Ilska kan ta kontroll över dina tankar

Ilska kan ta kontroll över dina tankar

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Ilska är en känsla som tar över dina tankar, ord och handlingar. Det är ett defensivt vapen som, när det används fel, kan gå emot dig och orsaka dig mycket skada om du låter den växa.

Vi tycker inte om det, men vi har alla många gånger lärt oss att vi inte kan undvika det. Det utvecklades som ett naturligt redskap mot orättvis behandling. Exempelvis om ett barn klagar och insisterar på att dess syskon har stulit en leksak, så är detta ett sätt att motverka att integriteten undermineras. Problemet med ilska uppstår när ett barn inte kan gå vidare.

Med andra ord, om du fastnar vid iden att “personen tog min leksak”, så kommer ditt psykologiska och kognitiva system att bli fångat i en spiral av negativa tankar och känslor som motverkar att du kan gå framåt.

Figur

Den gömda sårbarheten bakom ilska

Vi tycker inte om att visa ilska offentligt, för vi anser att detta får oss att se oförskämda ut. Vi är rädda för att uttrycka den, så vi tenderar att bara visa upp den i hemmet, för de personer som känner oss, för vi förväntar oss att de inte dömer oss.

Om du inte hanterar din ilska ordentligt så kommer den inte att passa in i samhället. Men som vi många gånger har sagt så kan du genom att uttrycka den få information om vad som stör dig. Den låter dig analysera dig själv och hitta en balans.

Huvudanledningen till att vi bestraffar ilska är att vi förväxlar den med raseri eller det överdrivna och okontrollerade uttrycket av vad som stör oss. Med andra ord, vi likställer det med att explodera och skrika.

Men ilska är egentligen inte samma sak som raseri. Det senare visar på en dålig hantering av ilska. Du kan skapa en hel strand av ett sandkorn om du håller inne din ilska för länge, och det är då det uppstår problem.

När du inte erkänner detta och uttrycker vad som stör dig, blir det till en kraftig mix av känslor som tar kontroll över ditt sinne, din hjärna och din kropp.

Varför? Eftersom du omvandlar en isolerad händelse till ditt huvudfokus tills det blir en lavin av känslor som bara blir större.

Händer som visar ilska

Förståelse och uttryck, det första steget mot att lugna ner sig

När du gör dig själv medveten om dina känslor så tar du ett steg närmre att hantera dem och göra dem användbara istället för skadliga. Du kan motverka ilskan genom att uttrycka dig själv. Detta kommer att frigöra dig själv från mycket av den emotionella tyngd som gör att ditt negativa humör tar över och hotar din balans.

Låt oss återvända till exemplet med barnet som blev bestulet på sin leksak. Det är bra att utvärdera normala och anpassningsbara sätt att främja rättvisa genom protester och återställa den frihet som blev undertryckt.

Men som vi tidigare har sagt, om ilskan kommer från ett fysiskt eller psykologiskt hot så är det viktigt att omvandla dessa känslor till handlingar. Annars kommer du att domineras av tankar och handlingar som främjar negativitet utan att egentligen ta hand om problemet.

Kvinna på knä

Anatomin hos en emotionell, arg hjärna

När du upplever att du blir behandlad orättvist kommer det limbiska systemet få en gnista som startar alltihop.

Med andra ord, den aktiverar nervsystemet och förbereder kroppen för handling. Neocortex har ansvaret för att beräkna och förbereda en reaktion som är lämplig för situationen.

Det limbiska systemet frigör katekolaminer, som hjälper oss att reagera snabbt. Under dessa tillfällen är aktiveringen hög och det känns som att du brinner. Dina kinder blir varma, dina knogar vita och ditt sinne går tusentals mil på en minut.

Samtidigt frigörs adrenalin, vilket förbereder oss för handling under en längre tid. Denna överkänslighet kan dominera sinnet och den tenderar att leva på spiralen av negativa tankar.

Därför kan minsta beröring få dig att hoppa till, få ilskan att byggas upp, vilket leder till vidare kognitiv kapacitet eftersom du inte kan resonera ordentligt. Detta leder till att du undervärderar de tankar som hade saktat ner ilskan.

Personer i konflikt

Emotionell distans är nödvändigt för att lugna ner ilska

Nyckeln till att hantera ilska är att lindra irritationen. Detta kan göras på två sätt:

  • Distansera dig själv fysiskt och emotionellt från situationen för att hindra adrenalinet från att kontrollera dig och få näring från din irritation.
  • Stoppa din inre dialog, eller med andra ord, distrahera dig själv och undvik de tankar som dominerar ditt sinne.

Detta är anledningen till att vi säger att ilska är en känsla som förtrollar dina tankar. Som övertygar dig om att saken som gjorde dig arg är roten till allt ont.

Att tänka aggressiva tankar skapar en kedja av ilska som växer och blir till raseri. Så när du ifrågasätter vissa av dessa kedjor med resonemang kan du lugna ner bilderna i ditt sinne som skapade en sådan irritation.

Sakta men säkert när du slutar göda elden så kommer den att börja försvinna. Då kan du analysera situationen utan dessa kedjor som hade kontroll över dig innan. Detta är första steget mot emotionellt välmående.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.