Förbjudna önskningar och deras effekter på oss

Förbjudna önskningar och deras effekter på oss

Senaste uppdateringen: 21 november, 2021

Ibland fantiserar vi om idéer som åsamkar oss ambivalenta känslor. Tanketrådar som dyker upp nästan magiskt och som i de flesta fall är något perversa. Det är därför vi vanligtvis inte delar dem, även om de djupt inne fortsätter att väcka vår sanna upphetsning. Att identifiera dessa förbjudna önskningar är vad som producerar detta svall av motsägelsefulla känslor.

Men skillnaden mellan att tänka och att göra är avsevärd. Om allt som gick genom våra fantasi blev verklighet skulle vi idag säkerligen ha vunnit på lotteriet flera gånger och ha “dödat” många av de personer som dyker upp i våra liv för att fälla oss.

När vi föreställer oss positiva saker, såsom pengar eller att det går bra för någon annan, överväldigas vi av positiva känslor. Detta sker vanligtvis inte när vi önskar någon annan olycka eller fantiserar om någon annan än vår partner. Dessa tankar är normalt sett kopplade till mer oangenäma känslor.

Mina förbjudna önskningar ger mig skuldkänslor

Vid många tillfällen skäms vi över vad vi tänker. Vi känner oss skyldiga, vi vill försvinna och vi lurar oss själva genom att säga att dessa impulser inte existerar i verkligheten. För de finns där, och att undvika dem kommer inte göra att de försvinner.

Ju mer vi försöker fly från denna önskan, desto mer hemsöker den oss. Det är en paradoxal effekt, såsom när vi bestämmer oss för att inte tänka på en isbjörn och inte kan sluta tänka på den. Ju mer du försöker undvika det, desto mer styrka kommer det kräva.

För att du själv ska kunna se hur en tanke på något ibland kan få oss att uppleva negativa känslor, föreslår jag ett experiment. Ta en bit papper och skriv namnet på personen du älskar och bryr dig om mest i världen. Spara det – lite senare kommer jag berätta vad det andra steget är.

Vargman med kvinna som har förbjudna önskningar

Fusion av tanke och handling

Rationellt vet vi att tänka på något är väldigt annorlunda jämfört med att göra något. Ingen tror att man kan vinna på lotteriet genom att tänka på och vilja det tillräckligt starkt. Men sinnet fungerar inte alltid rationellt.

Ibland produceras en fusion av tanke och handling vari vi tror att ju mer vi tänker på något, desto troligare att det kommer inträffa. På så sätt kan vi begå misstaget att ju mer vi vill ha något eller någon, desto troligare att det blir verklighet.

Låt oss fortsätta med det tidigare experimentet. Ta fram pappersbiten på vilken du skrev namnet på den speciella personen. Skriv nu “Jag hoppas att du dör imorgon.” Hur får detta dig att känna?

Är jag en dålig person för att jag har förbjudna önskningar?

Dåligt och gott är subjektiva koncept med väldigt vaga gränser. Ett objekt eller en person kommer ha en egenskap snarare än den andra beroende på situationen och synsättet.

Ingen tanke eller önskan gör oss dåliga eller goda. Alla personer, oavsett vilka de är, har både känslomässiga och aggressiva tankar, och det gör dem varken till goda eller dåliga människor. Det gör dem bara till vilka de är: tänkande människor och personer med den fantastiska förmågan att fantisera.

Kom ihåg att vi slagit fast att tanke inte är samma sak som handling. Du kan drömma att du har din drömbil, men det betyder inte att bilen kommer vara där när du vaknar. På samma sätt kanske du vill ha sex med en annan person, utan att det för den delen betyder att du verkligen kommer ha det.

Liggande flicka

Var går gränsen?

Ibland kan skuldkänslan bli så intensiv att den överväldigar oss. Det kan verka som att önskningar blir till verklighet genom våra handlingar, och vi känner oss oförmögna att kontrollera både vad vi tänker och vad vi gör.

Brist på kontroll över vad vi åtrår eller intensivt obehag är larmsignaler som gör oss på alerten. Ett alarm som säger att vi kanske är överväldigade av att inte veta hur vi ska hantera vad som drabbar oss.

När dina förbjudna önskningar påverkar ditt dagliga liv kan det skapa en djup sjukdomskänsla. Eller så kan dina handlingar, drivna av dina önskningar, främja handlingar som bryter mot en annan persons rättigheter. Då är det dags att be om hjälp och försöka lära sig att leva mer hälsosamt med sina önskningar.

Hur man hanterar sitt sinne

Tankar är tankar och bör tas som sådana. Önskningar och tankar har inte mer kraft över dig än du ger dem. Det är inte nödvändigt och ej heller rekommenderat att förneka eller fly från dina önskningar. Låt dem bara finnas där, njut av dem när de kommer, så kommer de försvinna efter ett tag.

“Försök inte vräka dina tankar. Ge dem utrymme, observera dem och släpp taget om dem.”

-Jon Kanat-Zinn-

Kvinna med jättejordgubbe

Sinnet är en värld av möjligheter där vi kan fantisera, önska, leka och uppleva utan att nödvändigtvis översätta detta till handling. Endast i sinnet är vi verkligen fria, och endast där har vi fördelen att vara ägare av vad vi verkligen önskar oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.