Att be om hjälp är modigt

Att be om hjälp är modigt
Rafa Aragón

Skriven och verifierad av psykologen Rafa Aragón.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Varför är det så svårt att be om hjälp? För många människor är det verkligen jättesvårt, och det råder många missuppfattningar om vad det egentligen innebär att be om hjälp.

En vanlig sådan är en tro att vi måste återgälda tjänsten om vi ber om hjälp eftersom vi tror att den andra personen förväntar sig något i utbyte.

Du bör ställa dig själv följande fråga: Förväntar du dig något tillbaka om du hjälper någon annan? Försök att ge dig själv tid att svara på denna fråga eftersom det kan hända att du lurar dig själv.

Det vi förväntar oss av andra är oftast en reflektion av oss själva. Detta innebär att vi projicerar våra uppfattningar på andra runt omkring oss.

Den utbildningsmodell vi har utvecklat främjar idén om perfektionism. Man måste vara oberoende och självförsörjande.

Vi har fått oss själva att tro att vi inte behöver någon för att fortsätta framåt, att det räcker med oss själva och att det är en svaghet att be om hjälp. Denna uppfattning grundar sig i arrogans, stolthet och vårt eget ego.

Att inse våra begränsningar och lära oss be om hjälp

Att vi inser våra begränsningar kan kännas som att vi har kört fast. Som att vi inte har alla svaren, att vi inte vet den verkliga sanningen och att vi inte klarar oss själva.

Vår natur är designad för samarbete eftersom vi är helt beroende av människorna runt omkring oss. Detta är något vi inte kan undkomma; det är en realitet som vi inte kan neka till. Att tänka något annat innebär att vi isolerar oss från verkligheten.

Att lära oss be om hjälp när det behövs visar på ödmjukhet och mod. Vi erkänner att den andra personen besitter verktyg som är viktiga för oss i vår strävan.

Be om hjälp

När vi ber om hjälp visar vi på att vi litar på den andra personen, och vi krossar då de fördomar som vi haft tidigare.

Vi förstärker band och kastar av oss stolthetens och arrogansens mantel, den som säger att vi inte kan lita på någon och att vi är ensamma.

Ingen är mer värd än någon annan

När vi ber någon om hjälp visar vi även att ingen är mer värd än någon annan. Vi erkänner att ingen har en högre status än någon annan.

Att be någon om hjälp innebär inte att vi blir förödmjukade, ej heller att vi står under någon.

Att erkänna att det finns omständigheter där vi behöver någon som stöttar oss, som hjälper oss att möta svårigheter. Det gör oss mänskliga, det för oss samman som människor.

Att be om hjälp gör oss mer hederliga inför de gånger då vi själva måste hjälpa någon.

Det har ingenting att göra med att förlora och det innebär heller inte att man är underlägsen. Det har att göra med att man erkänner sina egna begränsningar, med mod och ödmjukhet. Man förbereder sig för att möta och göra sig av med fördomar som gör att man misstror andra.

Matar

Det finns många människor som har haft dåliga upplevelser av att be om hjälp: man kanske inte har hittat någon som kan hjälpa en i den specifika situationen, eller så har man fått en typ av hjälp som inte var vad man förväntade sig.

Sedan kan perspektivet handla för mycket om självintresse istället för att man bryr sig om någon annan. Man tror att ifall man ber om hjälp kommer man hamna i skuld till den andra personen.

Dessa influenser kan göra det svårt att be om hjälp. Men vi är redo att ta det modiga steg som behövs. Vi krossar våra egna rädslor och släpper taget om fördomar och isolering.

Lär dig att be om hjälp; tro på de personer som erbjuder sin hjälp.

Du är inte ensam; det finns många människor som kan hjälpa dig om du behöver stöd. Ge dem möjligheten att visa att de är med dig.

Med denna attityd kommer du kunna generera känslor av kärlek, generositet, medkänsla och ömsesidighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.