Förväntningar gör oss frustrerade

Förväntningar gör oss frustrerade

Senaste uppdateringen: 14 april, 2024

Förväntningar uppstår när vi antar något. När vi tror att något bör vara på ett visst sätt eftersom vi har lärt oss att det måste vara på det sättet. Många gånger går våra förväntningar dock inte i linje med verkligheten, något som kan leda till frustration.

Vi kan inte undvika att ha förväntningar på vår omgivning. Detta är nämligen en automatisk process i vårt sinne. Vi förväntar oss även saker av oss själva eftersom vi har en bild av hur vi måste vara.

Dessa uppfattningar skapar vår värld och vår verklighet. Dessa förväntningar är ett nyckelelement som påverkar hur vi hanterar andra människor och den självbild som vi har.

Kvinna på äng

Våra förväntningar influerar oss

Kulturella förväntningar är de som vi delar inom ett samhälle, angående det som är accepterat och det som inte är det. Vi går omedvetet in i ett spel med förväntningar skapade av vår kultur. Vi försöker anpassa oss efter det som vi ‘bör’ göra.

Den bild som vi har skapat runt oss själva är fullspäckad med förväntningar vi måste uppfylla: från familjen, lärare, kollegor, vänner, partner etc. Allt detta har påverkat vårt självkoncept.

Detta kallas Pygmalioneffekten. De uppfattningar som omvärlden har angående en person kommer att påpeka hur denna person beter sig. Detta påverkar vad en person kan tro sig uppnå och inte.

Förväntningarna delas inte upp i bra eller dåliga; de hindrar oss bara från att vara de vi verkligen vill vara.

Problemet med förväntningar

Lever vi det liv som vi verkligen vill leva? Baserar vi våra beslut på det som vi verkligen vill? Det är bra om vi frågar oss själva om vi lever på det sätt vi själva vill eller om vi fogar oss efter vad andra vill.

Vi måste jobba bra, studera flitigt, vara ansvarsfulla personer och ta hand om familjen. Vara sympatiska och glada personer som aldrig för med sig problem; vara väluppfostrade, trevliga etc. Allt detta har blivit till saker som vi tror att vi måste uppnå eftersom vi är på detta sättet och inte kan komma ur detta mönster.

Vad händer när vi går utanför det som förväntas av oss? Det uppstår en frustration hos de personer som har vant sig vid att vi är på ett visst sätt. Om vi börjar uppträda på ett annat sätt än tidigare kommer relationerna att förändras. Vi kommer även att känna oss skamsna till en början.

Att frigöra oss själva från förväntningar

Att frigöra oss från andra människors förväntningar är ett stort steg, en svår läxa som kräver mycket mod. Om vi sedan även förstår att detta inte är ett misstag och att frustrationen ligger hos andra, att det är de själva som har skapat dessa uppfattningar, har vi lärt oss att vi inte behöver leva efter dem. Vi kommer att nå ett uppvaknande.

När vi vaknar upp på detta sätt blir vi till de vi verkligen vill vara; vi tar våra egna beslut och tänker på vad vi vill ha och vad vi behöver. Vi börjar att gå våra egna vägar i livet.

Flicka

Det vi upplever

Vår upplevelse, det vi genomlever och det vi lär oss i alla situationer som vi går igenom kommer att forma våra förväntningar, de som vi har om oss själva och även andra.

Men vi kommer att förstå att vår frustration beror på en illusion. Alla personer är inte på samma sätt; det finns många faktorer som påverkar hur vi är, och de beslut som vi tar. Vi behöver en förändringsprocess, för att experimentera och besluta hur vi vill vara.

Genom att förstå hur denna process fungerar kommer vi att kunna förstå och vara mer flexibla. Vi kommer att acceptera och tycka om både andra och oss själva, med våra fel och handlingar. Vi kommer att kunna vara som vi vill, och vi kommer att låta andra vara som de vill.

“För i princip allt, alla andras förväntningar, stolthet, rädsla för att misslyckas, försvinner vid döden och lämnar endast kvar det som verkligen betyder något. Att komma ihåg att man kommer att dö är det bästa sättet att undvika att tänka på att man har något att förlora. Du är redan naken och det finns ingen anledning att inte följa ditt hjärta.”

-Steve Jobs-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.