Allt om människans fantastiska instinkt

Allt om människans fantastiska instinkt
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Folk pratar alltid om mänskliga instinkter. De flesta är dock inte medvetna om vad de innebär. Det är en fras man har lånat från biologin. Människans fantastiska instinkt påminner oss om att vi egentligen bara är högt utvecklade djur.

Det finns dock vissa egenskaper som skiljer människor från djur. Du kanske har hört folk prata om den mänskliga överlevnadsinstinkten.

Trots faktumet att de flesta tror att människan har denna instinkt så kanske du vet att självmord förekommer dagligen nuförtiden.

Du har antagligen även hört om sexuella instinkter. Du vet samtidigt att det existerar impotens och andra sexuella dysfunktioner.

“Instinkten är en fantastisk sak. Den kan varken förklaras eller ignoreras.”
-Agatha Christie-

Som du kan se så slutar inte ämnet med mänskliga instinkter med en biologisk diskussion. Det finns ett stort antal kulturella och symboliska vektorer som kan ha en påverkan.

Faktum är att det finns tankeskolor som inte tar upp instinkter överhuvudtaget. De pratar istället om “drivkrafter”.

Man som står vid havet.

Den biologiska teorin om människans fantastiska instinkt

Från ett biologiskt synsätt så är mänskliga instinkter ärftliga beteendeguider som är vanliga hos alla djur. Syftet med dessa instinkter är att hjälpa folk att anpassa sig till sina miljöer.

De är förprogrammerade i själva hjärnan. Dessa instinkter gör att du kan skydda dig själv och hålla dig själv levande. De manifesterar sig själva som direkta och automatiska reaktioner.

Den biologiska teorin indikerar att människor har vissa grundläggande instinkter:

  • Överlevnadsinstinkten. Detta involverar alla grundläggande beteenden som hjälper dig att bevara liv och hälsa. Vissa exempel på detta är att undvika fara, att äta och att söka skydd.
  • Den reproduktiva instinkten. Denna berör artens bevarande och handlar om reproduktiv sexualitet.
  • Den religiösa instinkten. På denna punkt är folk inte överens, men de flesta psykologer inom den positivistiska skolan indikerar att människan har ett behov av att finna mening i livet. De hävdar att denna instinkt är ansluten till samma del av hjärnan som är aktiv under epileptiska episoder.

Detta tillvägagångssätt förklarar dock inte varför en person exempelvis slutar äta för att han känner sig tjock även då han inte är det. Det verkar som att detta går emot instinkternas automatiska natur.

Teorin om drivkrafter och människans fantastiska instinkt

Sigmund Freud föreslog att människan faktiskt inte har några instinkter. Han menade att människan har artspecifika krafter som han kallade drivkrafter.

Dessa drivkrafter är psykologiska impulser som utgörs av ett stadie av fysisk spänning och upphetsning.

Drivkrafterna försöker avlasta eller trycka ner detta spänningstillstånd. För att uppleva detta så söker de efter ett föremål som kommer hjälpa i denna strävan.

Hunger korresponderar exempelvis mot en drivkraft och maten är det föremål som låter människan frigöra sig från denna drivkraft.

Vi återgår till den inledande frågan: varför äter då vissa personer inte? Freud menar att det inte är alla mänskliga impulser som är godartade.

För Freud fanns det två grundläggande drivkrafter: Eros och Thanatos. Drivkraften Eros inkluderade alla de impulser som är relaterade till självbevarelse och sexualitet.

Drivkraften Thanatos korresponderar mot döden och våldsamma och kaotiska impulser, samt önskan att återgå till ett stilla tillstånd.

Drivkrafterna försöker egentligen inte att uppfylla de direkta behoven utan snarare deras mentala representationer.

Kvinna och hav.

Andra teorier

Det finns också teorier rörande människans instinkt. Dessa försöker etablera en medelpunkt mellan den biologiska teorin och teorin om drivkrafter.

De kategoriserar drivkrafter på ett annat sätt, och tar även i beaktande aspekter från andra teorier.

Enligt dessa tillvägagångssätt så kan de mänskliga instinkterna delas in i:

  • Livsinstinkter. Dessa inkluderar den sexuella instinkten och fly- eller fäkta impulserna. Man kan generellt likställa dem med överlevnadsinstinkten.
  • Nöjesinstinkter/välbehagsinstinkter. Deras syfte är att ge människan ett välbehag och de är en sorts utveckling av de mänskliga överlevnadsinstinkterna. Man dricker exempelvis inte vatten bara för att överleva. Man kan även lägga till smaker.
  • Sociala instinkter. Behovet av sällskap, makt, prestige och ägodelar.
  • Kulturella instinkter. Impulsen att upptäcka och uttrycka sig själv artistiskt.

Inom vardagliga konversationer pratar folk också om andra instinkter såsom modersinstinkten. Detta är antagligen anledningen till varför kvinnor alltid älskar barn.

Det finns också en instinkt som gör att man stöter bort det som man tycker är äckligt. Vilken av dessa teorier rörande människans instinkt är korrekt? Det finns än så länge inget riktigt svar på denna fråga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.
  • Maldonado, K. A., & Alsayouri, K. (2019). Physiology, Brain. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551718/
  • Marcuse, H., & Vásquez, G. H. (1980). La rebelión de los instintos vitales. Ideas y Valores, 29(57-58), 69-74.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.