Intuition: Att förlita sig mer på känslor än tankar

Intuition: Att förlita sig mer på känslor än tankar
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2023

Ibland verkar det som att vi har ett sjätte sinne, speciellt när det kommer till personer som vill oss illa. Men ofta förkastar vi denna intuitiva information då den kan kännas irrationell, och detta kan leda till att vi misstar oss. Din känsla, det vill säga din intuition, är av stor vikt när det kommer till att ta sig fram i världen. Faktum är att din hjärna arbetar med mycket information som du inte alltid är medveten om.

Det finns en mening bakom det du känner. Dina sinnen arbetar med att reda ut vad det handlar om, men ofta utan att berätta för dig vad det innebär eller ge dig en förklaring. Verkligheten är den att världen inte är uppbyggd för att du ska kunna ta dig igenom livet genom intuition, men ibland kan det du känner ge dig vissa hintar.

“Inom var och en av oss finns något fantastiskt, en medveten instinkt som guidar oss.”

Prins Charles

Blåser siffror

Intuition är ljuset som hjärtat märker men som sinnet ignorerar

Det sägs att vår intelligens alltid är leder oss rätt, men att vår intuition aldrig leder oss fel. Detta stämmer inte helt. Vi bör inte övervärdera uppfattningen av vår egen kontroll.

Som vi tidigare nämnt kan det finnas gånger då vi inte tycker om något utan att veta varför eller vad detta beror på. Vårt sjätte sinne ger oss därför automatiskt information för att hjälpa oss.

Vi kan få en bild av hur en person är på bara några sekunder. Detta är väldigt användbart eftersom vi snabbt kan få reda på om det är en godhjärtad person vi har framför oss, eller om personen är giftig.

Hjärta, hjärna och intuition

Emotionell intuition: Empati

Den intuitiva kraften kommer att skydda dig genom hela livet.

Intuition kan vara väldigt viktigt. Här finns empatins kraft. Men hur kan vi vara säkra på att det som intuitionen berättar för oss verkligen är en realitet?

Med tiden kommer dessa indikationer att bli något automatiskt som ger oss användbar information. När det exempelvis kommer till kärlek är detta väldigt viktigt. Även då vi inte vet exakt allt om personen är intuitionen och det som vi känner ofta korrekt.

Man kan välja att ignorera sitt sjätte sinne eller att lyssna på det, men hjärtat har en anledning till att ge dig dessa signaler. Tack vare dem kan du skydda dig.

Intuition fungerar som ett verktyg som hjälper oss att reda ut vad konsekvenserna skulle kunna bli i vissa situationer. Vi bör dock komma ihåg att inte bara lyssna på intuitionen.

Det verkar dessutom som att kvinnor är bättre på att ta emot dessa signaler, och att de har en bättre förmåga att läsa av andra människors känslor, vilket underlättar när de till exempel försöker avgöra om en person är oärlig.

Läppbåtar

Faran med intuitionen

Om man är alltför snabb med att döma människor utifrån intuition kan detta ibland leda till att man misstar sig, och även att man går miste om att skapa goda kontakter med människor.

Av denna anledning bör vi även vara vaksamma kring vår intuition så att vi inte baserar våra bedömningar på fördomar. Med andra ord; då vi märker att vi får indikationer på något bör vi stanna upp och tänka efter.

Det viktiga är att vi inte låter våra känslor dominera oss, utan att vi använder dem som ett komplement.

Det är viktigt att vi ger intuitionen lagom stort utrymme i våra liv. Vi bör tänka på att balansera vårt rationella tänkande med vår intuition, för att på så sätt även få en balans i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.