Jag blir ej längre irriterad; jag bara tittar, tänker och tar emotionell distans om nödvändigt

Jag blir ej längre irriterad; jag bara tittar, tänker och tar emotionell distans om nödvändigt

Senaste uppdateringen: 21 september, 2016

När man måste hantera komplicerade situationer så lär man sig att skapa emotionell distans om nödvändigt, att hantera hur man mår och att tänka innan man bestämmer sig för något. Att lära sig detta kräver både tid och erfarenhet. Mycket erfarenhet.

Därför skulle man kunna säga att emotionell distans är en oskriven kod som låter oss se och känna saker på ett annat sätt. Det ger oss tid att låta både känslorna och irritationen förlora sin kraft och istället ge rum åt tankarna, som låter oss förstå vad vi verkligen tänker och hur vi vill handla med större klarhet.

Med andra ord, att göra detta hjälper oss att hantera våra känslor bättre och uppnå en större koherens bland våra åsikter och handlingar när det kommer till exempelvis en persons attityd.

Träd

Vad behöver man för att skapa emotionell distans?

Hur kan man skapa emotionell distans? Detta svar har inte något magiskt recept, utan det beror på många personliga faktorer samt omständigheterna och relationen.

Det finns personer som är djupt förankrade i ens känslor och att distansera sig från dem är en väldigt komplicerad uppgift, men som kan vara nödvändigt för att man ska kunna samla ihop sina pusselbitar igen.

Även om det inte finns ett perfekt recept för att skapa emotionell distans så finns det vissa grundläggande riktlinjer.

Som vi nu har tagit upp så är det viktigt att vi
ger oss tid för att lugna ner våra känslor. Vi kommer
därför att se denna aspekt likt ett trafikljus: rött, gult och grönt.

Flicka

När man bemöts av oförskämdheter så lyser det först gult för att sedan bli rött. Med andra ord, när vi börjar känna av irritation, tristess, glädje eller någon annan känsla, kommer vårt trafikljus att ligga på rött och vi bör därför inte ta några beslut.

Vid ett rött trafikljus bör vi stoppa vår emotionella reaktion och ta
oss tid till att återta kontrollen över det vi tänker, känner och gör.

Titta, observera och skapa emotionell distans om nödvändigt, men ta inga permanenta beslut med temporära känslor, även om du känner för att säga en del saker till den andra personen eller skrika och gå därifrån för evigt. Ge dig själv tid till att lugna ner dina känslor, gå ut en runda eller låt det gå några dagar innan du pratar med personen du är irriterad på igen.

När tiden går slutar vissa saker att vara viktiga och vissa detaljer som förr gav oss ångest blir oviktiga och vi accepterar omständigheterna som de är.

Man kan säga att tidens gång gör att man avlägsnar sig från den emotionella intensiteten som skapar besvikelser och förväntningar. Det är möjligt att kontrollera sina känslor och liksom med allt annat så blir det lättare med träning.

Kuber

Den inre kompassen är en stor fördel när det kommer till att skapa emotionell distans

När vi lyckas med att distansera oss emotionellt inför det som har hänt så kommer vi att kunna lyssna till den där inre kompassen som visar oss vad som är dåligt och vad som är bra. Dessa intuitioner är många gånger korrekta.

De beslut vi tar när det kommer till andra runt omkring oss och det som har hänt kommer att vara betydligt bättre om de inte baseras på temporära känslor. På detta sätt kommer vi att kunna veta vem som förtjänar vår uppmärksamhet och vem som bör ignoreras.

Det är mycket viktigt att man skapar emotionell distans när man möts av komplicerade situationer, så att känslorna inte skapar beslut som man sedan ångrar.

Bilder av Claudia Tremblay.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.