9 inspirerande citat för att återfå positiv energi

9 inspirerande citat för att återfå positiv energi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2023

Det finns citat för att återfå positiv energi när vi behöver entusiasm och optimism i livet. I slutänden räcker det ofta med att ändra riktning på våra tankar mot mer positiva saker, att vibrera vid den frekvens där vi skjuter negativa saker åt sidan, att ladda om oss på bästa möjliga sätt.

Vi vet att uttrycket “positiv energi” är i mode och att det på vissa sätt är långt från den vanliga (eller ortodoxa) terrängen för psykologi. Men om vi applicerar det på fältet personlig tillväxt och inte bara på spiritualitet, kommer vi inse att det har stor potential att hjälpa vårt emotionella och till och med psykologiska välmående.

Vi måste förstå att positiv energi kan vara allt som genererar glädje, motivation, känslor av välmående, godhet och en typ av magisk utåtvändhet där vi omfamnar livet till fullo. Det är verkligen fantastiskt, och något som den österrikiske psykiatrikern och psykoanalytikern Wilhelm Reich redan förklarat på vissa sätt.

Enligt honom har människan något som kallas för “orgonenergi”. Detta är en vital och kreativ boost, något som leder oss till tillfredsställelse och njutning av upplevelser. Hans teori, som formulerades i början av 1900-talet, övertygade inte dåtidens forskningsvärld. Den har dock mycket att göra med en positiv “boost” som vi alla bör applicera i våra dagliga liv.

Låt oss ta en titt på några citat som kan hjälpa oss att uppnå detta.

Positiv energi

Citat för att återfå positiv energi

Det första vi bör förstå om positiviteten och energin som kommer ur detta emotionella tillstånd är att de inte är på utsidan. Denna förnyande och entusiastiska kraft kan därmed inte orientera oss om vi inte är mottagliga.

Vidare kommer vi inte kunna uppfatta den om vi går genom det dagliga livet med oro, spänning och ångest. För att låta en viss typ av energi nå oss måste vi först tömma oss på negativitet. Endast då kan vi låta det nya komma in, vilket kan generera en förändring… Låt oss upptäcka några sätt att uppnå detta mål genom dessa nio citat för att återfå positiv energi:

1. Aktivera din viljestyrka

“Det finns en drivande kraft som är mäktigare än ånga, elektricitet och kärnkraft: viljan.”

-Albert Einstein-

Psykologin hos viljestyrkan påminner oss om att det vi vill är möjligt så länge vi tror på oss själva. Albert Einstein visste detta och visade oss genom sitt arbete i fysikens värld, som är full av känslor, smärta och orubbliga viljor som vägleds av styrkan hos hjärtat och ett beslutsamt sinne.

2. Tappa inte hoppet

“Optimism är tron som leder till prestationer. Inget kan göras utan hopp och självsäkerhet.”

-Helen Keller-

Detta är ett av de bästa citaten för att återfå positiv energi. Det kommer från en av de mest fantastiska och inspirerande personerna från 1900-talet. Helen Keller var en författare och politisk aktivist som förlorade synen och hörseln vid 19 års ålder. Hennes handikapp undergrävde dock inte hennes mod och förmåga att bemästra livet.

3. Mörka dagar varar inte för alltid

“Även den mörkaste av nätter kommer ta slut och solen gå upp.”

-Víctor Hugo-

Alla mörka nätter följs av en gryning. Varje våldsam storm följs av lugn och även en regnbåge kan le mot oss. Varje svårighet tar slut, allt har sina resultat och en mer eller mindre framgångsrik upplösning. Låt oss därför förstå att svåra stunder inte måste vara för alltid.

Mörkret försvinner alltid

4. Potentialen inom dig

“Om du vill veta hur framgång känns ska du lära dig att uppskatta resan. Som regn för med sig regnbågen, för en resa med hårt arbete med sig drömmar som blir till verklighet.”

-Paulo Coelho-

Ibland gör vi så här: vi tillbringar halva våra liv sovande, slöa utan att vara medvetna om vår sanna potential. Oavsett om det är på grund av vår familj eller sociala miljö, lyckas vi inte alltid tända den där gnistan vi behöver för att förstå allt som vi verkligen kan göra för oss själva och för världen.

Låt oss göra det. Låt oss skingra alla dimmor och negativa energier som omger oss för att öppna våra ögon för vårt inre och upptäcka den otroliga potential vi har.

5. Ditt mentala fokus är viktigt för att återfå positiv energi

“Om du kan förändra ditt sinne kan du förändra världen.”

-William James-

William James, filosof, psykolog och bror till den fantastiska författaren Henry James, lämnade oss också med ett mycket pricksäkert citat för att återfå positiv energi. Snarare än att söka förändring från utsidan måste vi förstå vårt ansvar på insidan. Förändra ditt sätt att tänka så kommer världen förändras med dig.

6. Ett meningsfullt liv

“De oändliga undren i universum avslöjas för oss i exakt den mån vi är kapabla att motta dem. Skärpan hos vår syn beror inte på hur mycket vi kan se, utan hur mycket vi känner.”

-Helen Keller-

Återigen vänder vi oss till Helen Keller för att reflektera över livet, universum och oss själva. Om vi kan ge logik till allt som omger oss, oavsett hur litet, kommer vi nå räddning. Varför? Den som ger mening till sitt liv har motivation, syften och drömmar.

Meningen med livet

7. Vikten av din attityd

“Din attityd, inte din fallenhet, kommer slå fast din altitud.”

-Zig Ziglar-

Detta är ett citat från motivationstalaren Zig Ziglar för att återfå positiv energi. Tänk på det ett ögonblick – det som verkligen ger oss storhet, vad som skiljer oss från andra och får oss att respektera oss själva är inte våra färdigheter, utan vår attityd.

Attityd är människans mäktigaste kraft, den som leder till våra bästa prestationer.

8. Livet är förändring

“Det goda livet är en process, inte ett sätt att vara.”

-Carl Rogers-

Carl Rogers skapade tillsammans med Abraham Maslow ett av de mest intressanta tillvägagångssätten i psykologi: humanism. Denna teori var en tyst revolution på den tiden, som en kraft full av dynamik som för första gången såg människors kapacitet och inre potential.

Alla kan vi dock påbörja denna process, för livet handlar inte bara om att anpassa sig till förändringar, utan att skapa dem själva.

Förändring är inte dåligt

9. Våga leva för att återfå positiv energi

Låt oss avsluta denna lista över citat för att återfå positiv energi med ett kraftfullt exempel från 1800-talet. Den danske filosofen och teologen Søren Kierkegaard är upphovsmannen. Existens, autentisk existens, är framförallt att uppleva, att känna, att uppfatta – det är en känsla.

Livet är nämligen inte en bok du läser, utan ett oändligt rum där du kan dansa med all din styrka. Ett utrymme där du släpper hämningarna, där du kan vara mottaglig, öppen, känslig… Det är där autentisk, positiv energi ligger, i din önskan att leva.

“De ädlaste och vackraste sakerna i livet är inte gjorda för att vi ska höra historier om dem, läsa om deras existens eller se dem, utan uppleva dem.”

-Søren Kierkegaard-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kelley, C. R. (1962). What Is Orgone Energy?. The Creative Process2(2-3).
  • Bailey, A. A., & Khul, D. (1971). Esoteric Psychology Vol II (Vol. 2). Lucis Publishing Companies.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.