Introjektion och att bygga identitet

Introjektion och att bygga identitet

Senaste uppdateringen: 15 september, 2022

Att bygga essensen av vår identitet blir allt svårare. Vi lever i en värld som svämmar över med information, med konstant stimulering och motsägelsefulla budskap. För att undvika att bli övermättade med information använder vi naturligt en psykologisk försvarsmekanism vid namn introjektion.

Det består av den automatiska integrationen av allt vi tar från vår omgivning, såsom talmönster och manér. Det slutar med att vi accepterar dessa saker undermedvetet utan att föra dem genom våra personliga bedömningsfilter.

Introjektion: att konfigurera vår identitet

Introjektion är något vi alla kommer bli utsatta för och uppleva i olika grader någon gång. På ett visst sätt är det faktiskt nödvändigt. Det blir bara ett problem när det övermannar oss.

Vi utsätts kontinuerligt för normer, lagar, beteenden, idéer och övertygelser som vi måste följa för att bli accepterade i samhället. Från barndomen har vi blivit dränkta i alla typer och variationer av dessa element.

Från början har vi mottagit många olika typer av budskap bara från vår omedelbara, familjära miljö. När vi tar steget in i vuxenvärlden kommer dessa budskap eka i våra sinnen. Om vi inte accepterar eller lyder dem, tenderar vi att känna oss skyldiga.

Vi har integrerat budskap som omvandlats till befallningar. Utan att ha brutit ned dem, assimilerat dem eller fört dem genom vår personliga standard eller bedömning.

Budskap såsom: “Du måste ha ett viktigt jobb om du vill vara någon i livet”, “Vänta dig det värsta så blir du inte besviken” eller “Riktiga män gråter inte…”

Dessa typer av koncept berättar för oss vad som är bra respektive dåligt när det kommer till vårt beteende. De spelar en gigantisk roll i bildandet av vår identitet.

Hur hjälper introjektion oss?

Introjektion är även ett sätt att tillfredsställa personerna omkring oss. Det tjänar en adaptiv funktion som hjälper oss att bli accepterade.

Men när introjektion vägleder våra liv kan det blir farligt för våra identiteter. Vi kan börja förlora vår essens och vårt eget unika sätt att vara.

Att förlora oss själva i att tillfredsställa andra och göra det som andra hoppas att vi ska göra får konsekvenser. Vi förlorar förmågan att skilja mellan vår egen verkliga värld och världen som tvingas på oss av andra.

När våra handlingar är dikterade av introjektion lever vi i enlighet med förväntningarna andra har på oss. Budskapen vi mottar utgör en del av deras behov och tar ingen hänsyn till våra egna behov.

Detta sker även när vi bildar egna tankar om andra. Vi ifrågasätter inte signalerna som skickas och tar in dem utan att fullt bearbeta dem. Men det borde vi: dessa signaler är vad som dirigerar våra liv och bygger vårt öde.

På så sätt kan vårt eget sätt att vara och essensen av vår identitet inte utvecklas fritt. Vårt beteende blir drivet av motivet att vara andra till lags och leva upp till deras förväntningar på oss.

Men introjektion har även en kreativ sida. Det kan stimulera impulsen att ta den användbara informationen från allt vi har lärt oss och internalisera den. Vi kan plocka upp de positiva värderingar vi vill ska vara en del av vår identitet.

Ansiktslöst par

Hur kan det vara en användbar resurs?

Introjektion har en adaptiv funktion som hjälper oss att bli medvetna om personerna omkring oss. Vi integrerar olika övertygelser och idéer samt lär oss från traditioner och konventionell visdom.

Vidare måste vi se till att denna mekanism inte styr våra liv. Vi får inte bygga vårt öde och vår identitet baserat på vad andra tycker och vill. För att försäkra sig om detta är det absolut nödvändigt att vara medveten om det.

Vi måste ta reda på under vilka omständigheter och med vilka typer av personer vi tenderar att agera automatiskt. När vi agerar utan att ta hänsyn till våra egna värderingar och vår egen identitet.

Genom att bli medvetna om budskapen vi inte ifrågasätter eller analyserar så kommer vi bli mer alerta. Det gör oss förmögna att omvandla dessa budskap till användbara resurser. Vi kommer kunna reflektera över dem och välja ut lärdomarna vi finner mest fördelaktiga.

går på vatten

Vi måste ifrågasätta och analysera allt som kommer från externa källor. Då gör vi djupare och mer konsekventa val, med vårt eget tankesätt, våra känslor och vår förståelse av livet.

Vi måste ta ansvar för att tolka vår verklighet och alla budskap vi mottar. Endast på detta sätt kan vi bli medvetna om vilken typ av identitet vi vill skapa.

Vi kommer vara de sanna arkitekterna av våra egna liv. Därmed kommer vi bygga vårt öde baserat på våra beslut och lärdomarna vi väljer att lära oss. Detta i överensstämmelse med verkligheten vi lever i.

För att göra det är det viktigt att alltid ta in och personligt filtrera allt vi lär oss. Detta kommer möjliggöra utvecklingen och uttryckandet av vårt eget sätt att vara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.