Känslornas påverkan på kreativiteten

Känslornas påverkan på kreativiteten

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2022

Att förstå livets komplexitet kan vara en fördelaktig resa mot psykologiskt välmående. Att välkomna smärta och negativa känslor generellt och se dem som en fundamental del av vår existens är en integrerad egenskap hos kreativiteten.

Under de senaste årtiondena har västvärlden utvecklats mot ett samhälle som försöker undvika smärta i alla dess former. I en kultur som har blivit van vid direkt konsumtion och direkt tillfredsställelse finns det inget utrymme för känslor som ledsamhet, ilska och frustration.

Dessa känslor upplevs som obalanserade tillstånd som tar bort oss från cirklarna av produktion och konsumtion. När vi slutar förneka vår smärta och ser den som något som formar oss, kommer kreativiteten att skapas och uttryckas.

“Kreativitet är att låta dig själv göra misstag.”

-Scott Adams-

Vilka känslor förbättrar kreativiteten?

Genom historien har många artister och vetenskapsmän indikerat att de upplevt de högsta nivåerna av kreativitet under de tillfällen de varit som mest olyckliga i livet.

Neurovetenskapen har undersökt de neurala kopplingar som öppnar dörren för kreativiteten. En studie som leddes av Dr. Roger Beaty föreslår att personer med högre nivåer av kreativitet visar bättre kopplingar mellan områden i hjärnan som för det mesta inte är starkt länkade. 

Från denna studie kan man även se att personer som är mer emotionellt engagerade, eller med andra ord, mer öppna för att dyka djupare in i sina känslor, är mer öppna för inspiration.

Lampa

Andra studier har visat att när individer befinner sig i ovanliga miljöer med kontrasterande känslor, kommer deras kreativitet att öka. Detta händer eftersom hjärnan måste göra associeringar som den aldrig hade gjort i normala situationer.

Rörande känslor har det även visat sig att positiva emotionella tillstånd kan öka kreativiteten. De kan låta oss producera fler idéer, även om dessa idéer inte nödvändigtvis är mer originella. Negativa känslor som ledsamhet, ilska, melankoli och besvikelse hjälper individen att producera mer idéer när denne anser att den kreativa uppgiften är intressant. Så en person som är på ett negativt humör kan använda den kreativa processen för att återgå till ett neutralt eller positivt tillstånd.

“För att leva ett kreativt liv måste vi göra oss av med vår rädsla för att ha fel.”

-Joseph Chilton Pierce-

Emotionell utbildning och kreativitet

Sir Ken Robinson är en utbildare, författare och expert på kreativitet. Han blev dubbad av Englands drottning för att ha infört konst i skolans undervisning. I det mest sedda TED-seminariet någonsin pratade han om att skolor med traditionella utbildningsstrategier har ihjäl känslor och kreativitet.

Hans forskning visade att 90% av alla förskolebarn uppvisar en hög nivå av kreativt tänkande. Efter några år i skolan så är det knappt 20% av dessa barn vid 12 års ålder som kan upprätthålla dessa nivåer.

Men kreativitet håller på att bli ett allt större krav. Många studier har visat att individers personliga egenskaper har en stor påverkan på deras artistiska och kreativa förmågor.

Det finns många psykologiska processer som påverkar manifestationen av dessa förmågor, såsom tendensen att bibehålla ett positivt humör. Dessa processer är relaterade till utsöndringen av dopamin, som förenklar en flexibel utveckling av uppmärksamhet och förmågan att utveckla kognitiva perspektiv.

Negativa emotionella tillstånd kan också påverka kreativitet, men åt ett annat håll. I ett tillstånd av smärta och ledsamhet tenderar kreativa impulser vara mer relaterade till att lösa en specifik syssla, och kreativ produktion, som musik och skriveri.

När kreativiteten blomstrar

Även om känslor är relaterade till kreativitet så beror det på typen av uppgift. Vissa forskare tror att positiva effekter påverkar uppfattningen och den slutliga fasen i den kreativa processen, medan negativa känslor påverkar den inledande fasen av förberedelse, inkubation och uppfattning.

“Varje barn är en konstnär; det svåra är att fortsätta vara en konstnär när man växer upp.”

-Pablo Picasso-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.