4 tecken på låg emotionell intelligens

4 tecken på låg emotionell intelligens

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2024

Att ha låg emotionell intelligens är ett problem som kan ha en stor påverkan på varje typ av social relation. Vissa experter säger även att det kan vara viktigare än IQ när det kommer till framgång. Tänk på detta: om det finns en framgång som verkligen är värd det, som verkligen gör dig glad, så är det den som du uppnår i dina relationer med andra.

Det är anledningen till att personer med låg emotionell intelligens har så många problem. Deras relationer med andra är problematiska och saknar en serie av fundamentala ingredienser.

Egenskaper hos personer med låg emotionell intelligens

Emotionell intelligens kan komma att spela en viktig roll när det gäller hur vi interagerar med andra. Det kan bli svårt att hantera situationer med kollegor, anställda, vänner, partners, familjemedlemmar eller vem som helst.

Att ha problem med emotionella färdigheter kan göra varje social situation väldigt svår och fylld med spänningar.

Tjejer

För att identifiera en sådan person eller utröna om du själv saknar dessa färdigheter kommer här en lista på indikatorer. Om du ser några av dessa hos dig själv, oroa dig inte. Du kommer att veta vad du kan fokusera på för att förbättra dig själv.

Personer med låg emotionell intelligens förstår inte hur andra känner sig

Personer med låg emotionell intelligens förstår inte hur andra personer känner sig. De känner sig missförstådda och tror – oavsett om det är sant eller inte – att andra inte anstränger sig tillräckligt för att förstå dem. Detta leder till att de blir alltmer förbittrade varje dag.

De grälar väldigt ofta. Ofta handlar det om någon form av missförstånd. Ett av problemen är att dessa personer inte vet hur man korrekt uttrycker sina känslor. De kanaliserar dem ofta som ilska, vilket skapar väldigt komplicerade situationer.

De tror att andra är för känsliga

Deras oförmåga att förstå andras känslor får dem att tro att andra är för känsliga för deras ilska, ledsamhet och andra reaktioner. Denna brist på empati gör dem okänsliga och får dem att bete sig olämpligt.

Detta sätt att reagera skapar eller komplicerar konflikter och skapar missförstånd eftersom personer med låg emotionell intelligens inte kan tolka andras reaktioner och de beter sig därför olämpligt.

Tjej

Å andra sidan, genom att inte kunna förstå känslorna hos andra och tro att de är för känsliga, kommer dessa personer inte bara försvara sitt eget synsätt till slutet, utan de vägrar även att acceptera någon annans.

Dessa personer är ofta pessimistiska och väldigt kritiska till andra personers känslor.

De vet inte hur man hanterar starka känslor

Starka känslor, oavsett om det är deras egna eller någon annans, är svåra för dem att förstå. Därför väljer dessa personer att undvika vissa typer av situationer, att undvika att behöva hantera emotionella konsekvenser och att dölja sina verkliga känslor.

Men att springa iväg är inte alltid en möjlighet. Som ett resultat av detta kommer oförmågan att hantera känslor visa sig i spända situationer och det kommer att explodera.

Nävar

De har svårigheter med att bibehålla relationer

Alla personliga relationer kräver att man ger och tar, att man lyssnar och har empati. Ju intimare relationen är, desto nödvändigare blir detta, vilket även inkluderar andra färdigheter som omtanke eller förmågan att ge emotionellt stöd.

Dessa brister gör att personerna får svårt att bibehålla hälsosamma relationer inom alla områden i livet. Men eftersom de inte kan hantera eller identifiera orsaken till problemet så kommer de att känna sig som offer, vilket bara komplicerar deras relationer ännu mer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.