Jag blir ej längre irriterad; jag ser, tänker och tar emotionell distans

Jag blir ej längre irriterad; jag ser, tänker och tar emotionell distans

Senaste uppdateringen: 04 april, 2024

När man måste hantera komplicerade situationer så lär man sig att skapa emotionell distans om nödvändigt, att hantera hur man mår och att tänka innan man bestämmer sig för något. Att lära sig detta kräver både tid och erfarenhet. Mycket erfarenhet.

Därför skulle man kunna säga att emotionell distans är en oskriven kod. Den låter oss se och känna saker på ett annat sätt. Det ger oss tid att låta både känslorna och irritationen förlora sin kraft och istället ge rum åt tankarna. De senare låter oss förstå vad vi verkligen tänker och hur vi kan agera med större klarhet.

Med andra ord, att göra detta hjälper oss att hantera våra känslor bättre och uppnå en större koherens bland våra åsikter och handlingar när det kommer till exempelvis en persons attityd.

Kvinna i träd

Vad behöver man för att skapa emotionell distans?

Hur kan man skapa emotionell distans? Detta svar har inte något magiskt recept, utan det beror på många personliga faktorer samt omständigheterna och relationen.

Det finns personer som är djupt förankrade i ens känslor och att distansera sig från dem är en väldigt komplicerad uppgift. Men det kan vara nödvändigt för att man ska kunna samla ihop sina pusselbitar igen.

Även om det inte finns ett perfekt recept för att skapa emotionell distans så finns det vissa grundläggande riktlinjer.

Som vi nu har tagit upp så är det viktigt att vi ger oss tid för att lugna ner våra känslor. Vi kommer därför att se denna aspekt likt ett trafikljus: rött, gult och grönt.

Flicka

När man bemöts av oförskämdheter så lyser det först gult för att sedan bli rött. Med andra ord, när vi börjar känna irritation, tristess, glädje eller någon annan känsla, kommer vårt trafikljus att ligga på rött och vi bör därför inte ta några beslut.

Vid ett rött trafikljus bör vi stoppa vår emotionella reaktion och ta oss tid till att återta kontrollen över det vi tänker, känner och gör.

Titta, observera och skapa emotionell distans om nödvändigt. Men ta inga permanenta beslut med temporära känslor. Det gäller även om du känner för att säga ett och annat till den andra personen eller skrika och gå därifrån för evigt. Ge dig själv tid till att lugna ner dina känslor. Gå ut en sväng eller låt det gå några dagar innan du åter pratar med personen du är irriterad på.

När tiden går slutar vissa saker att vara viktiga och vissa detaljer som förr gav oss ångest blir oviktiga och vi accepterar omständigheterna som de är.

Man kan säga att tidens gång gör att man avlägsnar sig från den emotionella intensiteten som skapar besvikelser och förväntningar. Det är möjligt att kontrollera sina känslor och liksom med allt annat så blir det lättare med träning.

Kuber

Den inre kompassen är en stor tillgång

När vi lyckas distansera oss emotionellt inför det inträffade, kommer vi att kunna lyssna till den där inre kompassen. Den visar oss vad som är dåligt och vad som är bra. Dessa intuitioner är många gånger korrekta.

De beslut vi tar när det kommer till andra runt omkring oss och det som har hänt kommer att vara betydligt bättre om de inte baseras på temporära känslor. På detta sätt kommer vi att kunna veta vem som förtjänar vår uppmärksamhet och vem som bör ignoreras.

Det är mycket viktigt att man skapar emotionell distans när man möts av komplicerade situationer, så att känslorna inte skapar beslut som man sedan ångrar.

Bilder av Claudia Tremblay.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.