Tre absoluta sanningar om livet

Tre absoluta sanningar om livet

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Under historiens gång har många religiösa, ideologiska, politiska och till och med vetenskapliga sanningar visat sig sakna grund i verkligheten. Det finns många berättelser om hur fenomen som man en gång ansåg vara absoluta sanningar plötsligt förlorade sin bas på grund av en upptäckt eller innovation.

Ämnet sanning har varit en källa för stora kontroverser, blodiga krig och förfärliga övergrepp. Galileo var tvungen att dra tillbaka ett bevisat faktum på grund av att det gick stick i stäv med sanningen som kyrkan spred vid tidpunkten.

Biblioteket i Alexandria brändes ned eftersom det enligt inkräktarna kan ha innehållit sanningar som sade emot koranen. På samma sätt har många män och kvinnor fått genomlida exil, förföljelse och till och med döden för att de försvarat sanningar som var obekväma för andra.

“Varje tår lär dödliga en sanning.”

-Laurence Sterne-

Under de senaste decennierna har uppfattningen att sanningen är relativ blivit populär. Även om det är sant att den är relativ på ett antal punkter så är det även sant att det existerar absoluta sanningar. Det finns obestridliga faktum som tillhandahåller bevis för idén att sanningen också är relativ.

Dessa är tre av dessa absoluta sanningar om livet:

1. Att vi alla kommer att dö är den mest omtalade av dessa absoluta sanningar

Detta är en av de sanningar som har funnits med oss sedan tidernas begynnelse, och inga tekniska framsteg eller religiösa förklaringar kan motsäga den. Att vi alla kommer dö är en av världens absoluta sanningar. Du, jag och alla vi älskar; alla vi passerar på gatan och alla vi ser på TV.

Kvinna i vit klänning som tänker på absoluta sanningar om livet

Troende kan hävda att vi efter våra jordliga liv fortsätter till ett annat som är för evigt. Eller att vi efter detta liv kommer återfödas som ett annat väsen, vilket gör livet oändligt. Men sanningen är att liven vi lever nu kommer ta slut. Det finns inget sätt att veta vad som kommer efter, men faktumet att den kropp och person du är nu kommer dö är obestridligt.

Alla bör vara medvetna om denna absoluta sanning. Det avslutande kapitlet i våra liv är döden. Om vi var mer medvetna om detta kanske vi skulle inse att varje dag av vår existens är ovärderlig, för den innebär även att vi har en dag mindre i livet.

2. Alla blev vi till genom föreningen mellan man och kvinna

Oavsett varje persons sexuella läggning och utan att börja debattera huruvida det kan finnas familjer med föräldrar av samma kön, är sanningen att det måste ske en förening mellan spermie och ägg för att ett mänskligt liv ska uppstå; med andra ord könscellerna hos en man och en kvinna.

Det är möjligt att designa ett nytt liv i ett laboratorium, i en surrogatlivmoder eller någon annanstans. Men föreningen av en kvinnlig gamet och en manlig gamet krävs alltid för att en ny människa ska skapas.

Kyssande par

Vissa kan hävda att kloning är en fortplantningsmetod, och det finns rykten om att detta redan används. Men i det eventuella fallet att detta sker så producerar kloning strikt sett inte ett nytt väsen, utan snarare en upprepning av ett väsen som redan existerar.

3. Alla föds vi av en kvinna

Varje människa har burits i en kvinnas livmoder. Inga vetenskapliga framsteg har gjorts för att förändra detta, åtminstone inte i skrivande stund. In vitro-befruktning är just det: befruktning. Men produkten av denna befruktning måste implanteras i livmodern hos en kvinna för att kunna utvecklas till en ny människa.

Trots det faktum att kvinnor har blivit diskriminerade i tusentals år så har vi alla dem att tacka för våra liv. Ingen man kan bära ett foster eller ge födsel, och ej heller en konstgjord livmoder.

Kvinna bland moln som reflekterar över absoluta sanningar

Dessa tre absoluta sanningar berör uppenbarligen essensen hos den mänskliga existensen. Alla dör vi, alla skapades vi av föreningen mellan en man och kvinna, och alla har vi blivit födda av en kvinna. De talar om de viktigaste stunderna i existensen: början och slutet. Slutsatserna som varje person drar från dessa absoluta sanningar är helt personliga. De finns dock här för att vi ska reflektera över dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.