Låt inte negativa upplevelser kontrollera ditt liv

Låt inte negativa upplevelser kontrollera ditt liv

Senaste uppdateringen: 21 september, 2022

Vårt liv är en konstant serie av upplevelser – både positiva och negativa. Vi måste genomgå allt.

Av någon anledning är negativa upplevelser de som gör störst intryck på oss. När allt går väl och bara “flyter på” är vi knappt medvetna om vår egen existens. Ofta börjar vi endast värdera saker när allt vänder sig mot oss.

Negativa upplevelser är nödvändiga i våra liv. De kan hjälpa oss att få tillbaka livet på banan, lära oss att göra bättre val, skilja på vad vi älskar och inte…

Kort sagt hjälper alla upplevelser, men speciellt de negativa, oss att bli bättre människor. Men vad sker när så inte är fallet? Vad händer när dessa upplevelser kontrollerar ditt liv?

Negativa tankar

När dina negativa upplevelser kontrollerar dig

Du kanske känner att de negativa upplevelser du genomgår gör ditt liv sämre snarare än förbättrar det.

Kanske kan du relatera till något av följande:

  • Om någon förödmjukar dig på allmän plats över en kommentar du fällde så kommer du undvika att säga vad du tycker så att det inte sker igen.
  • Om din partner beskyller dig för ert uppbrott kommer du kanske agera försiktigt och undergivet i nästa förhållande.
  • Du försöker alltid vara som andra så att folk inte ska titta konstigt på dig och så att de ska acceptera dig.

Vi tenderar att söka efter njutning och undvika den smärta som alla negativa upplevelser åsamkar oss.

Men ibland leder detta till att vi sätter på masker som gömmer vad vi inte lyckas fixa.

Masker som får oss att visa oss själva som något vi inte är. Istället för att hjälpa oss att konfrontera våra problem får det dem bara att växa.

I ditt liv är det du som bestämmer

Även om negativa upplevelser kan såra oss på intensiva sätt så måste vi undvika att låta dem kontrollera våra liv.

Endast vi kan besluta hur vi ska leva våra liv, hur vi vill agera, hur vi vill gå framåt. Våra upplevelser bör få oss att gå framåt, förbättras, men aldrig ta steg bakåt.

Hur måste vi då agera i koppling till våra negativa upplevelser?

  • Undvik självömkan. Beskyll inte dig själv för saker du är oskyldig till. Vad som skett är redan i det förflutna; det är dags att se mot nuet med säkerhet och positivitet.
  • Låt inte dina känslor svepa iväg med dig och dränka dig i sorg. Känn dem, men låt dem inte överväldiga dig som en tsunami. Skrik “nu räcker det!” och fortsätt framåt.
  • Låt dig inte svepas iväg av dina tankar, för det gör dig förvillad såväl som paralyserad inför situationen. Stampa på dina tankars broms och börja agera.
  • Ta aktivt beslut i ditt liv. Låt dig själv vara den som väljer hur du ska leva det och undvik alla negativa upplevelser som kommer tvinga dig att byta väg.

Det är sant att negativa upplevelser orsakar osäkerhet, tvivel, obehag och sorg… men allt detta kan övervinnas, och endast du har makten att göra det.

Kvinna på trappa

Om du vill komma ut ur denna situation så måste du börja kämpa mot de känslor som försöker dra ned dig likt en stark ström. Undvik de förvirrande tankar som endast kommer paralysera dig. Fokusera istället på allvar på vad det är du vill ha.

Du är den som beslutar; låt inte negativa upplevelser ta kontroll över ditt liv. Det är okej att känna osäkerhet, men låt den inte ta över.

Se på de negativa upplevelserna som situationer du kan dra lärdomar av. Något positivt kan komma från alla negativa situationer, något som endast du kan hitta, något som endast du kommer besluta att uppleva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.