Kopplingen mellan ångestsyndrom och hög IQ

Kopplingen mellan ångestsyndrom och hög IQ
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 juni, 2023

“Okunnighet är salighet” – konstigt nog har detta klassiska talesätt mycket bevis som backar upp det, åtminstone enligt en rad forskningsrapporter om kopplingen mellan lycka, ångest och intelligens. Enligt en rapport från Lakehead University i Kanada finns det en slående koppling mellan ångestsyndrom och hög IQ.

Man har bekräftat att det finns en nästan direkt koppling mellan dessa briljanta, analytiska sinnen och överdriven oro och social ångest.

För inte så länge sedan talade vi om en uppenbar korrelation mellan kreativitet och bipolär sjukdom. Först och främst måste vi klargöra något viktigt. Det innebär inte att det finns en psykisk sjukdom bakom varje person med exceptionellt hög IQ eller kreativitet. Detta är absolut inte fallet för alla.

Det finns en koppling mellan ångestsyndrom och hög IQ, bevis på att de har sitt ursprung i den cerebrala vita substansen.

Vetenskapen, och framförallt psykologiavdelningarna på många universitet, har studerat detta fält. De erbjuder periodiskt information som kan vara av stort intresse för oss. Denna information består av data som innehåller betydande bevis som kan hjälpa oss i det kliniska utövandet.

Man har dragit väldigt viktiga slutsatser. De har visat att det finns många personer med höga förmågor och intelligens som beter sig på ett sätt som inte går hand i hand med deras mycket privilegierade hjärnor. De är ofta olyckliga på grund av detta faktum. Det gör dem frustrerade och de tar inte alltid de bästa besluten.

Det finns många psykiatriker och neuropsykologer i världen som har stött på samma fenomen. De har många patienter med hög IQ som har kroniskt och generaliserat ångestsyndrom. Vad är anledningen bakom detta?

Kvinna med ångestsyndrom och hög IQ

Kopplingen mellan ångestsyndrom och hög IQ

Den som arbetar med undervisning kommer ofta se detta fenomen. Det finns briljanta elever som visar otrolig emotionell balans och slående lugn. Andra blir dock snabbt frustrerade vid alla förändringar. De väntar sig alltid det värsta och stress fyller deras liv. Så pass att de blir utmattade och deras akademiska prestationer blir lidande.

Tscahi Ein-Dor och Orgad Tal är två psykologer från Lakehead University i Kanada. De har utfört olika experiment på flera gymnasier och universitet. Deras mål var att studera dessa specifika beteendemönster; mönster som hindrar personlig och professionell framgång hos många studenter.

Vid en punkt under forskningen beslutade man sig för att inkludera magnetisk resonanstomografi (MRI). Det var då man upptäckte något förvånansvärt och oväntat.

Vit substans och hög intelligens

Kopplingen mellan ångestsyndrom och hög IQ kan förklaras av en liten cerebral anomali i hjärnans vita substans. Denna struktur, mestadels bestående av nervtrådar, är kopplad till överföringen av information. Den slår fast vår intelligens och förmågorna hos våra kognitiva processer. Den spelar även en viss roll för våra känslor.

Vissa forskare tror att i samband med att intelligens utvecklades hos människor, utvecklades även ångest. Detta hade ett väldigt specifikt syfte: att förutsäga faror. På så sätt skulle vår förmåga att analysera och bearbeta information hjälpa oss att förbättra överlevnadschanserna genom att förutse risker och hot.

När vi blir överbelastade av ångest förlorar givetvis intelligensen sin potential, eftersom personen bokstavligt talat känner sig paralyserad.

Karaktärsdrag hos personer med ångestsyndrom och hög IQ

Denna lilla anomali eller variation i den cerebrala vita substansen innebär inte att alla personer med hög IQ kommer utveckla ångestsyndrom i livet. Det innebär endast att risken är högre. De är mer mottagliga för att inte kunna kontrollera sina känslor i stressiga situationer.

Här kommer några typiska karaktärsdrag hos personer som har denna specifika koppling mellan sin intelligens och sina känslor:

Virtuell person
  • Vakande intelligens: förmågan att förutsäga hot eller faror som andra personer inte uppfattar (vilket i vissa omständigheter kan vara fördelaktigt).
  • Hyperkänslighet: ångestsyndrom och hög IQ resulterar ofta i låga toleransnivåer i vissa situationer. Detta kan leda till mental utmattning.
  • Emotionell smitta: ett annat karaktärsdrag hos väldigt intelligenta personer är att de är väldigt känsliga för andra personers känslor. De vet dock inte hur de ska filtrera dem, hantera dem eller separera dem från verkligheten. Det innebär att de kan drabbas av en “emotionell smitta” såväl som den trötthet detta orsakar.
  • Undermedvetet ältande: denna intressanta term kommer förmodligen låta lite konstig, men den avslöjar faktiskt något som ringer en liten klocka. Personer med hög IQ tänker för mycket. De ödslar mycket mental och emotionell energi på att grubbla över meningslösa saker som i de flesta fall inte leder någonstans.
  • Världen är full av möjligheter och de kan inte ignorera några av dem. Ångestsyndrom och hög intelligens orsakar även en oförmåga att etablera gränser, skjuta vissa alternativ åt sidan och välja andra. Världen är för dem full av oändliga alternativ, variabler och villkor. De är ofta inkapabla att avfärda några av dem.

En hyperaktiv hjärna

Hjärnan är en labyrint

Vid det här laget är frågan nästan oundviklig. Hur kan vi hantera detta? Hur kan vi hantera en hyperaktiv hjärna som är inkapabel att filtrera ut en verklighet som är för komplex? En verklighet som är så full av information, känslor och stimuli?

Vi skulle förmodligen säga att det bästa vi kan göra är att hitta ett sätt att bli av med ångesten eller åtminstone minska den. Men hur märkligt det än må låta så är detta inte svaret. Nyckeln är att använda ångesten till vårt eget gagn – att hantera den korrekt för att inse vår potential. För om vår intelligens och ångest går hand i hand av en anledning, måste vi fokusera på den anledningen.

Låt oss lära oss att använda vad vi har för att se vad andra inte ser. Låt oss förutse risker, händelser och möjligheter. Men låt oss göra det på ett balanserat sätt, med vetskap om hur man filtrerar ut det onödiga.

Låt oss också ordna våra liv på ett sådant sätt att vår mentala energi kan flöda på bästa möjliga sätt. Att ge allt du har kommer definitivt vara värt det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.