Att leva våra drömmar med öppna ögon

Att leva våra drömmar med öppna ögon

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2023

Drömmar spelar precis som mycket annat som gör oss till de vi är en viktig roll i våra liv när de är balanserade och harmoniska. Det finns ännu fler drömmar i denna värld än det finns människor. Det råkar vara så att vi på grund av rädsla, skam eller nedslagenhet ofta låser in dem i de bakre hörnen av våra sinnen för att undvika att såras. Därmed överger vi oundvikligen en fantastisk del av oss själva.

Vad är livet? Ett ursinne. Vad är livet?
En illusion, en skugga, en historia.
Och det godaste är tillräckligt:
för hela livet är en dröm, och drömmarna själva är bara drömmar.

-Calderón de la Barca-

Vi fortsätter att låsa in våra drömmar och kasta bort nyckeln, gång på gång. Och utan att inse det blir vi äldre och äldre utan att bli visare eller lyckligare.

Detta är en tyst, envis process som går stick i stäv med varje fiber av vårt väsen. Det går stick i stäv med naturen och det underminerar varje nyans av hopp. Drömmar är inga dåraktiga hopp. De är hopp fyllda med vishet och innerlighet som gör oss mänskliga och väcker oss för att leva en ny dag och inte genomlida ytterligare en dag.

När vi låser in våra hopp och drömmar kan vi även låsa in vår fantasi och vår förmåga att planera för framtiden. Vi bannlyser allt utanför vår rutin och vi börjar känna oss lättade när vår kalender verkar vara en kopia efter den andra.

Vi kan säga att det finns två typer av drömmar: de som kan och bör uppnås på relativt kort tid (kortsiktiga drömmar) och de som uppnås lite i taget och vars mål är en bättre framtid (långsiktiga drömmar).

Denna indelning av drömmar är fundamental för att förstå deras implikationer och implementationer. Vissa tillhandahåller en livsläxa och kräver kontinuerliga ansträngningar, medan andra lockar fram ett passionerat svar och kräver liten faktisk ansträngning.

Tre typer av drömmare

Och precis som det finns fler än en typ av dröm, finns det tre typer av drömmare.

Den första typen ser framåt och sätter upp enkla mål. Mål som inte involverar uppoffring av den “normalitet” som de strävar efter att bibehålla. De arbetar framförallt för att minimera risken att misslyckas med att uppnå sina mål.

Dessa är de personer som endast skulle kliva på en båt om de i förväg visste att vinden skulle blåsa till deras fördel. Att det inte skulle bli någon storm och att den mest erfarna kaptenen i flottan hade kommandot på fartyget. De är personerna som aldrig tar risker på grund av rädslan för att inte vinna. Som inte går på promenader på grund av rädsla för att snubbla på en sten.

Men som du vet finns det andra: Den andra typen av drömmare drömmer om exalterande mål som faktiskt utgör en utmaning för dem.

Går på lina

Avslutningsvis finns det personer som verkligen aldrig har fötterna på jorden. Med andra ord lever de mer i framtiden än nuet. De eftersträvar ofta stora drömmar – men deras drömmar är minimalt bearbetade. Som individer är de sällan motiverade att fullfölja dem. De har alltså stora drömmar, men kämpar med att skrida till handling.

Sådana personer är de vi refererar till som “drömmare”. De är själar som lever i en konstant känslomässig berg-och-dalbana, långt från vad som verkligen är deras liv. På ett sätt är de vuxna barn som vanligtvis karaktäriseras av naivitet och en passiv attityd mot nuet.

De klarar inte av rutin och deras favoritaktivitet är att påbörja nya saker. Det är ett karaktärsdrag de delar med den andra typen av drömmare. Men i verkligheten är de förälskade i nystarter, med liten potential att avsluta något. Att avsluta ett projekt kräver dessutom att de utövar stor disciplin och självkontroll, något de inte är vana vid.

“Triangulära drömmare”

Hittills har vi beskrivit tre olika typer av drömmare som om de vore tre olika färger. Sanningen är dock att personer sällan passar in i bara en kategori, även om vi kan identifiera dem mest med en.

Det kan faktiskt vara så att vi, beroende på situationen vi befinner oss i, kanske bättre kan beskrivas som “triangulära drömmare”. Vi tar alltså delar av varje typ och uppgraderar oss med en form av pluralitet och tillväxt.

Jag tror att de lyckligaste människorna är de som identifierar sig mest med den andra typen av drömmare. De kämpar för att komma till slutet och uppnå något, oavsett hur litet det är.

Det är upp till oss själva att förverkliga våra drömmar

Så trots att förmågan och benägenheten att drömma finns i oss sedan födseln så står det klart att det ligger i våra händer att antingen göra våra drömmar till verklighet eller låta dem ruttna bort, inlåsta någonstans. För om allt bara är en illusion ska vi välja den bästa av den och testa våra vingar. Det är nämligen det enda sättet att ge näring åt vår frihet och vårda vårt sinne för att bli bättre människor.

För endast när vi börjar flyga kan vi börja förstå vikten av att jaga och uppnå drömmar… Vi är alla starkt lysande stjärnor med drömmar och aspirationer som antingen kan dra oss nedåt eller inspirera oss att prestera. Varför inte välja det senare?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.