Hur kan vi lära oss att acceptera döden?

Hur kan vi lära oss att acceptera döden?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2018

Det kan verka konstigt hur svårt det är för oss att acceptera döden – livets äldsta faktum. Det är trots allt en oundviklig sanning att vi alla kommer att dö. Ingen undflyr detta öde, men trots det spenderar vi en bra del av våra liv med att försöka ignorera eller undvika det. Vissa människor undviker alla tankar eller konversationer som har med döden att göra.

Men det har inte alltid varit såhär. I till exempel forntida Egypten var döden ett dagligt ämne. Faraonerna och adelsmännen, liksom deras slavar, tillbringade en god del av sina liv på att förbereda sig inför döden. Vanligtvis skaffade människor med makt extravaganta gravar i förväg. De trodde inte att livet slutade med den fysiska döden.

“Sov med tanken på döden och vakna med tanken att livet är kort.”

-Ordspråk-

De forntida romarna hade också en sed som säger mycket om hur de tänkte på döden. När stora generaler vann en militär seger så kom de in till staden med folk omkring som jublade.

Men bakom dem blev slavar tvungna att repetera frasen “memento mori” i hans öron. Det betyder “kom ihåg att du kommer att dö”. De ville inte påskynda ögonblicket, de ville bara påminna honom om att ingen triumf är stor nog för att rädda dig från döden.

Död som önskan och syfte

Medeltiden var en tid av religiös obskurantism, åtminstone i väst. Världen sågs som skapad av Gud och allt som hände i den hade en mening inom gudomlig logik. Döden var ett steg som möjliggjorde ett möte med Gud. Fysiskt liv var bara ett slags förspel mot den definitiva och eviga existensen.

hand i vatten

En skrift som verkligen fångar eran är dikten “Vivo sin vivir en mi” av Santa Teresa de Avila. Den börjar:

“Leva utan att leva i mig själv

och på ett sådant sätt hoppas jag

att jag dör för att jag inte dör”

Detta återspeglar tanken på döden som en önskan. Men omöjligheten att tro på att mänskliga livets slut kvarstår också i denna dikt. Oavsett hur den tolkas så accepterades dödens verklighet. De kämpade inte med att acceptera döden som ett faktum som behövde talas om och kommas ihåg. Den fick en symbolisk förklaring och ses som något att förbereda sig inför.

Kampen med att acceptera döden i modern tid

Vetenskapen har svikit många människors fantasi genom åren. Några av dess sanningar förnekas än idag av många. Modernitetens vetenskap utvecklades ytterligare då Leonardo Da Vinci, som vid denna tid sysslade med vetenskap, började utföra obduktioner. Med detta började den heliga gloria som hängde över döden att gå sönder.

da vinci

Då kom stora läkare och forskare som började slåss mot döden. Frågan blev vetenskaplig istället för religiös. Ett syfte med denna nya kunskap var således att förlänga livet, vilket nu ses som det ultimata målet. Det upptäcktes också att människan var ett utvecklat däggdjur och att biologins lagar tillämpades för oss på samma sätt som för andra djur.

En grupp tänkare slutade nu för första gången att tro på Gud och att det finns något bortom det fysiska livet. Olika rörelser dök upp som uttryckte detta och förrådde en allvarlig frustration inför livet. Nihilism och existentialism är två av dem. De som följde dessa sätt att tänka hade en inställning någonstans mellan besvikelse och kritik.

Att möta döden idag

Den industriella revolutionen medförde massproduktion och en känsla av att det inte fanns några gränser. Historiens slut var proklamerad och det fanns en aldrig tidigare skådad teknisk revolution. Steg för steg började allt bli kortlivat och förbrukat, bara för att sedan starta igen.

Tanken på döden blev utspädd. Det började försvinna från människans ångest. Tid för eftertanke om ämnet har nästan helt ersatts av arbete. Rytmen av händelser låter oss knappt tänka på hur vi kommer att organisera vår nästa timma, än mindre vår död. Det är som om döden har blivit en katastrofal överraskning och mindre verklig.

ett öga

Förnekandet av döden är så intensiv att vissa vägrar sörja då den visar sitt ansikte. De försöker komma över det snabbt och så snart som möjligt återgå till sin dagliga rutin. Gå tillbaka till sina vardagliga oroligheter. Låt det inte vara verklighet, eller åtminstone bara en avlägsen sådan.

Och vad är syftet med att tänka på döden? Varför ska vi acceptera döden som ett oundvikligt faktum? Det är frågor som många ställer sig själva. Svaret ligger i depression och ångest som tar över många av oss. Kanske, om vi accepterade döden, skulle det vara ett exceptionellt sätt att lära sig leva livet fullt ut. Kanske, om medvetenheten var större, skulle det finnas en anledning att finna mening i detta liv.

Detta kanske intresserar dig
Hur mycket du förlorar på grund av rädsla för förlust
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur mycket du förlorar på grund av rädsla för förlust

Ibland invaderas vi av rädsla för förlust som skickar ut oss i atmosfären. Och så, fångade av den, verkar allt omkring oss molnigt.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.