6 saker som mitt största misstag lärde mig

6 saker som mitt största misstag lärde mig

Senaste uppdateringen: 15 april, 2024

En gång läste jag att livets stormar alltid har en mening: Stormar uppkommer i våra liv utav en anledning, för att vi ska utvecklas som människor. Nedan delar jag med mig av sex saker som mitt största misstag lärde mig.

När vi går igenom situationer som inte känns bra kommer vi uppröra vårt känslomässiga inre. Vi kommer att lida mycket eftersom vi undrar “varför just jag”. Vi kommer att tro att vi har förlorat en del av vår essens och även oskuldsfullhet i världen. Vidare känner vi oss konstiga och förvirrade, och vi förstår inte det terapeutiska värde som smärtan har.

När vi går igenom svåra perioder händer en av två saker. Antingen sjunker vi eller så kommer vi över dem och blir starkare personer. Det kvittar om vi tror på karma eller inte. Vi pratar om något som är betydligt mer pragmatiskt: erfarenheter ändrar oss.

Kvinnor

De saker som händer går igenom vår kropp och vårt sinne med en sådan intensitet att vi frågar oss själva saker som vi aldrig tidigare har gjort. När vi märker att något händer en granne eller en vän ser vi saker mycket klart. Men när det händer oss själva något gör det ont och vi känner oss emotionellt påverkade av detta.

Man säger alltid att det viktigaste inte har att göra med om man ramlar, utan om att man reser sig upp och att det viktiga är att man lär sig av sina fel. Detta innebär att vi går igenom en evolution på grund av det som omgivningen lär oss.

Det hade varit bäst om vi inte hade behövt ta alla dessa smällar. Men det finns inte någon manual för livet. Och även om vi tror att vi har en så lever vi i en värld där saker och ting förändras. De visaste personerna i världen anpassar sig efter förändringar.

De säger till sig själva att det inte är den starkaste som överlever utan den som är bäst anpassad för att hantera förändring. En förändring handlar alltid om att man begår ett fel och sedan lär sig av detta.

Jag har lärt mig mer av mitt största misstag än av min största framgång

Tänk på de misstag som du har begått i livet och välj det som har varit det “värsta”. Har du någon gång tänkt på hur viktigt det var att du lärde dig av detta misstag? Har du någon gång känt att du har frigjort dig på grund av de misstag som du har begått?

“De största misstagen är mer användbara än de medelmåttiga framgångarna.”
-Arturo Graf-

I denna artikel kommer vi att lära dig saker som du aldrig har tänkt på gällande detta. Vissa av de lärdomar som vi får från våra misstag är betydligt viktigare än vi hade kunnat tänka oss.

Katt och kvinna

Mitt största misstag lärde mig att:

  • Livet kan ge oss bra och dåliga överraskningar: Vi måste vara beredda på de motgångar som kan komma, och det finns inget bättre än att klara av dem själv.
  • Det är inte all emotionell hjälp som är användbar. Det viktiga är dess kvalitet, inte dess kvantitet. Det är viktigt att inte söka all typ av emotionell hjälp, utan bara den som kommer att vara användbar.
  • Tack vare mitt största misstag har jag kunnat lära känna mig själv som mest: Det sägs att vi inte känner oss själva ordentligt förrän vi har gått igenom en emotionellt svår eller ekonomiskt svår period.
  • Allt händer, allt förändras och ingenting varar för evigt: En smärta eller en besvikelse kommer med tidens gång bli enklare att hantera. Om du handlar enligt dina principer kommer din framtid bli lättare att hantera och din smärta kommer att minska.
  • Misstag går att rätta till, men besvikelser är irreversibla: Du kan rätta till och lära dig av misstag. Du kan glömma bort de personer som har svikit dig. Men du kan inte glömma hur de har fått dig att känna.
  • Tack vare allt jag lärt mig är jag idag en bättre person: Tack vare allt jag lärt mig är jag idag en annan person. Jag är inte mindre känslig. Jag är helt enkelt en person som ser framtiden mer klart för sig. Som har mer självförtroende samt en förmåga att inte lyssna på det som inte är intressant.

Det har även lärt mig att hantera andra problem

Att begå misstag är en fundamental del av vår utveckling och evolution.

Men om vi lär oss av våra misstag varje gång så kommer vi att lära oss att resa oss upp snabbare. För om vi inte begår misstag i livet och lär oss av dessa så kommer vi leva ett väldigt begränsat liv.

Bilder av Elena Lishanskaya och Lucy Campbell.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.