5 gestalttekniker för personlig tillväxt

5 gestalttekniker för personlig tillväxt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 februari, 2024

Gestalttekniker hjälper oss att fokusera på vårt nuvarande liv för att uppmuntra självrealisering och fatta bättre beslut. Vi kan även växa på ett personligt plan på ett friare sätt som är mer konsekvent med våra behov.

Alla har vi rätten att bygga den typ av liv vi vill ha, och detta tillvägagångssätt – med tydliga humanistiska influenser – bjuder in oss att göra det.

Vad är målet med gestalttekniker?

Fritz Perls, som utvecklade gestalttekniker, sade att vårt huvudsakliga lidande som människor är klyftan vi öppnar mellan nuet och framtiden. Ibland går vårt sinne snabbare än livet självt och vi väntar oss saker.

Vi blir besatta av sådant som ännu inte skett. Och nästan utan att inse det fyller vi oss själva med rädsla, ångest och annat som orsakar smärta.

“Knuffa inte floden, den flödar av sig själv.”

-Fritz Perls-

Så ett av målen med gestalttekniker är att hjälpa oss att förstå våra problem ur ett globalt, mer förenat sätt – i delar, men som en helhet. På så sätt föreslår denna synvinkel att vi snarare än att oroa oss över något som skett eller vad som orsakat det, ska fokusera på att förstå hur denna uppsättning omständigheter påverkar oss.

Låt oss förstå att uppfattningen vi har om det förflutna eller framtiden beror på hur vi lever i nuet. Gestalttekniker har detta och andra mål för att uppmuntra personlig tillväxt.

De hjälper oss även att bli medvetna om vilka vi är, vad vi känner och behöver samt att agera på ett ansvarsfullt sätt.

Personer i ring

Gestalttekniker för att uppmuntra personlig tillväxt

Tekniker för gestaltpsykoterapi kretsar i grund och botten kring vad Fritz Perls kallar för “regler och spel”. Dessa är strategier – dynamiska, väldigt originella och varierade i sin essens – som försöker få oss att bli mer medvetna om världen omkring oss för att övervinna motstånd och främja tillväxt.

Låt oss ta en titt på några exempel…

1. Olösta problem

Olösta problem refererar till tidigare händelser som påverkar vårt nu. De är ej hanterade känslor, blockerade känslor, personliga knutar som hindrar oss från att leva livet fullt ut.

Enligt Gestalt har vi alla olösta problem med vänner, släktingar, ex och närstående som har gått bort.

 • Vi får inte undvika dem. Istället måste vi kunna belysa dessa känslor för att sluta klänga oss fast vid lidande, förlust eller till och med förbittring.
 • För att göra det kan vi utföra en simulering, en mental process av förening, konfrontation och farväl.
 • Vi kan mentalt frammana personen och uttrycka vad vi vill säga. Vi vill avtäcka smärtan, lufta vår sorg, vår skuld eller vår bitterhet. När vi blottat och erkänt dem kan vi släppa dem. Vi kommer därmed sluta cirkeln och gå framåt.

2. Dialogteknik: den tomma stolen

Många lär känna igen denna teknik. Den är välkänd, ofta användbar och representerar essensen hos gestalttekniker väldigt väl.

Ibland används den som ett sätt att möta imaginära projektioner av andra människor. Målet är att utlösa sorgeprocessen eller lösa trauman. Men för personlig tillväxt har den ett annat syfte: att påbörja en intern dialog där vi agerar ut “våra motsatser”. På så sätt kan vi föra dialoger med oss själva.

På ena sidan sätter vi det som producerar obehag; på den andra den del som vill konfrontera det för att vi ska kunna leva ett mer produktivt, fritt och öppet liv. Här kommer ett sätt att göra det:

 • Jag börjar bli så trött, jag har ingen styrka.
 • Du dränerar min styrka igen, du tar för mycket utrymme i mitt liv. Berätta vad som är fel med dig.
 • Jag gillar inte mig själv. Och jag gillar inte livet jag lever.
 • Visst, men istället för att klaga kan du berätta för mig vad jag kan göra bättre.
Den tomma stolen

3. Jag är ansvarsfull

En av de bästa gestaltteknikerna är “ansvarsleken”. Den verkar enkel, men kräver en hel del hängivelse. Dess syfte är att hjälpa oss att bli mer medvetna om vad som sker inom oss. För att uppfatta det, acceptera det och sedan uppmuntra mer aktiva beteenden med hjälp av dessa förändringar.

Här kommer ett kort exempel.

“Mitt huvud värker och så även min mage. Jag vet att jag överanalyserar saker och att jag är stressad. Jag är ansvarig för det och accepterar att jag måste förändra saker och ting.

“Samtidigt inser jag att jag har en röst. Jag ansvarar för att se till att jag talar ärligt, utan rädsla, och att jag respekterar mig själv och andra.”

4. Utöva medvetandets kontinuitet

I gestaltterapi ska terapeuten jobba med aspekten “hur” i en persons upplevelse, inte “varför”. Denne vill förstå hur patienten tacklar problem och hur han eller hon lever med dem. Hur patienten känner dem och internaliserar dem.

För att göra det måste vi göra utrymme för att identifiera vilka hans eller hennes känslor är. Vi får fram denna information genom att säga saker som “berätta för mig hur du känner”, “berätta för mig var du känner det” och “förklara för mig vad du kan se just nu”.

Och vi kan även utföra denna teknik personligt. Vi kan utöva medvetandets kontinuitet och låta varje känsla och tanke existera. Det handlar inte om att förbise eller internalisera dem. Det handlar om att belysa dem och ha dem närvarande i våra tankar.

“Om du känner dig övertygad om något ska du säga det. Exponera ditt sanna jag. Känn vad du säger.”

-Fritz Perls-

Fridfull kvinna

5. Gör dina frågor till bekräftelser

Detta är ytterligare en gestaltteknik som kan verka enkel vid första anblick. Men det är en väldigt värdefull terapi. Den hjälper oss att förklara våra inre verkligheter och mobilisera resurser.

Hur kan vi göra det? Det är enkelt. Alla har vi haft en sådan där dag när vi säger till oss själva: “Varför känner jag så här? Varför känner jag mig så hopplös och orkeslös?”

Gestalt föreslår följande: gör frågor till självbekräftelser. Låt oss titta på några exempel:

 • Varför mår jag så dåligt idag? Idag mår jag dåligt. Jag ska göra det möjligt att förändra denna känsla och göra morgondagen bättre.
 • Varför känner jag att min pojkvän distanserar sig? Min pojkvän är distanserad. Jag ska fråga honom om det finns ett problem.

Testa dessa gestalttekniker redan idag

Avslutningsvis är gestalttekniker lika originella som de är funktionella när det kommer till att hjälpa oss sammankoppla med våra behov. De bjuder även in oss att ta ansvar; att vara modiga med vad vi känner; att agera i enlighet med detta för att växa.

Varför inte börja använda dessa strategier? De fungerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Field NP, Horowitz MJ. Applying an empty-chair monologue paradigm to examine unresolved grief. Psychiatry. 1998 Winter;61(4):279-87. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9919623/
 • Naranjo, Claudio (2011) La vieja y novísima Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos
 • Pearls, Fritz (1976) El enfoque Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.