Våra livs fokus: tankar och känslor

Våra livs fokus: tankar och känslor

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2022

Det är omöjligt att veta vårt exakta antal tankar, men det sägs att vi har runt 70.000 varje dag. Tidskriften New Scientist gör uppskattningen 10 upphöjt till 80.000.000.000.000 under hela våra liv. Det är en mängd som överskrider antalet atomer i universum om vi kalkylerar detta baserat på antalet neuroner och alla kopplingar mellan dem. Till denna ekvation lägger vi sedan till känslor. Därmed blir tankar och känslor vårt livs fokus.

Bland alla dessa tankar lär vi oss att välja ut dem som är mest konsekventa med verkligheten vi bildar åt oss själva under våra liv. Vi uppmärksammar dem som genererar en konkret känsla hos oss och som får oss att agera på ett specifikt sätt.

“Din värsta fiende kan inte såra dig lika mycket som dina ej vaktade tankar.”

-Buddha-

Våra tankar och hur de genererar känslor

Om vi tror att vi kan få goda resultat kommer vi känna positiva känslor som motiverar oss att genomföra en handlingsplan som är på rätt väg för att uppnå dem.

Om vi tänker oss ett katastrofalt slut är det möjligt att vi kan känna oss ledsna och inkapabla, och detta kommer beröva oss på motivationen att göra saker eller få oss att välja mindre lämpliga alternativ för att hantera dem.

Vårt sinne har kraften att fantisera, drömma, skapa, uppfinna, kommunicera, upptäcka och ändra verkligheter. Det är dock samma kapacitet som även spelar grymma spratt med oss.

Fjärilar i ansikte

Vi är tolkare av känslor. Det är en fantastisk färdighet som människor besitter. Vi måste lyssna på dem, välkomna dem och hantera dem för att lära oss om oss själva och därigenom känna empati med andra. Men det är nödvändigt att vi kommer ihåg att vi inte alltid kan förlita oss på känslomässig reson för att komma fram till pålitliga bedömningar.

Tidigare erfarenheter har inflytelse. Vi har etablerade associationer för hur en händelse fick oss att må i det förflutna. Om upplevelsen fick oss att må dåligt så projicerar vi ofta detta i framtiden, i tron att alla liknande scenarion kommer medföra samma negativa känslor.

Vi lär oss och begår misstag på vägen. Vi måste komma ihåg att livet består av andra variabler som influerar vad som händer. Om vi glömmer detta kommer vi alltid känna oss skyldiga eller ge andra skulden.

Att bygga en attityd är att öppna upp sig för lärande; det är fundamentalt att lära sig från sina misstag eller kommunicera missnöjdhet med andra, men vi kan inte klandra oss själva för mycket för dem.

En berättelse om tankar och känslor

Ibland är tänkande bara ditt sinnes spel. För att förstå detta ska vi lära oss att skilja mellan två koncept genom en berättelse:

Martha ska träffa en vän hon hade ett förhållande med för många år sedan. Det kan finnas många tvivel och hon kan tänka sig fler möjliga scenarion som kan inträffa under återträffen. I dagsläget hyser Martha inget agg mot honom. Hon har förälskat sig igen och allt har lämnats i det förflutna.

Det är uppenbarligen logiskt att känna av känslor och deras aktivering när hon tänker på hur det kommer vara att tala med honom igen. Men det är just denna tanke som ibland kan få oss att återskapa en historia som framkallar en känsla, som i sin tur predisponerar oss att gå på en dejt med positiv eller negativ energi. Känslan kommer även få oss att vara nöjda eller missnöjda med oss själva.

Begreppen egosyntonisk och egodystonisk, vad är skillnaden?

Egosyntonisk: beteenden, värderingar och känslor som är i harmoni med de vi är; de är acceptabla för vårt ego och i linje med våra ideal och vår självbild.

“Jag skulle vilja göra det jag har tänkt och det är i harmoni med mig.”

Jag fantiserade att vi skulle träffas på den där platsen efter alla dessa år utan att ha sett varandra, och att vi skulle var så glada att vi talade i timmar.

Egodystonisk: beteenden, värderingar och känslor som skapar en konflikt och som inte är i linje med vårt egos behov och mål, och ej heller med vår självbild.

Jag fantiserar att jag skadar dig, säger saker som sårar dig och att jag inte kan sluta säga dem. Så jag är en dålig person.

“Jag skulle INTE vilja göra det jag har tänkt och det är INTE i harmoni med mig.”

Flygande hjärna

Som slutsats är det viktigt att komma ihåg följande när det kommer till tankar och känslor…

1. Känn till att vårt sinne är kapabelt att fantisera om, skapa och drömma om de bästa, men även de värsta, sakerna.

2. Kom ihåg att känslor är nödvändiga, men de är inte alltid bra för att bekräfta vad vi tänker.

3. Skilj på egosyntonisk och egodystonisk. Vi vet att våra tankar inte är verklighet och vi är heller inte dåliga bara för att vi haft negativa tankar. Det betyder bara att vi senare kan filtrera vår självbild, vår moral, våra reflektioner och våra värderingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.