Är din partner känslomässigt omogen?

30 januari, 2016

Ett av de största problemen i förhållanden kommer av att någon av parterna är känslomässigt omogen. Att upprätthålla ett välmående, tillfredsställande och lyckligt förhållande kräver att båda parter kan kommunicera på ett bra sätt som båda är bekväma med.

Känslomässig mognad återspeglas i en persons uppförande. Det är sant att omognad är vanligt, till och med normalt i vissa stadier i ett romantiskt förhållande. Och det är normalt i fallen där mognadsbalansen tenderar att luta åt ena sidan i förhållandet.

“Goda relationer är kännetecknande för mogna personer.”
Brian Tracy

Omogenhet kan ofta vara besläktat med faktumet att någons personlighet inte utvecklats helt eller en rädsla över att växa upp som många måste möta. Båda dessa faktorer kommer påverka en persons beteende, och som en följd av detta, även förhållandet mellan två parter.

Frustration

Nivån på självständigheten (eller bristen därav) som en person fått från sina föräldrar kan också påverka den känslomässiga mognaden. Om en vuxen persons föräldrar fortfarande ringer konstant, och kräver hans eller hennes närvaro mer än normalt, eller generellt behandlar personen som ett barn, har hans eller hennes föräldrar förmodligen inte själva fått möjligheten att uppnå mognad.

Här är 6 drag hos känslomässigt omogna personer:

De bryr sig inte om sin ekonomi.

Mogna människor utövar makt och återhållsamhet över sina liv och allt som har med det att göra – de tar ansvar. Generellt ansvar, som att ta ansvar över sin ekonomi och att tjäna sina egna pengar är grundläggande krav för att vara självständig.

En omogen person lägger inte upp en ekonomisk budget, eller bryr sig åtminstone inte om att göra det ordentligt. Han eller hon ser förmodligen inte så långt in i framtiden, sparar inte pengar, bryr sig inte om att tjäna mer pengar senare i livet och drar sig inte för att fråga föräldrarna om ekonomiskt stöd.

De uppför sig som om de fortfarande är 18.

En tendens att leva kvar i tonåren är ett av de tydligaste tecknen på att din partner fortfarande är omogen. Självklart finns det vissa aspekter som är bra med att leva som om man vore 18 år, men att leva så konstant är inte att rekommendera för ditt välmående. Om så är fallet är det för att någonting inte utvecklats normalt hos denna person.

peter-pan-syndrom-2-420x308

De är rädda för att binda sig.

Många vetenskapliga psykologiska studier bekräftar att omognad är synonymt med rädslan att binda sigMogna människor är medvetna om sina förhållanden och förstår allvaret med dem. De har alltid framtiden med i beräkningen och fastställer gemensamma mål med sina partners – såsom giftermål eller andra drömmar – faktiska möjligheter.

“Att existera är att ändras, att ändras är att mogna, att mogna är att pånyttfödas om och om igen.”

Henri Bergson

De vet inte hur de ska visa sina känslor.

Blygsel och uttryck av känslor kompletterar varandra när vi lär oss hantera dem lättare. Mognad är grunden till balansen mellan dessa två. Omognad skapar en barriär som hindrar att man enkelt uttrycker sina känslor på ett tydligt sätt, och kan även orsaka att man känner sig obekväm med att försöka. En situation som denna mellan ett par kan underminera deras förhållande genom att skapa en allmän frustration som kan vara utmattande.

De bryr sig inte alls om hur de uppfattas.

När vi är yngre bryr vi oss mindre om hur vi framstår. En persons mognad kan reflekteras i hans eller hennes klädsel och hygien. Mogna individer tar hand om sitt yttre; inte på ett maniskt sätt eller i syfte att imponera på andra, utan istället för att de helt enkelt förstår vikten av att ta hand om sig själva.

De varken accepterar eller erkänner sina misstag.

En omogen människas ordförråd saknar oftast fraser som ”Förlåt” eller ”Jag hade fel”. Mognad ger oss bättre perspektiv på saker och låter oss se våra misstag och misslyckanden mer tydligt. Den tillåter oss att acceptera de misstag vi begått och ändra vårt sätt därefter. Om din partner är omogen kommer han eller hon förmodligen upprepa sina misstag om och om igen utan att lära sig av dem.

“Att begå misstag är mänskligt; att snubbla är vanligt; att kunna skratta åt sig själv är mognad.”

William Arthur Ward