Hur man upptäcker negativa personer

Hur man upptäcker negativa personer

Senaste uppdateringen: 25 januari, 2022

Hur kan du upptäcka negativa personer och börja känna igen deras beteende? Det finns många olika stereotyper och logiska felsteg som ibland kan få dig att tro att ditt eget beteende är fritt från negativitet.

Samtidigt finns det personer som bär på negativitet som en flagga och fritt vill dela den med allt de säger och gör. I sanningens namn riskerar vi alla att bli negativa personer om vi har en dålig dag.

Så det är därför vi frågar: vad exakt gör negativa personer? Det är viktigt att vara medveten om att dessa beteenden blir allt skadligare i takt med att deras frekvens och intensitet ökar. Detta gäller trots att negativitet inte är något absolut, utan något som förekommer i olika grader. Men det ligger i våra händer att undvika att upprepa dessa beteenden när vi väl blivit medvetna om naturen hos dem.

Negativa personer smutskastar andra människor

Personer gör detta av osäkerhet, avundsjuka eller helt enkelt för att det inte finns något annat att prata om. Negativa personer slutar aldrig att analysera andra personers beteenden på ett negativt sätt. De avslöjar hemligheter och dömer folk baserat på en binär skala (bra/dåligt, galen/förnuftig, värdelös/briljant). Och de gör aldrig detta för att vara hjälpsamma och bidra med lösningar – de vill bara ha rätt.

Negativa personer

Den fundamentala skillnaden mellan att vara negativ och att konfrontera mellanpersonliga konflikter är att du med den förstnämnda förgiftar din omgivning och personerna i den, och dessutom inte agerar uppriktigt. Om du inte bryr dig om dem kan du bara gå vidare utan att orsaka förödelse.

De gör sig hemma i knappt stimulerande rutiner

Många personer drömmer om att ha ett jobb som ger dem stabilitet och bekvämlighet, men dessa två egenskaper skapar även stelhet om de fortskrider under obegränsad tid. Detta kan därmed resultera i brist på empati och kommunikation, stela konversationer och snabba sociala bedömningar och stereotyper.

Samma typ av bekvämlighet kan extrapoleras till personliga förhållanden. Det kan till exempel finnas en viss mån av stabilitet i dina relationer, men det betyder inte att det finns berikande. Personer som sitter stilla i sin eviga bekvämlighet blir okänsliga mot andra personers dagliga liv. Vi tänker inte överanvända det klichéartade konceptet med komfortzoner, men var medveten om att livskvalitet inte är synonymt med konformitet.

Personer som projicerar negativitet börjar falla in i en tråkig rutin.

De söker åsikter, inte information

När personer endast söker åsikter som bekräftar deras synsätt utan att överväga andra sätt att tänka, slutar det med att de konsumeras av en reduktiv syn på världen och personerna i den.

Att tänka i extremer är inte bara ett karaktärsdrag för okunnighet och brist på definierad identitet, utan även en ramp till den typ av skenande negativitet som censurerar allt som inte är bekvämt för den personen. Det är en mekanism för grundläggande funktion hos repressiva personer som saknar både individuell och kollektiv medvetenhet om omgivningen de lever i. Det är självbestämmande genom social, moralisk och ekonomisk annullering av alla andra.

De isolerar sig själva eller saknar betydande sociala relationer

Människor är sociala varelser. När du försöker blockera dig från alla andra så berövar du därmed dig själv på ditt skyddsnät. Bara för att sociala relationer slutat bidra med något positivt till dig, betyder inte det att du inte kan lägga till fler personer i ditt sociala nätverk. Du kan alltså träffa nya personer i nya situationer och bibehålla relationerna som fortfarande är betydelsefulla för dig.

Nyckeln till socialt välmående är förankring och justering. Därför behöver du förankra dig själv i betydande relationer och justera din riktning mot nya sociala cirklar som har liknande värderingar och mål.

Gråtande flicka

Negativa personer har stora egon

Det finns ett fåtal tydliga konsekvenser av att ha ett stort ego: brist på självkritik, stelhet i nära relationer och att söka erkännande snarare än självförbättring.

Detta resulterar i negativitet baserat på personernas brist på kunskap om sig själva. De visar även misstänksamhet mot dem som inte förstärker deras övertygelser om sig själva. Men de bryr sig inte; de värderar fortfarande oproportionerligt arbetet du utför och förväntar sig samma utvärdering från andra.

Ett stort ego är antitesen till sann självkänsla. Det närs bara av beröm från andra, som tenderar att vara undergivna och lättpåverkade. Båda typerna av personligheter när sig på och förevigar varandra.

De gömmer sig bakom familj och vänner

Många personer gömmer sina tillkortakommanden genom att beskylla familj och vänner. De bortförklarar därmed att de är sena, ohyfsade och empatilösa genom att skylla på en jobbig familjesituation som inte alltid är verklig och som inte rättfärdigar deras beteende.

Vi har alla genomgått jobbiga upplevelser i barndomen, men det rättfärdigar inte ansvarslöshet för våra egna handlingar och ignorans av chansen att korrigera våra misstag.

Negativa personer fokuserar på saker de inte kan förändra

Negativa personer tenderar att insistera på att sträva efter ouppnåeliga mål och avfärda mer realistiska och uppnåeliga mål som kan tjäna som en brygga till större saker.

Detta involverar därmed ofta ett behov att rättfärdiga sig själv genom omöjligheten att nå de mycket svåra målen. Det validerar deras situation i andras ögon och skyddar deras självbild.

Flicka med två skuggor

De arbetar för mycket

Att arbeta för mycket antyder inte större förmåga eller ansvarskänsla. Det indikerar vanligtvis en oförmåga att filtrera sina utmaningar eller hantera sin tid ordentligt. Detta har konsekvenser inte bara för arbetet, utan även för ens fritid.

Personer som kommer på sig själva med att inte ha någon fritid och dagar fulla av förpliktelser de inte gillar, tenderar att luta mot negativitet. Det är därför det är så viktigt att hålla agendan organiserad och strukturerad, så att du kan ge dig själv utrymme att andas och återfå styrka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.