maktlöshet, brist på kontroll.
 • Förlust av självkänsla och egenvärde, att känna sig som en värdelös partner.
 • Förlust av tillit.
 • Posttraumatisk stress.

Finns det könsmässiga skillnader när det kommer till otrohet?

Enligt sociologiska studier har skillnaderna mellan män och kvinnor i koppling till otrohet minskar kraftigt på senare år. Det finns faktiskt knappt några mätbara skillnader hos unga par.

Ur denna synvinkel hjälper evolutionsteorier oss att bättre förstå personer som är otrogna. Detta eftersom monogami är ett sociokulturellt koncept. I dessa tider finns det faktiskt gott om icke-monogama relationer. Likt sina monogama motparter har de en egen uppsättning överenskommelser och etiska regler.

Alla använder vi långsiktiga fortplantningsstrategier som är mer relaterade till monogami (kompatibilitet, säkerhet, bekvämlighet…). Kortsiktigt tänker vi på passion, nyhetens behag och risk. Som en konsekvens finns det fler personer som övervägt otrohet än som faktiskt begått det.

Dilemmat mellan att vilja ha säkerhet men även uppleva nyhetens behag och passion är väldigt mänskligt. När man ställs inför detta dilemma finns det personer som tar beslut de annars inte hade kunnat ta.

Ur en antropologisk och evolutionsmässig synvinkel tenderar män att vara mindre trogna. Detta eftersom flera partners är en fortplantningsmässig strategi som gagnar syftet att försäkra att man för sina gener vidare.

Förlåtelse efter otrohet

Otrohet är en korsning med många olika vägar. Många av dessa vägar leder till förlåtelse. Behovet att förlåta och att bli förlåten är väldigt vanligt. Vidare handlar det inte bara om att återställa relationen, utan om att återställa personens egen bild av sig själv. Ingen gillar att tänka på sig själv som en trogen. Vi vill  inte tro att vi inte är pålitliga och att vi kan kontrolleras av passion och instinkt.

Grälande par i säng

I många fall är förlåtelse även det första steget mot att läka relationen. När någon känner sig förrådd är förlåtelse grunden på vilken paret kan återuppbygga relationen. Förlåtelse är även basen för att återupptäcka tillit, respekt och kanske till och med kärlek. Å andra sidan är förlåtelse även kopplad till ”konstiga” idéer eller myter som kan vara förvirrande, såsom:

 • Förlåtelse är alltid bra.
 • Förlåtelse visar att  du är en god person.
 • Den eliminerar konflikt.
 • Förlåtelse är en engångsgrej.
 • Om du förlåter så förvandlar det negativa känslor till positiva.
 • Förlåtelse är att glömma.
 • Att förlåta är att erkänna att dina känslor inte var lämpliga eller rättfärdigade.
 • Förlåtelse är inte att be om något i utbyte.

Förlåtelse är att erkänna vad som hände. Det är en process som integrerar händelsen i din historia. Det är även en process med vilken såret slutar att konstant ömma. Ibland kan spår av skadan förevigas i form av ett ärr.

Det är därför saker och ting aldrig kommer bli perfekta, även om paret blir tillsammans igen och litar på varandra igen. Vissa saker kommer alltid påminna dem om otroheten. Som ett resultat kräver dessa stunder mycket styrka och beslutsamhet.

Man kan förlåta, assimilera eller ignorera otrohet. Detta är något som varje person kommer hantera på sitt sätt. Det bästa alternativet är utan tvekan det som låter dig gå vidare med livet.