Lär dina barn att tolerera frustration

Lär dina barn att tolerera frustration

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är en av de mest obekväma känslorna som finns, och samtidigt en av de vanligaste: frustration. Frustration dyker upp när en önskan, en dröm, ett mål eller en illusion inte kan uppnås, åtminstone för stunden. Oavsett hur mycket du försöker. Det är det tydligaste sättet världen har för att få oss att förstå att den dessvärre inte är en rättvis plats. I den här artikeln vill vi visa dig hur du kan lära dina barn att tolerera frustration.

Vi vill inte att våra barn ska bli ledsna. Vi låter dem inte uppleva någon frustration hemma. När vi leker med dem låter vi dem regelbundet vinna. Vi tror att exponering för alla former av frustration och emotionella nederlag kommer leda till tillfällig ledsamhet, och genom att låta dem vinna undviker vi denna ledsamhet.

Men emotionella reaktioner som etableras under barndomen bildar majoriteten av en persons känslomässiga framtid. Om vi idag tar hand om de negativa känslorna kommer vi imorgon minska smällen från problem som uppstår på grund av denna typ av känsla.

Att känna till och lära sig att hantera negativa känslor under barndomen i en säker miljö, såsom familjen, kommer hjälpa våra barn att utveckla en serie hanteringsmekanismer samt egenemotionell reglering. Detta kommer i sinom tid låta dem utveckla känslomässig mognad.

Barn med katt

Varför måste vi lära oss att tolerera frustration?

Varför är utbildning i frustrationstolerans så viktigt? Frustration är en av de kraftfullaste känslorna som påverkar ett barns självkänsla. Att lära sig att tolerera frustration vid en tidig ålder låter barn börja bygga grunderna för motståndskraft.

Detta antyder att negativa känslor som kopplats till frustration inte kommer kontrollera deras liv. När tiden är inne att konfrontera situationer som kommer få dem att ifrågasätta sina förmågor att uppnå saker, kommer de vara fullt utrustade med hanteringsstrategier de lärt sig hemma. Barn som lider av problem med frustrationstolerans uppvisar ofta beteendeproblem. Dessa inkluderar aggressivitet mot föremål och människor, utbrott, trots mot auktoritetsfigurer och, framförallt, vägran att ägna sig åt aktiviteter som inte tillhandahåller kortsiktig uppmuntran.

Om barn inte utvecklar mekanismer för att tolerera frustration när de växer upp kommer aktiviteter som inte tillhandahåller snabb belöning och erkännande dessutom bli till hot snarare än utmaningar. De misslyckas ofta med dessa typer av aktiviteter och fokuserar hellre på sådana med kortsiktiga belöningar, såsom substansbruk, trots att det kan vara skadligt.

Det betyder inte att vi ska exkludera dem från att uppleva frustrerande situationer, men vi får heller inte tvinga dem att konfrontera dem i onödan bara för att testa deras styrka. Vi måste helt enkelt låta frustrationer komma naturligt under lek, sport och andra aktiviteter med familjen. När detta sker ska du vara med dem i det jobbiga, känslomässiga ögonblicket. Erkänn och validera först känslan och hjälp dem sedan att generera alternativa lösningar.

Det kommer vara bäst att låta barnen axla ansvaret för att utveckla en alternativ lösning på dagliga problem på deras utvecklingsnivå. Vi får inte överkompensera deras misslyckanden. Om vi gör det kommer vi beröva barnen på den viktiga möjligheten att jobba på sina grundläggande färdigheter, såsom tålamod, acceptans, problemlösning, senarelagd uppmuntran och kreativitet.

Bra attityd hos barn

Steg för att lära dina barn tolerera frustration

För att lära dina barn att tolerera frustration kan följande steg vara väldigt användbara:

  • Föregå med gott exempel: det finns inget bättre sätt att lära sig “känslomässigt uttryck” än att se föräldrar verbalisera känslorna som föds ur frustration.
  • Ge dem inte allt: om vi ger våra barn allt och inte låter dem konfrontera sina egna utmaningar, blir det svårt för dem att begå misstag och lära sig av dem. Kom ihåg att du inte kommer kunna följa med dem varje dag i deras liv och förhindra att de snubblar.
  • Respektera deras tider och sätt: de gör förmodligen saker och ting väldigt dåligt eller långsamt. Det är deras sätt att växa och lära sig. Du måste respektera deras handlingar, även om de begår misstag eller inte gör saker som du skulle. Genom att göra det kommer du låta dem uppleva misstag som något positivt. Du hjälper dem utveckla en känsla av prestation och personlig kompetens. Dessa två är viktiga för utvecklingen av en stabil självkänsla.
  • Ge inte vika för utbrott, men bagatellisera heller inte deras gråt: frustrerande situationer leder ofta till utbrott, speciellt hos yngre barn. Om föräldrar ger vika för dem, kommer barn lära sig att detta är det effektivaste sättet att lösa problem. Gråt är å andra sidan ett nödvändigt, positivt svar. Att gråta vid många tillfällen är ett inledande steg till att neutralisera vanmakt. Det hjälper oss att bli förberedda på framtida lärdomar.
  • Gör frustrationer till lärdomar: problematiska situationer är ett utmärkt tillfälle för barnen att lära sig nya saker och kvarhålla dem. Frustration är en kraftfull motor för att bilda alternativ om vi inte överlämnar oss till de negativa känslor den genererar. På så sätt kommer de kunna tackla frustrerande situationer på egen hand om de uppstår igen.
  • Lär dem att vara ihärdiga: ihärdighet är viktigt för att övervinna svåra situationer. Om våra barn lär sig att konstans kan lösa de flesta problem kommer de kunna kontrollera frustration i många situationer. Ihärdighet behöver inte vara omedelbar eller väldigt insisterande. Vi kan lära dem att göra ett nytt försök när de lugnat ned sig.
  • Lär dem att be om hjälp när de behöver: vi vandrar inte ensamma i livet. Vi kan alltid lära oss av varandra. Du kommer behöva låta dem lära sig av dig så att de kan finna lösningar på egen hand när du inte är där.

Det kan vara en positiv känsla

Frustration kan alltså vara en positiv känsla om den hanteras bra. Den har avsevärt motiverande värde för dem som inte sveps iväg av de negativa känslor den producerar. Alla stöter vi på frustrationer i någon utsträckning under livet. Att lära barn om denna känsla och dess möjligheter kommer därmed hjälpa dem att bli framgångsrika i framtiden. Det kommer låta dem utveckla bättre emotionell hälsa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.