Freud om att utveckla en stark självkänsla

Sigmund Freud trodde att för att ha stark självkänsla (eller ego) måste "id" och "superegot" existera i harmoni. Med andra ord borde dina önskningar och sociala skyldigheter sammanfalla.
Freud om att utveckla en stark självkänsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Sigmund Freud trodde att om du har stark självkänsla (ego) är du kapabel att förstå dina egna behov och också intuitivt förstå gränserna som samhället sätter för oss. Om du har en stark självkänsla kan du röra dig fritt genom livet. Du kommer inte att ha några problem med dina interna hämningar och du kommer att vara tillfredsställd och fullkomlig i ditt dagliga liv.

Vi bör börja med att säga att många av de grundläggande psykoanalytiska idéerna inte är giltiga längre. Koncept som penisavund och feminin hysteri är förlegade. Oavsett detta har psykoanalytiker lyckats förhålla sig relevanta genom att omfamna nya idéer och anpassa sig till moderna tider.

Kvacksalvaren från Wien

På sin tid ansågs Freuds idéer vara nya och riskfyllda. Ett av hans smeknamn var kvacksalvaren från Wien eftersom folk tyckte att hans tekniker var för tokiga. Oavsett detta brinner elden han tände då fortfarande, även om hettan från den minskat.

Den här typen av terapi kräver fyra sessioner i veckan under så många veckor eller år patienten behöver. Nuförtiden har folk svårt att uppfylla den sortens tidsåtagande. Dagens liv är krävande och vi är vana vid omedelbar tillfredsställelse. Att anpassa sig till en sådan lång behandling är inte alltid möjligt. Det är därför som moderna terapeuter förlitar sig mycket mer på snabbare terapier.

Sigmund Freud skulle vara fullständigt emot det. Han trodde att ett av nyckelmålen för alla psykoanalytiker var att arbeta med patientens självkänsla (ego). Psykoanalytikern måste vända den sjuka personens mentala styrka till den hos en frisk individ och läka alla konflikter som ställer sig i vägen för personens frihet och välmående.

“Att vara helt ärlig mot sig själv är en bra övning.”

-Sigmund Freud-

Sigmund Freud om stark självkänsla

En stark självkänsla och begränsade mentala styrkor

Ett av Freuds mest intressanta verk är definitivt hans bok An Outline of Psychoanalysis. Intressant nog är detta faktiskt en oavslutad bok. När han skrev boken befann han sig i exil från andra världskriget. Han var redan relativt gammal och hans hälsa tillät honom inte att slutföra den.

Boken var en sammanställning av vad han redan skrivit om. Han använde den också för att dyka djupare in i hans mest relevanta teorier. Några exempel på dessa är den mentala apparaten, drömtydning och den psykoanalytiska tekniken. Den viktigaste delen av den här boken är de utförligare definitionerna av koncepten id, egot och superegot.

För första gången djupdök den hyllade Wienbaserade psykoanalytikern i idén om en stark självkänsla och det mänskliga behovet att förstärka sin självkänsla inom den mentala arkitekturen. Freud sade också att det är komplicerat att utveckla en hälsosam självkänsla. Freud trodde att det var därför som många av oss inte är förverkligade, lyckliga eller fria.

Anledningar till att du inte har utvecklat en stark självkänsla

Det finns två motsatta krafter som samexisterar inom dig. Å ena sidan finns id med sina grundläggande elementära behov. Å andra sidan har du superegot som reflekterar internaliseringen av samhällets strikta regler. Superegot begränsar dina önskningar, strävanden och drömmar.

 • Enligt Freud behöver id alltid något och känner sig alltid otillfredsställt på något sätt. Id är nervöst, rastlöst och förstår inte dåtid eller framtid.
 • Superegot är å andra sidan en komplex enhet som får oss att hålla tillbaka saker och ting. Det begränsar vår frihet, kontrollerar vårt beteende och krossar våra drömmar. Superegot är en social och kulturell enhet som skapar oss och förtrycker id.
 • Egot, självkänslan, finns mitt i allt detta. Du kan alltid fullfölja dina behov med åtagandena, drömmarna och önskningarna som passar i samhällets ram. Det kan vara en av anledningarna till att vi ofta inte vill utveckla en stark självkänsla. Dessutom kan vi ibland känna oss fragmenterade och förlorade på grund av det.
Slår sönder vår självkänsla

Hur kan jag utveckla en stark, hälsosam och lycklig självkänsla?

I boken An Outline of Psychoanalysis, förklarar Freud att det finns en rad faktorer som bestämmer huruvida eller inte du kan utveckla en stark självkänsla. Han föreslog följande orsaker:

 • Överdrivet beroende av dina föräldrar: Freud trodde att barn tar längre och längre tid på sig att mogna och bli självständiga människor. De utvecklar beslutsamhet och initiativ mycket senare i livet.
 • Att ha en barndom eller tonårsperiod full av regler, straff och strikt uppfostran.
 • Att växa upp utan nära och affektiva förebilder som underlättar optimal utveckling.

Som du kan se trodde Freud att barndomen är en väldigt viktig tid i en persons liv. Den verkligt värdefulla delen av hans postuma arbete är rådet han ger för att hjälpa oss utveckla en stark självkänsla:

Ensam kvinna

Hur bygger man denna självkänsla

 • För att kunna ha en stark självkänsla (ego), slåss inte mot ditt id eller ditt superego.
 • Poängen är att behålla balansen mellan dessa krafter. Du bör försöka uppnå harmoni mellan dina behov och dina ansvar.
 • För att dessa två energier ska komma överens, måste du belysa allt du kan ha förtryckt eller gömt inom dig. Medan du arbetar med den här aspekten av dig själv, kommer dina gömda behov, motivationer och rädslor att komma fram. Du bör också hantera din barndoms rädslor, trauman och minnen som du inte hanterat än.
 • Freud talar även om hur viktigt det är att arbeta med din självständighet. När dina olika dimensioner alla finns här för världen att se, måste du hantera dem på ett moget sätt.
 • Det är möjligt att du tror att du aldrig har fått vad du förtjänar. Denna dolda ängslan kommer att följa dig vart du än går. Ett sätt att få en stark självkänsla är att frigöra dig själv från det behovet. Trots allt leder behov till underkastelse och sjukdom.

Sammanfattningsvis är många av Freuds idéer fortfarande relevanta idag och de bjuder in oss till att reflektera över några viktiga koncept. Att stärka din självkänsla är någonting du måste arbeta på varje dag. Fortsätt att jobba med dig själv. Det är absolut värt det!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Freud, Sigmund (1998) Esquema del psicoanálisis. Madrid: Debate

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.