Hur kan vi förbättra barns motivation och självförtroende i skolan?

Föräldrar spelar en nyckelroll i att hjälpa sina små att öka sin motivation och sitt självförtroende gällande sina studier. Här är några sätt att göra just det.
Hur kan vi förbättra barns motivation och självförtroende i skolan?

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2023

Motivation och självförtroende är två nyckelfaktorer för barns akademiska framgång. När barn och ungdomar gillar att lära sig och är medvetna om sina förmågor, är det mer sannolikt att de når sina mål och glatt tar sig an utmaningar i skolan. Att stärka dessa aspekter är avgörande för att barn ska nå sin fulla potential.

Familjens, skolans och personliga faktorers inflytande på barns utveckling, är aspekter som direkt påverkar deras relation till skolan. Därför är det viktigt att veta hur man motiverar barn från tidig ålder. Som ett resultat sätter de värde på att lära sig och litar alltid på sina förmågor. I den här artikeln visar vi dig hur du går tillväga för att lyckas.

Du kanske också vill lära dig om: De känslomässiga karaktärsdragen hos begåvade barn

Strategier för att öka barns motivation och självförtroende i skolan

När vi märker att våra barns betyg börjar sjunka och de visar ett bristande intresse för sina studier, är det dags att göra något åt det och hjälpa dem på alla sätt vi kan. Lyckligtvis lever vi i en tid där vi har många verktyg tillgängliga för att vägleda våra barn med kärlek och tålamod.

Här är några sätt att förbättra barns motivation och självförtroende i skolan.

1. Var en god förebild hemma

Mammor och pappor är barns förebilder och därför måste de vara genuint engagerade i sina barns utbildning. Detta uppnås genom att från tidig ålder odla kärleken till kunskap och vikten av att ta ansvar för sina läxor. Så försök att ha ett hem där öppen och tillgiven kommunikation råder och vägled barnen med ditt exempel.

En studie publicerad i International Journal of Progressive Education visar att när föräldrar har en försumlig attityd mot sina barn hemma, påverkar det deras studiemotivation negativt. Om föräldrarna däremot har en hög utbildningsnivå och en demokratisk attityd i familjen, kommer det att bidra till att höja barnens prestationer.

Far hjälper sin son med läxorna
Både barn och ungdomar behöver stöd från sina föräldrar i sin utbildning.

2. Erbjud emotionellt och akademiskt stöd

När barn går igenom en tuff period i skolan är det viktigt att finna roten till problemet och ge dem emotionellt stöd för att öka deras självförtroende. Detta innebär inte bara att motivera dem med ord. Vi måste också avsätta tid för att hjälpa dem att studera och använda resurser för interaktivt lärande.

Om du vill erbjuda dina barn läxhjälp som höjer betygen, kan du överväga att anlita en privatlärare som hjälper dem med läxorna, antingen genom att komma hem till er eller tillhandahålla onlinelektioner. Lyckligtvis finns det nu flera webbplatser där du kan hitta kvalificerade handledare för dina barn.

3. Använd tekniken till din fördel för att förbättra barnens motivation och självförtroende

Att studera och upptäcka nya saker behöver inte vara tråkigt. När tekniken används på ett ansvarsfullt sätt kan barn motiveras att lära sig samtidigt som de har roligt. Det finns flera applikationer och onlineplattformar som erbjuder interaktiva resurser, handledning och övningar för att främja lärandet i olika ämnen.

Att uppmuntra barn att delta i fritidsaktiviteter relaterade till deras intressen och passioner, kan också bidra till att bygga upp deras självförtroende och motivation, samtidigt som de kan utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Motiverat barn som pluggar matte
Motivera dina barn med ditt stöd och hjälp dem att övervinna hinder och stärka sina förmågor.

4. Döm inte barnen och förringa inte deras prestationer

Det är viktigt att komma ihåg att barn har flera intelligenser och att alla inte har samma förmågor. Medan vissa är mycket bra på matematik, är språk den stora styrkan hos andra. Av denna anledning ska du inte jämföra eller döma dina små på grund av ett dåligt betyg. Uppmuntra dem istället att inte ge upp och hjälp dem med läxor som är utmanande för dem.

Samtidigt kan uppmuntrande till engagemang för en hobby, såsom musik, konst, sport eller skrivande, ge barn en känsla av prestation och personlig tillfredsställelse utanför skolan, vilket påverkar deras generella motivation positivt.

5. Engagera dig i dina barns utbildning

En forskningsstudie från British Journal of Educational Psychology visar att föräldrarnas engagemang i sina barns utbildning (till exempel ovillkorligt stöd, intresse för deras läroprocess och tid för läxhjälp) kan gynna deras prestationer i skolan.

Försök därför att upprätthålla en öppen och konstant kommunikation med dina barn om deras skolgång. Fråga dem hur de har det, vad de lärde sig idag och vilka deras utmaningar är. Delta samtidigt på skolevenemang, som vetenskapsmässor, teaterföreställningar och idrottstävlingar, för att visa intresse och uppriktigt stöd.

Förbättra barns motivation och självförtroende i skolan med dessa tips

Med hjälp av ovanstående strategier kan föräldrar bidra till sina barns personliga utveckling och lägga grunden för en lovande framtid. Så istället för att skälla ut dina barn eller klandra dem för dåliga betyg, ska du möta utmaningar med en positiv attityd, fira deras ansträngningar och hjälpa dem att nå sin fulla potential.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Engin, G. (2020). An Examination of Primary School Students' Academic Achievements and Motivation in Terms of Parents' Attitudes, Teacher Motivation, Teacher Self-Efficacy and Leadership Approach. International journal of progressive education, 16(1), 257-276. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=EJ1244883
  • Lerner, R. E., & Grolnick, W. S. (2020). Maternal involvement and children's academic motivation and achievement: The roles of maternal autonomy support and children's affect. Motivation and Emotion, 44(3), 373-388. Recuperado de: https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-019-09813-6
  • Veas, A., Castejón, J. L., Miñano, P., & Gilar-Corbí, R. (2019). Relationship between parental involvement and academic achievement through metacognitive strategies: A multiple multilevel mediation analysis. British journal of educational psychology, 89(2), 393-411. Retrieved from: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjep.12245

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.