Utan hat på insidan finns det inga fiender på utsidan

Utan hat på insidan finns det inga fiender på utsidan

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Våra unika personligheter och sätt att se på livet påverkar sättet vi interagerar med andra. I vissa situationer projicerar vi våra drag på personerna omkring oss genom att tillskriva dem beteenden eller tankar som faktiskt är våra. Med detta tankesätt är fiender snarare en fråga om hur vi konfronterar situationer i vårt sinne än omständigheterna vi objektivt befinner oss i.

Ibland kan den värsta attacken vi kan bli drabbade av inte komma från världen utanför, utan från inom oss själva. I vissa situationer kan vi till och med känna oss tacksamma för externa attacker. För inre tillstånd inkluderar ilska, oförmåga och social skam. Just dessa, som kommer från oss själva, gör att vi känner oss svaga och osäkra, vilket blir en grogrund för att se andra personer som fiender.

För vår emotionella stabilitet är det viktigt att veta hur man omdirigerar ilskan som dessa situationer producerar i oss. Att veta vilka situationer och omständigheter som resulterar i stort missnöje i våra liv är vitalt för att identifiera vem eller vad vi konfronterar.

Omdirigera din vrede och undvik dina fiender

Det råder inga tvivel om att den värsta attacken inte är den som kommer från den externa världen; det är den som produceras inuti och orsakar en negativ självbedömning. Detta underminerar oss som människor. Denna negativa självbedömning gör oss till våra värsta fiender eftersom vår känslomässiga balans till stor del beror på vår självkänsla.

“Det finns en seger i att övervinna din fiende. Denna seger är ännu större när en man övervinner sig själv.”

-José De San Martín-

När du är din egen värsta fiende

Robert J. Sternberg – professor vid Yale University och före detta ledare för American Association of Psychiatri – skiljer på minst två typer av fiender: externa och interna.

Interna fiender är, som namnet antyder, sådana som vi kan hitta inom oss, såsom tankar. Negativa tankar fångar oss i en cirkel och leder oss mot ilska, vrede och hat. De får oss att se på andra som fiender som “producerar” diverse smärtsamma situationer för oss.

Denna inre fiende kommer från irrationaliteten som alla dessa negativa tankar frammanar inom oss. Emotionellt välmående hänger huvudsakligen på att inte låta oss själva svepas iväg av automatiska tankar eftersom dessa tenderar att ha väldigt negativa karaktärsdrag:

  • De är irrationella. De baseras med andra ord inte på objektiv fakta, på verkligheten.
  • De är automatiska. De fungerar som en reflex som produceras utan att vi frivilligt accepterar dem.
  • De är överdrivna, dramatiska och alltid negativa. Dessa tankar skapar således mycket känslomässigt obehag, och vi kan inte få något positivt av dem.
Våra inre fiender

“Inte ens din värsta fiende kan såra dig lika mycket som dina tankar.”

Hur kan jag kontrollera mina fiender?

Gandhi utövade en passiv metod av “kamp” mot sina fiender: konstruktiv icke-resistans. Detta är ett aktivt sätt att interagera med fienden genom positiva metoder, ett proaktivt sätt att hantera motgång. I personliga relationer finns det nämligen en lång rad situationer som vi måste konfrontera. För att hantera situationer som involverar konflikt är det därmed viktigt att komma ihåg följande:

  • Gräla inte bara för grälandets skull.
  • Gör det inte bara för att blåsa upp ditt ego.
  • Gör det inte för att få mer stolthet.
  • Gräla inte bara för att vinna över eller bestraffa din motståndare.
  • Gräla bara för att uppfylla ett högre syfte.
  • Gör det för att övervinna dina problem.

Oavsett hur mycket vi försöker så kommer situationer fulla av konflikt inte försvinna från våra liv. Därför är det viktigt att lära sig att kontrollera effekterna dessa har på oss.

“Det sägs att vår värsta fiende är vår bästa lärare. När du är med en lärare kan du lära dig vikten av tålamod, kontroll och tolerans. Men du får inte en sann chans att utöva det. Sann övning uppstår när du finner en fiende.

Dalai Lama

Vårda ditt inre

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.