Döden är ett symptom på att ha levt

Döden är ett symptom på att ha levt

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2024

Det är ofta tabu att prata om döden i vårt samhälle eftersom det är ett ämne som orsakar ångest hos många människor. Men döden är själva livets essens. Det är sanningen som vi alla måste möta förr eller senare.

Sättet vi upplever döden på beror på de uppfattningar vi har om den. Denna förståelse som vi utvecklar säger mycket om oss och hur vi ser vägen framför oss, oavsett om vi är rädda för döden, tror på straff eller belöning, eller har uppfattningen att det inte kommer något efter och att döden sätter punkt för allt.

“Döden är något som vi inte bör vara rädda för, för medan vi är, så är döden inte, och när döden är, så är inte vi.”

-Antonio Machado-

Mysteriet med döden

Vad som händer när döden anländer är något som har varit ett mysterium i alla kulturer. Vi har konstruerat uppfattningar som är djupt rotade i religioner, ritualer, filosofi etc. Vetenskapen har genomfört många studier angående detta och lämnat bakom sig många frågor.

Finns det liv efter döden? Vi håller fast vid idén att det finns något, en energi inom oss, oavsett om vi återföds eller lever i en annan dimension. Vi vet egentligen inte vad som händer, men det stämmer, som Immanuel Kant sade, att varje individ har ett behov att tro på något för att ge mening åt sin existens.

Vad händer oss när någon nära oss dör? Tanken på att förlora någon vi älskar gör oss förfärade. För några dagar blir vi medvetna om hur flyktigt allt är, att inget stannar kvar. Och vi måste springa rakt in i verkligheten, och förstå hur absurda de flesta av våra orosmoment är.

Kvinna i båt som tänker på döden

“Den bleka döden knackar både på dörren hos den fattige mannen och på kungarnas palats.”

-Horatius-

Att vara medveten om det oundvikliga

Vetskapen att vi kommer att dö är värdefull när den hjälper oss att reflektera över livets värde. Att vara medveten om det oundvikliga innebär en mognadsprocess där vi hittar oss själva.

Vi vet inte vad som kommer att hända när den kommer, oavsett vår tro och våra uppfattningar. Vad vi dock vet är att det kommer att komma en tid när livet så som vi känner det kommer att omvandlas. Att vara medvetna om detta ögonblick får oss att se på livet på ett mer realistiskt sätt.

Genom att vara medvetna kommer vi även bli rädda för det där okända slutet, även om detta steg hjälper oss att stå öga mot öga med denna rädsla så att den inte styr oss. Vi är istället medvetna om den så att vi kan ta våra egna beslut.

Hur skiljer sig döden från livet?

Vi vet att den är en del av livet. Faktum är att den är en av de få saker som vi kan hävda med säkerhet. Vi tror att den sätter punkt för allt som vi känner till. Därför försöker vi bygga broar mellan det kända och det okända baserat på våra trosuppfattningar.

En av nycklarna ligger i lärdomarna angående detta ämne som vi har fått från personer som är på väg att dö. När de frågas om sina liv påminner de oss om att det enda vi har är det som vi upplever i detta ögonblick och att vi måste göra allt för att leva det till fullo.

Den berömda psykologen Carl Gustav Jung trodde att när folk lever med en rädsla för att dö så är de frusna av denna rädsla och dör i förtid eftersom de inte lever.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.