Jag tycker om personer som accepterar andra som de är

Jag tycker om personer som accepterar andra som de är
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 14 december, 2021

Jag tycker om de personer som accepterar andra som de är, som inte dömer på förhand eller kritiserar i onödan. Jag tycker om dem för att de känner till sina gränser, och de vet att det alltid finns något positivt hos andra.

Detta är vad som verkligen betyder något i en värld som inte är perfekt. Vi förtjänar alla att bli omtyckta. Därför är det bra om man inte bara försöker få andra att må bättre, utan även sig själv, och inte bara på utsidan utan även på insidan där det verkligen betyder något.

Vår förmåga att anknyta till världen har mycket att göra med vår inre dialog rörande andra. Med andra ord; om vi alltid försöker förstå andra istället för att döma dem utan att se något ljus inom dem, så kommer vi även lysa upp vår egen värld.

Mor och dotter

Undvik idén om giftiga personer

Varje dag vänder sig alltfler emot användningen av kategoriseringen “giftig” när det kommer till personer som kan vara svåra att ha att göra med. Även om det kan tyckas vara ett passande ord är det alltför generaliserande i många fall.

Vi bör därför tänka att det inte finns giftiga personer, utan människor med problem. Dessa problem kan ha större eller mindre påverkan på oss själva, men kanske är det så att om vi kallar en person “giftig” är det snarare en fråga som har att göra med vår relation med denna person.

Med andra ord; den första personen som blir påverkad av idén med giftiga personer är den som använder uttrycket. Varför? För den där giftiga personen kan vara vi själva, våra familjemedlemmar, våra föräldrar, våra barn och våra vänner. Och en person som kallar andra giftiga accepterar inte andra som de är.

Att använda uttrycket “giftig/inte giftig” kan vara vara farligt eftersom det stämplar andra som dåliga och att de är offer för sina egna handlingar. Detta gör det svårt för oss att relatera till dem med medkänsla och ansvar.

Detta gör, metaforiskt sett, att vi sätter upp emotionella murar.

Lila hår

Vi har alla konflikter och skuggor, vi är alla människor

Personer är inte acceptabla eller icke-acceptabla. Vi är alla helt enkelt personer med vår egen dynamik. Vi är alla möjliga att accepteras till en viss grad eftersom vi strävar efter att främja framgång och undvika misslyckanden.

Därför, istället för att kriminalisera andras problem eller våra egna, är det viktigt att vi försöker upptäcka konflikter inom andra och att vi lär oss att hantera dem korrekt.

Personer som accepterar andra som de är har en förmåga att vara empatiska och att se hur andra egentligen är inombords istället för att döma dem med attityder.

Rubiks kuber

Vi vet alla hur det är att känna sig avundsjuk och hur destruktivt detta kan vara. Därför bör man inte döma andra eftersom man har känt likadant själv många gånger.

Det är mänskligt att känna detta och det är mänskligt att göra saker som går emot våra värderingar. Avundsjukan kan bita sig fast hos vissa personer, vilket resulterar i ett stort lidande, och vi som medmänniskor kan hjälpa dem att komma över detta tillstånd.

Det är dock inte alla av oss som känner oss avundsjuka, som manipulerar eller ljuger för andra. Men vi har alla varit de där “giftiga personerna” någon gång i livet. Alla kritiserar vi externt eller internt emellanåt, alla är vi egocentriska någon gång och alla har vi någon gång varit offer.

Vi tycker inte om personer som inte accepterar andra som de är. För vi har alla någon gång gått igenom vad de för tillfället möter.

Kvinna och häst

Skydda dig om det är nödvändigt, men fly inte i skräck från de personer som har problem eller som har visat sig vara mindre vänliga. Det är bättre att vi accepterar andra som de är och försöker att hjälpa dem med deras lidande utan att kritisera eller döma.

För om vi inte gör detta, och om vi inte lyssnar och är medvetna om att vi alla har skuggor, så kommer vi inte att kunna se det vackra i de människor vi har runt omkring oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.