Att be om hjälp är inte synonymt med svaghet

Att be om hjälp är inte synonymt med svaghet

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Att be om hjälp är inte synonymt med svaghet eller sårbarhet. Att be om hjälp är faktiskt en modig handling. I och med att vi gör detta så accepterar vi våra begränsningar och inser rollen som andra spelar i vår tillväxt.

Ur denna synvinkel kan man säga att vi genom att be om hjälp utför en ödmjuk och modig handling. Genom denna förfrågan om stöd erkänner vi andra personers värde, och kämpar mot den generella pressen att vara självförsörjande.

Människan är designad för samarbete och relationer med sin omgivning för att stödja den kollektiva utvecklingen.

Blinkande ögon

Tillit – en grundpelare

När vi ber om hjälp uttrycker vi även förtroende för andra. Med denna enkla handling stärker vi våra band. Vi är ärliga och har personerna omkring oss i åtanke när vi tror att de kan göra något för oss.

Vidare tenderar vi att tänka på en förfrågan om socio-emotionellt stöd som ett tveeggat svärd. Vi är rädda att det kommer hjälpa andra att utnyttja oss eller skada vår självständighet genom att allvarligt hota vår förmåga att göra sakerna själva.

Det är ofta negativa upplevelser (en kombination av besvikelse och förväntningar) som får oss att tänka på detta sätt. Det gör oss mindre benägna att be om hjälp och visa våra behov för andra.

Vi har inte fel, men sanningen är att vi inte kan leva med en misstro som säger att “vi kommer få en gryta i huvudet om vi går längs gatan“. Genom detta förmedlar vi idén om att barriärerna vi tvingar på oss själva är användbara när situationen kräver att vi skyddar oss själva, men inte efter.

Att be om hjälp

Att be om hjälp är alltid ett bra sätt att börja interagera med någon

Dessutom är det en oumbärlig och grundläggande social färdighet. När andra kan hjälpa oss gör det även att de mår bra. Snarare än att vara själviskt är att be om hjälp alltså ett sätt att överväga skönheten hos mänskliga förhållanden och band som bildas runt våra handlingar.

Därför ska du lämna behovet av stolthet och känslan av ofelbarhet bakom dig. Ibland är det inte logiskt att känna skam.

Händer i rymden som illustrerar värdet av att be om hjälp

Rädslan för det negativa är dessutom en av de största faktorerna. Den får oss att befara möjligheten att bli dömda och ses som svaga. För att be andra om hjälp behöver vi en känsla av tillit och bekvämlighet kring andra. Om vi inte jobbar med dessa två grundpelare kommer utbytet inte flöda som det borde.

När vi ber om hjälp vinner vi alla, för det är lika berikande att fråga som att ge. Att vara hjälpsam är fantastiskt, men att låta oss bli hjälpta är inte mindre fantastiskt. Det är värt ett försök.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.