Effekterna av vänlighet på hjärnan

Effekterna av vänlighet på hjärnan

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Ingen vänlig handling, oavsett hur liten, är ett slöseri med tid. Dessa gester är fulla av tillgivenhet, uppskattning och sann vishet. Effekterna av vänlighet gagnar hjärnan och skapar band med andra på det mest kompletta och ädla av sätt.

Det är intressant att Charles Darwin redan har berättat för oss om effekterna av vänlighet hos människor. Enligt honom är detta en av de starkaste och högst värderade instinkterna. En som gör överlevnad möjlig inte bara för människan som art, utan för alla levande väsen. Men vänlighet utövas inte med tillräcklig frekvens.

Stanna inte vid goda uppsåt; plantera vänlighetens frö i alla dina handlingar. För även om andra inte märker det så kommer ditt sinne alltid vara i samklang med ditt hjärta.

Vänlighet har en väldigt konkret plats i hjärnan. Den delar samma nervnätverk som empati. Det ena identifierar behov medan det andra översätter denna känsla till spontana och djupa handlingar för att främja godhet och erbjuda hjälp såväl som lycka.

Denna exceptionella mekanism har ett konkret mål. Den tydliggör att vi är mycket starkare när vi är sammankopplade med andra än när vi är ensamma. Detta är ett intressant faktum som vi vill titta lite närmre på.

Blommor på hjärna

Vi är programmerade för vänlighet

Jerome Kagan är en välkänd professor emeritus i psykologi vid Harvard University som försvarar idén att hjärnan är programmerad för vänlighet. Det är en biologisk tendens där kärlek, medmänsklighet och omvårdnad enligt Darwin har ett specifikt syfte i åtanke: att låta oss överleva som art.

Men bara för att hjärnan kommer med detta program förinstallerat, betyder inte det att vi lutar mot vänlighet som en prioritet. För andra biologiska tendenser är också viktiga, och de har dessvärre mycket inflytande över vårt beteende. Dessa inkluderar vrede, avund och självklart våld.

Daniel Goleman påminner oss i sin tur om att en av de intensivaste känslorna i hjärnan är medmänsklighet. Hela det limbiska systemet vibrerar när vi upplever det. Neurokemikalier såsom oxytocin släpps ut, vilka iscensätter en hel melodi av positiva känslor. Här ingår empati, ömsesidighet och önskan att göra gott, vilka gör oss än mer ädla som ras.

Detta är ett fantastiskt fenomen som förtjänar att utövas.

Litet barn med stor far visar effekterna av vänlighet

För dessa experter på mänskliga känslor är vänlighet en medfödd instinkt. Den har lärt våra förfäder att det i en hotfull miljö inte är den starkaste som överlever, utan den med det bästa stödnätverket.

Känslor är smittsamma och våra spegelneuroner låter oss identifiera rädsla hos andra personer för att förutse en risk. Det kan även handla om att förstå att vi genom att hjälpa andra investerar i oss själva. På så vis kan vi själva få hjälp i framtiden om behovet uppstår.

Utöva medmänsklighet för att vårda din mentala hälsa

Dacher Keltner – professor i psykologi vid University of California, Berkeley (USA) och en av direktörerna för Greater Good Science Center – förklarar att värderingarna som utgör ryggraden i moderna samhällen helt trasar sönder våra naturliga tendenser till medmänsklighet och vänlighet.

Pengar är en sak som individualiserar oss, segregerar oss och får oss att tävla med varandra. Vi förlorar vår känsla av social sammanhållning och önskan att garantera välmåendet hos våra medmänniskor eftersom vi plötsligt blir till varandras motståndare.

Så pass att de rikaste personerna i snitt är de minst medmänskliga, enligt Keltner.

Äldre kvinna med barn visar effekterna av vänlighet

Att utöva medmänsklig meditation och åtnjuta effekterna av vänlighet

Men det är intressant att notera att medmänsklighet, liksom vänlighet, kan tränas. När du blir mer medveten om att du tagit för stort avstånd från din essens och glidit närmre själviskhet, materialism eller brist på äkthet i dina personliga relationer så kanske det är dags att reflektera över behovet för förändring.

Enligt en studie som publicerades i tidskriften Psychological Science kan vuxna tränas genom medmänsklig meditation. Detta återaktiverar de områden i hjärnan som inte varit aktiverade eller helt enkelt aldrig användes.

  • Medmänsklig meditation är en buddhistisk teknik som baseras på visualisering.
  • Det involverar att föreställa sig personliga situationer vari en närstående genomgår en svår period.
  • Du måste tänka dig detta lidande för att starta dessa känslomässiga hjärnstrukturer. Här ingår insula, som är specifikt relaterad till behovet att erbjuda tröst och stöd.
  • Visualiseringen börjar med att du föreställer dig personer som står dig nära. Därefter utökar du cirkeln gradvis och passerar genom vänner, medarbetare, grannar och bekanta, tills du når fullkomliga främlingar.
  • Den grundläggande idén är att känna empati med den andra personens behov, smärta och rädsla, samt att uppleva närhet till den andra personens lidande, oavsett vem denne är.
Mediterande kvinna

Denna typ av meditationsövning involverar korrekt andningskontroll och kontakt med din djupaste känslor, och bevisar enligt forskare neuroplasticitet. Den låter oss lindra stress och investera i andras välstånd med en inre rikedom som är kapabel att förändra världen.

För vänlighet är den enda investeringen som aldrig misslyckas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.