Positiva känslor är det bästa vapnet mot svårigheter

Positiva känslor är det bästa vapnet mot svårigheter

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi lär barn att läsa, skriva, klä på sig och cykla. Men hur är det med deras känslor? Att uppfostra barn att ha positiva känslor kan vara deras nyckel till lycka. Positiva känslor gör att de lättare kan kämpa mot motgångar. Personer som trycks tillbaka men som kommer igen när de möts av motgångar kan uppleva dessa känslor även under stressiga situationer.

Många mentala hälsoproblem har ett känslomässigt ursprung. Missförstådda och undertryckta känslor kan skada kroppen och sinnet. Känslor “lärs” alltid ut; skillnaden är att de kan läras ut för bra eller för dåliga aspekter. Eller så kan du ha en direkt påverkan på dem, och du hjälper då barn att förstå, omvandla och reglera sina känslor.

Att uppfostra känslor

Att uppfostra barn angående deras känslor innebär att du uppfostrar dem för livet. Emotionell intelligens är färdigheten att förstå dina egna och andras känslor. Och detta låter dig hantera dem på ett lämpligt sätt.

Barn bland blommor

För några år sedan bestod emotionell uppfostran av att man lärde sig trycka tillbaka vissa känslor. Men vi har som tur är börjat upptäcka emotionell intelligens. Vi har därmed börjat ge detta den vikt som det förtjänar, och det inkluderar lämpliga uttryck av känslor och att man inte håller tillbaka dem.

Det idealiska sättet att reducera framtida våldsnivåer och öka altruism är att uppmuntra tidigt socialt och emotionellt lärande. Om barn kan identifiera sina egna och andra personers känslor så kommer de veta hur man reagerar i anslutning till dessa. Detta kommer bli en grund som de kan använda för att utveckla sina sociala förmågor, att lära sig vad man bör göra och när man bör göra det.

Genom att lära barn att uttrycka sina känslor kommer du även motverka att de känner att de inte har en röst. Detta kommer att hjälpa dem att be om hjälp om de känner sig hotade.

“Låt oss inte glömma att små känslor är kaptenerna i livet och att vi följer dem utan att ens märka det.”

-Vincent Van Gogh-

Hur kan positiva känslor hjälpa oss?

Positiva känslor främjar receptiva och flexibla tankemönster. Det är möjligt att detta sätt att tänka har föregått stora upptäckter och de viktigaste framgångarna i mänsklighetens historia.

Vidare är det svårt att föreställa sig Michelangelo irriterad när han målade det Sixtinska kapellet. Eller en ilsken Newton när han satt under äppelträdet. Eller Edison eller Marie Curie deprimerade sina laboratorier. Det är dock att enkelt att föreställa sig dem när de tänker på möjligheter och alternativa möjligheter, uppslukade av sina arbeten, samtidigt som de funderade över processen mot ett meningsfullt mål.

Det har även visat sig att diagnoserna vid leversjukdom var mer framgångsrika när läkarna kände sig glada (Fredrickson, 2003). Med “mer framgångsrika” menade de att läkarna i denna studie tog mindre tid att integrera informationen. De var mindre benägna att basera sina slutsatser på sina första tankar. De ställde inte förhastade diagnoser.

Positiva känslor hjälper oss inte bara med att känna oss bra med oss själva, utan även att främja våra färdigheter och personliga förmågor. Att uppleva dessa känslor varje dag hjälper oss att uppleva generell lycka.

Barn

“Känslor är som vilda hästar. De är inte en förklaring som hjälper oss att gå framåt,
utan de är vår vilja att göra det.”

-Paulo Coelho-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.