5 tecken på att du är självisk och hur du ändrar dig

5 tecken på att du är självisk och hur du ändrar dig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Som människor är vi programmerade att ta hand om oss själva. Men det finns en stor skillnad mellan att ta hand om sig själv och att vara självisk.

Att tänka på sig själv är inte inkompatibelt med generositet, osjälviskt beteende och solidaritet. I samhället vi lever i idag kan man faktiskt få många fördelar genom att vara altruistisk och generös. Fördelar som även syns inom oss, vilket kommer hålla vår motivation uppe.

Många känner att de måste vara själviska eftersom andra är själviska och samhället skapar en enorm osäkerhet. Men att välja ett mer generöst liv och bli mer intresserad av andra och mindre individualistisk är det bästa sättet att attrahera möjligheter.

Hur du vet huruvida du är självisk

Människor är naturligt själviska eftersom själviskhet växte fram ur behovet för överlevnad. Men medmänsklighet föddes av samma anledning. I slutänden skulle människan som art troligen inte ha överlevt utan förmågan att bilda partnerskap.

Ur denna synvinkel är det nödvändigt att omdefiniera själviskhet och finna balansen mellan våra intressen och de som samhället vi lever i har.

Dåligt samarbete

1. Har du problem att förstå fördelarna med att vara generös?

Att tänka på samhällets eller andras bästa är faktiskt en handling som också är något självisk eftersom det som i teorin är bra för gruppen eller andra också gagnar individen.

En självisk person kan inte se fördelarna med att dela sin tid, kunskap eller sina resurser. Själviska personer tror bara att det enda som gagnar dem är en sann fördel eller, ännu värre, att det är bättre att få en liten fördel själv än att dela en stor fördel med andra.

2. Du kan vara självisk om du blir nervös när du inte har kontroll

Att kunna bibehålla kontroll är något bra, men vad sker när en annan person har kontrollen? Vad sker när du förlitar dig på andra? Kan du praktiskt taget befinna dig under en annan persons ansvar? Kan du respektera dennes beslut och följa det?

Om du är självisk är andras bidrag och behov mindre viktiga och värdefulla än dina egna.

Själviska personer måste kontrollera allt som påverkar dem, både direkt och indirekt. Denna ångest över kontroll gör dem överdrivet kritiska till andra och får dem att mentalt kretsa kring allt som kan involvera delande av ansvar eller förlust av viss kontroll.

Skräckslagen kvinna

3. Har du problem att jobba i grupp?

Samarbete kräver att man kan lyssna, anta förpliktelser och acceptera åsikter såväl som förslag från andra. Detta är nära kopplat till besattheten av förlust av kontroll som vi talade om ovan. Ur denna synvinkel kan oförmåga att arbeta som ett lag indikera att du är självisk.

Kollaborativ intelligens eller kollektiv intelligens är mycket viktigt för alla som rör sig i sociala sammanhang. Det är därför samarbete är så viktigt i alla aspekter, från inlärning till expansion av företag.

Vi kan uppnå mer om vi arbetar tillsammans. Förutsättningen är att alla bidrar med vad de kan och gör detta tillgängligt för andra så att de kan fortsätta utforska och expandera sina kunskaper. Om du är självisk kommer du inte kunna se detta, för du tror att det som andra tjänar är din förlust, när alla i själva verket vinner.

4. Har du svårt att acceptera ansvar?

Att kringgå felet är ett standardsätt att rättfärdiga något som gått fel. Bakom en person som inte kan axla sin del av ansvaret finns förmodligen en självisk person som bara vet hur man undviker repressalier eller att tappa ansiktet.

Men att ta ansvar kan faktiskt vara mycket befriande, i samma utsträckning som att acceptera misstag andra begått utan att döma eller förödmjuka dem. Att acceptera ansvar utan skuldbördan är en stor handling av generositet mot sig själv, och den generositeten utökas till andra när det krävs.

5. Känner du att det aldrig räcker och vill du alltid ha mer?

Om du är en person som inte är nöjd med vad du redan har så kommer ditt huvudfokus alltid vara att få mer och mer, så att andra personers behov hamnar i bakgrunden. En person som inte uppskattar vad denne har kommer känna sig otursam och fattig. Han eller hon kommer inte kunna se värdet hos vissa saker, som trots att de är obetydliga verkligen är vad personen behöver.

Oroad självisk kvinna

Bakom någon som är ytlig och materialistisk finns vanligtvis en självisk person som endast är intresserad av sina egna materialistiska behov, och därför föraktar och/eller ignorerar andras behov, inklusive deras spirituella behov.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.