Du skapar din egen verklighet

Du skapar din egen verklighet

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Vet du vad som är verklighet, vad som är sanning och vad som är lögn i denna värld av upplevelser?

Immanuel Kant sade: “Vi kan endast uppleva saker a priori i enlighet med vad vi själva tillfört dem.” Med detta uttalande gör Kant en kopernikansk omvändning – en spiral som antar en perspektivförändring där verkligheten själv inte existerar eftersom varje subjekt är aktivt och omvandlar verkligheten i enlighet med sin egen upplevelse.

Kant hävdar att vi endast kan förstå kunskap a priori om vi medger att vi endast förstår fenomen och inte objekten själva. Tack vare Kants revolutionerande bidrag förstår vi att vi är aktiva subjekt i vår egen upplevelse. Det finns ingen enda verklighet som influerar oss som passiva subjekt. Därför är vi inte slavar under våra egna omständigheter.

Vi skapar vår egen upplevelse

Vi är mästare över vad som händer oss. Därför är varje upplevelse en återverkan, en återgång från våra tankar, från vårt känslomässiga stadium och från attityden som vi beslutar att anta i varje ögonblick.

Du har säkerligen haft chansen att uppleva det faktum att vi, beroende på hur öppna vi är för nya idéer, kan attrahera mer fördelaktiga eller skadliga upplevelser till våra liv. Beroende på nivån av öppenhet och var vi fokuserar vår uppmärksamhet kommer vi attrahera upplevelser som är i linje med den energi vi tillför vår miljö.

Vatten

Detta händer även på en intern nivå. Vi tappar styrka och drabbas lättare av sjukdomar om våra tankar får oss att tro att vi är marionetter för omständigheterna och att vi inte kan göra något åt dem.

När vi kontinuerligt har oangenäma upplevelser betyder det inte att livet har vänt sig emot oss. Det betyder att vi på något sätt bojkottar vår upplevelse genom energin hos våra tankar och handlingar.

Upplevelser är inte av naturen bra eller dåliga. Snarare tillskriver vi mening till upplevelser. Dessa kan variera kraftigt från person till person, även om vi talar om samma omständigheter. Vi har valet att tolka våra upplevelser på ett sätt som tillåter oss att gå framåt på ett stärkande sätt. Eller ett som får oss att klänga fast vi vad som hände och långsamt förgöra oss själva.

Vi är inte slavar under våra tankar och känslor

Tvärtemot vad många tror kan vi kontrollera våra tankar och hänge oss åt våra känslor så att de inte blir stillastående.

Våra tankar förblir ofta fastnaglade i det de är vana vid. Våra neurala nätverk blir starkare och aktiveras automatiskt. Det genererar obehagliga tankar inför varje situation om vi har förstärkt denna attityd.

Så snart vi slutar vara medvetna om vad som händer blir vi slavar under våra tankar. Vi tror att det inte finns någon flykt från tankarna som gör oss obekväma. Det leder oss till att utföra handlingar som bekräftar vårt sinnestillstånd.

Vi investerar inte tillräckligt med energi i vad vi vill uppnå, vilket är anledningen till att vi får frustrerande resultat och, som en konsekvens, börjar undra varför vi aldrig får det vi vill ha. Vi frågar oss “Varför drabbar allt dåligt alltid mig?”.

Kvinna i tankar

Och vi blir fångar i denna onda cirkel, alltmer mer maktlösa. Inte på grund av omständigheterna själva, utan på grund av hur vi svarar på situationen.

Vi skapar vår egen verklighet

Att bli medveten om det faktum att vi skapar vår egen verklighet och att vi inte är marionetter för omständigheterna är det enda sättet att ändra dessa tankar och modifiera dem. Endast vi kan ändra hur vi ser på saker. Samtidigt kommer även vårt känslomässiga stadium anpassa sig efter hur vi förstår alla våra upplevelser, hur vi genomlever dem och hur vi integrerar dem i vårt lärande.

För det finns varken bra eller dåliga känslor; de är endast nödvändiga reaktioner på vad vi upplever. De är indikationer på vad som händer oss, och att hantera dem hjälper oss att skapa stor förståelse för oss själva.

När vi känner släpps känslorna fria, energi flödar och vi får ett sätt att känna de nya upplevelserna. När vi insisterar på att undertrycka en av våra känslor eftersom vi inte vill känna den, eller för att vi anser den vara opassande eller negativ, ger vi den större makt. Vi ökar dess intensitet och skapar en känslomässig obalans.

Vi bygger vår verklighet, vi ger den form, vi är arkitekterna bakom våra egna upplevelser. Är du redo att ta på dig detta ansvar? Vare sig du är medveten om det eller inte, är du skaparen av din verklighet och din egen existens. Den utvecklas som ett svar på tankarna och känslorna som du etablerat.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.