Lära ut disciplin: Sötman av fördröjd tillfredsställelse

Lära ut disciplin: Sötman av fördröjd tillfredsställelse

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Har du någonsin hör talas om Marshmallowexperimentet? Denna intressanta studie genomfördes på 1960- och 70-talen vid Stanford University av psykologen Walter Mischel. Det involverade att ge ett 5-årigt barn en belöning (vanligtvis en marshmallow eller annat godis). Att säga till barnet att han eller hon kunde äta godisbiten omedelbart eller vänta medan testledaren gick ut ur rummet för en kort stund, varpå barnet skulle få en dubbel portion av godiset. Detta enkla test, som involverade belöning i utbyte mot ansträngning, är ett bra sätt att mäta barns disciplin, ansträngning, ihärdighet, tålamod etc.

Barnen som ingick i Marshmallowtestet vid fem års ålder och följdes i sitt akademiska liv under de kommande 16 åren uppvisade intressanta beteendemönster.

De som åt godisbiten innan testledaren återvände till rummet hade generellt sett sämre akademiska resultat, och hoppade i vissa fall av skolan innan de tog examen, jämfört med barnen som tålmodigt väntade på testledarens återvändande innan de åt. Enligt påföljande studier kan Marshmallowtestet tillhandahålla bättre indikation på framtida akademiska framgångar än många standardiserade tester och traditionella intelligenstester.

Hur kan vi lära ut disciplin till våra barn?

Att lära oss disciplin och att ta större ansvar hjälper oss att gradvis bli mer självständiga, känslomässigt stabila och därigenom mer mogna.

1. Ingjut värdet av disciplin från födseln. Ge barnen mat och natta dem på fasta tider under dagen och kvällen. Det är även väldigt viktigt att ofta tala med dem från stunden de föds, för att uppmuntra till gott självförtroende.

2. Etablera fastslagna regler i hemmet. Barn måste från ung ålder lära sig att regler måste följas. Det är viktigt att de börjar inse att livet har sina begränsningar. Det betyder inte att det inte finns några speciella dagar – såsom födelsedagar, Julafton eller en helg hos morföräldrarna – när man kan tumma lite på reglerna.

3. Ge dem ålderslämpliga ansvar. Låt dem plocka upp sina egna leksaker, hjälpa till att duka av, städa hemmet etc.

4. Använd positiv uppmuntran. Barn bör alltid få positiv uppmuntran; aldrig negativ. Till exempel: “Jag vet att du är mogen och att du kommer göra det rätta.”

5. Etablera en bra kommunikationslinje med barnen. De bör känna att de kan lita på att du är öppen med vad du vill och hur bra de gör olika saker. Det är även bra att lära sig att förhandla med dem så att de varken upplever att de kan göra vad de vill eller att de lever i en strikt diktatur. Det kommer stärka deras självförtroende och uppmuntra dem att fortsätta göra det rätta genom att ta beslut ansvarsfullt och i samstämmighet med andra.

6. Förklara varför. Om du förklarar för dem att de måste borsta sina tänder för att de inte ska få hål, eller att de ska ha på sig säkerhetsbältet så att de inte skadas i en krock, kommer de förstå situationen mycket bättre. De kommer förstå att det finns anledningar bakom sakerna de gör, och att det inte bara är “för att du säger det”.

7. Föregå med gott exempel. Det finns inget bättre sätt att lära dem än att föregå med gott exempel. Lev som du lär så kommer dina ord bli mycket trovärdigare för dem, vilket höjer chanserna för att de kommer lyssna på och följa dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.