9 inspirerande citat för att återfå positiv energi

9 inspirerande citat för att återfå positiv energi

Senaste uppdateringen: 24 juni, 2018

Det finns citat för att återfå positiv energi när vi behöver entusiasm och optimism i livet. I slutänden räcker det ofta med att ändra riktning på våra tankar mot mer positiva saker, att vibrera vid den frekvens där vi skjuter negativa saker åt sidan, att ladda om oss på bästa möjliga sätt.

Vi vet att uttrycket “positiv energi” är i mode och att det på vissa sätt är långt från den vanliga (eller ortodoxa) terrängen för psykologi. Men om vi applicerar den på fältet personlig tillväxt och inte bara på spiritualitet, kommer vi inse att den har stor potential för att hjälpa vårt emotionella och till och med psykologiska välmående.

Vi måste förstå att positiv energi kan vara allt som genererar glädje, motivation, känslor av välmående, godhet och en typ av magisk utåtvändhet där vi omfamnar livet till fullo. Det är verkligen fantastiskt, och något som den österrikiske psykiatrikern och psykoanalytikern Willhelm Reich redan förklarat på vissa sätt.

Enligt honom har människan något som kallas för “orgonenergi”. Denna är en vital och kreativ skjuts, något som leder oss till tillfredsställelse och njutning av upplevelser. Hans teori, som formulerades i början av 1900-talet, övertygade inte dåtidens forskningsvärld. Den har dock mycket att göra med en positivt “boost” som vi alla bör applicera i våra dagliga liv.

Låt oss ta en titt på några citat som kan hjälpa oss att uppnå detta.

Positiv energi

Citat för att återfå positiv energi

Det första vi bör förstå om positiviteten och energin som kommer ur detta emotionella tillstånd är att de inte är på utsidan. Denna förnyande och entusiastiska kraft kan inte orientera oss om vi inte är mottagliga.

Vidare kommer vi inte kunna uppfatta den om vi går genom det dagliga livet med oro, spänning och ångest. För att låta en viss typ av energi nå oss måste vi först tömma oss på negativitet. Endast då kan vi låta det nya komma in, vilket kan generera en förändring…

Låt oss upptäcka några sätt att uppnå detta mål genom dessa nia citat för att återfå positiv energi:

1. Aktivera din viljestyrka

“Det finns en drivande kraft som är mäktigare än ånga, elektricitet och kärnkraft: viljan.”

-Albert Einstein-

Psykologin hos viljestyrkan påminner oss om att det vi vill är möjligt så länge vi litar på oss själva. Albert Einstein visste detta och visade oss genom sitt arbete i fysikens värld, som är full av känslor, smärta och orubbliga viljor som vägleds av styrkan hos hjärtat och ett beslutsamt sinne.

2. Tappa inte hoppet

“Optimism är tron som leder till prestationer. Ingen kan göras utan hopp och självsäkerhet.”

-Helen Keller-

Detta är ett av de bästa citaten för att återfå positiv energi. Det kommer från en av de mest fantastiska och inspirerande personerna från 1900-talet. Helen Keller var en författare och politisk aktivist som förlorade synen och hörseln vid 19 månaders ålder. Hennes handikapp hindrade henne dock inte hennes mod och förmåga att bemästra sitt liv.

3. Mörka dagar varar inte för alltid

“Även den mörkaste av nätter kommer ta slut och solen gå upp.”

-Víctor Hugo-

Alla mörka nätter följs av en gryning. Varje våldsam storm följs av lugn, även en regnbåge kan le mot oss. Varje svårighet tar slut, allt har sina resultat och en mer eller mindre framgångsrik upplösning. Låt oss förstå att svåra stunder inte måste vara för alltid.

Mörkret slutar alltid

4. Potentialen inom dig

“Om du vill veta hur framgång känns ska du lära dig att uppskatta resan. Som regn för med sig regnbågen, för en resa med hårt arbete med sig drömmar som blir till verklighet.”

-Paulo Coelho-

5. Ditt mentala fokus

“Om du inte kan ändra ditt sinne kan du förändra ditt liv.”

-William James-

William James, filosof, psykolog och bror till den fantastiska författaren Henry James, lämnade oss också med ett mycket pricksäkert citat för att återfå positiv energi. Snarare än att söka förändring från utsidan måste vi förstå vårt ansvar på insidan. Förändra ditt sätt att tänka så kommer världen förändras med dig.

6. Ett liv med betydelse

“De oändliga undren i universum avslöjas för oss i exakt den mån vi är kapabla att motta dem. Skarpheten hos vår syn beror inte på hur mycket vi kan se, utan hur mycket vi känner.”

-Helen Keller-

Återigen vänder vi oss till Helen Keller för att reflektera över livet, universum och oss själva. Om vi kan ge logik till allt som omger oss, oavsett hur omärkligt, kommer vi räddas. Varför? Den som ger mening till sitt liv har motivation, har syfte, har drömmar…

Meningen med livet

7. Värdet hos din attityd

“Din attityd, inte din fallenhet, kommer slå fast din altitud.”

-Zig Ziglar-

Detta är ett citat från motivationstalaren Zig Ziglar för att återfå positiv energi. Tänk på det ett ögonblick – det som verkligen ger oss storhet, vad som skiljer oss från andra och får oss att respektera oss själva är inte våra färdigheter, utan vår attityd.

Attityder är människan mäktigaste kraft, den som leder till våra bästa prestationer.

8. Livet är förändring

“Det goda livet är en process, inte ett sätt att vara.”

-Carl Rogers-

Carl Rogers skapade tillsammans med Abraham Maslow ett av de mest intressanta tillvägagångssätten i psykologi: humanism. Denna teori var en tyst revolution på den tiden, som en kraft full av dynamik som får första gången såg folks kapacitet och inre potential.

Alla kan vi påbörja denna process, för livet handlar inte bara om att anpassa sig till förändringar, utan att skapa dem själva.

Förändring är inte dåligt

9. Våga leva

Låt oss avsluta denna lista över citat för att återfå positiv energi med ett kraftfullt exempel från 1800-talet. Den danske filosofen och teologen Søren Kierkegaard är upphovsmannen. Existens, autentisk existens, är framförallt att uppleva, att känna, att uppfatta – det är en känsla.

Livet är inte en bok man läser, utan ett oändligt rum där du kan dansa med all din styrka, där du släpper hämningarna, där du kan vara mottaglig, öppen, känslig… Det är där autentisk, positiv energi ligger, i din önskan att leva.

“Mitt fokus bör vara på vad jag gör i livet, inte att veta allt, exkluderat kunskap om vad du gör. Nyckeln är att finna ett syfte, vad det än är som Gud vill att jag ska göra; det är vitalt att finna en sanning som är sann för mig, att finna idén som jag är villig att leva och dö för.”

-Søren Kierkegaard-

Detta kanske intresserar dig
Positiv påverkan: Vad är det och hur kan det vara bra för dig?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Positiv påverkan: Vad är det och hur kan det vara bra för dig?

Positiv påverkan, protagonisten i denna artikel, är ett humör som är uppbyggt av positiva känslor. Dessa känslor för med sig multipla fördelar.