Det finns ord som bara rör örat och andra som kysser själen

Det finns ord som bara rör örat och andra som kysser själen

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Ord är inte bara resultatet av vibrerande neuroner och en organiserande hjärna. Vi är summan av våra gömda skrik, våra behov och gömd omtanke. Våra världar är världar med en stor emotionell kraft som förenar oss.

Vi är skapade för att svara vid omtanke. Vår hjärna är det fantastiska resultatet av evolution. Ord skapar anslutningar, de lär ut, de tröstar och ibland kysser de vår själ.

Ord är genomskinliga tomrum och de enda speglarna som kan reflektera våra tankar och vår omtanke samt den visa kärlek som vet hur man väljer de mäktigaste termerna för att få oss att skaka.

Om vårt språk är den musik som kommer från den där fantastiska violinen där våra känslor är gömda så finns det en sak som är klart: vi vet inte alla hur man använder den ordentligt. Ibland är melodin skadlig och vi för med oss olycka. Andra gånger kan vi inte göra oss förstådda.

Det finns ord som bara rör örat och andra som kysser själen

Ord: Mellanting mellan omtanke och språk som får oss att växa

Den typ av språk som vi etablerar i våra kärleksrelationer, våra familjerelationer och även vid uppfostran av våra barn är verkligen viktigt. Enligt en studie vid Universidad de Nacional Autónoma de México kommer ett barn som upplever omtanke att få en bättre kognitiv utveckling.

Men det är inte alltid lätt att hitta en person som har förmågan att ge oss de rätta orden när vi behöver dem. Långt ifrån alla bemästrar det emotionella språket och har intuition och empati. Som ett resultat märks en stor ökning i antalet röster inom vårt utbildningssystem för en bättre integrering av emotionell utbildning.

Mor och dotter

Emotionell läskunnighet: När språket hjälper omtanken

Det finns några saker man bör ha i åtanke.

  • Emotionell läskunnighet innebär att man utvecklar en förståelse för andra människors perspektiv för att kunna läsa av deras emotionella tillstånd.
  • Detta kan vi bara uppnå genom att få barn att uppmärksamma sina egna känslor och ge dem strategier för att uttrycka det de känner genom språket.
  • Förmågan till en bra emotionell respons hjälper barn att exempelvis reducera negativa känslor, som ilska.
  • De kommer även förstå sina känslor bättre om de kan sätta ord på dem. De får ett emotionellt språk som blir ett redskap för att knyta band med andra.

Som vi alla vet så går det att lära sig allt som har att göra med emotionell intelligens. Det är inte bara barn som är mottagliga för detta, utan även vi själva. Vi måste vara medvetna om att språk har förmågan att föra oss samman eller separera oss. Det är viktigt att ord alltid används för att konstruera och inte för att förstöra.

Ord som helar, känslor som stärker vår hjärna

Emotionella band är de gyllene trådar som väver samman vårt sociala liv. Att förstå och använda vår emotionella intelligens kommer att hjälpa oss att bättre förstå oss själva och berika våra personliga relationer.

Från ett evolutionärt perspektiv har detta inte alltid varit fallet. Vår hjärna utgörs faktiskt av tre strukturer som är en del av en lång evolution.

Den djupaste delen är reptilhjärnan som kontrollerar våra instinkter och autonoma funktioner. Därefter kommer den del av hjärnan där våra känslor finns och till slut den logiska delen som rör avancerade tankemönster och förstås språk.

Hjärna

Som vi kan se så har den fantastiska hjärnan en vital grundsten: relationen mellan känslor och språk. Detta är en detalj som vi ofta inte fokuserar på, men som vi påpekade i början av denna artikel är vi skapade för att svara mot omtanke.

Ett barn kommer inte uppvisa en hälsosam utveckling eller ens överleva om det inte har haft sina föräldrars omtanke. Orden skapar den neurokemi i våra hjärnor som får oss att känna vissa känslor, medan känslor blir till handlingar, förändringar och viljekraft.

Orden får oss att lindra våra rädslor och liva upp ledsna hjärtan. Ibland glömmer vi såklart bort detta. Vi använder inte alltid denna fantastiska resurs som våra munnar och hjärtan ger för att skapa band och ge lycka åt våra älskade. Det är värt att tänka på detta.

Vår tunga har inte några ben, men den är ändå stark nog för att krossa en persons hjärta. Var försiktig med dina ord, var vis, visa respekt…

Det finns ord som kysser själen

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.