Hur du hjälper ditt barn att bygga en stark självkänsla

Hur du hjälper ditt barn att bygga en stark självkänsla

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Att hjälpa barnen att bygga en stark självkänsla är ett av de viktigaste jobben en förälder har. Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Det är de som har störst inflytande över hur ett barn känner om sig självt. De är barnets källa till tröst och trygghet.

Föräldrarna är de som hjälper barnen att komma underfund med hur de ser sig själva. Därför är det viktigt att föräldrar utövar älskande acceptans mot sina barn. I sin tur kommer barnen lära sig självacceptans.

Barn söker ofta godkännande från sina föräldrar för att känna sig accepterade av dem. När föräldrar accepterar sina barn och verkligen värderar och uppskattar dem så tillhandahåller de en psykologisk sköld som kommer främja utvecklingen av deras självkänsla. Om ett barn inte får denna acceptans kommer barnet som vuxen att ha det svårare att acceptera sig själv.

Det är viktigt att hjälpa barn att bygga en stark självkänsla

Föräldrar måste acceptera sina barn villkorslöst, uppskatta deras unika personligheter och inse deras styrkor och svagheter. Om föräldrar fokuserar på hur de vill att deras barn ska vara, i hopp om att barnen ska bli som dem när de växer upp, skapar de ett stelt ideal som deras barn känner sig tvungna att efterleva.

För att barn ska känna sig hörda måste föräldrarna visa intresse för dem. När vi lyssnar sänder vi dem budskapet att de är viktiga och att det de har att säga intresserar oss.

Att erkänna och validera barns känslor är fundamentalt. Om vi kategoriserar deras känslor som “dåliga”, eller får dem att undertrycka eller förneka sina känslor, kan resultatet bli dålig självkänsla, ej uppriktigt beteende och brist på förmåga att koppla samman med sina känslor, vilket får dem att bli tysta.

Att säga till barn hur de känner, jämföra dem med andra, svara dem med hån eller sarkasm, neka dem deras känslor eller att använda hot och straff som en konsekvens för vad de känner, är vanliga reaktioner från föräldrar mot deras barn, och detta får barnen att känna sig isolerade och neka sina känslor.

För att hjälpa våra barn att lära sig acceptera och uttrycka alla känslor måste vi:

  • Uppmuntra dem att uttrycka sina känslor i en trygg och accepterande miljö.
  • Hjälpa dem finna olika sätt att uttrycka sig själva.
  • Berätta för dem om liknande situationer där vi kände likadant som de gör, för att förstärka idén om att vi förstår dem.
  • Vara goda förebilder när vi konfronterar starka känslor.
  • Hjälpa dem att må bra i situationer av nederlag eller svek.

Självkänslans språk

Vi bör inte glömma att ett av de mäktigaste verktygen föräldrar har för att stärka sina barns självkänsla är språk.

Varje interaktion som föräldrarna har med sina barn har potential att göra ett bestående avtryck. Därför är det så viktigt att ha uppmärksamhet på orden och tonen vi använder med våra barn och se till att använda en språkstil som stärker våra barns självkänsla.

Vi måste till exempel vara noga med att skilja på barnen och deras beteenden när vi kommunicerar med dem. Vidare bör vi kommunicera hur vi känner eller vad vi tänker om vad som händer. Avslutningsvis måste vi kommunicera fullt erkännande av vad barnen känner och därigenom validera deras upplevelser. Detta är grundstenar när det kommer till att förbättra barns självförtroende.

Som föräldrar inkluderar vårt jobb att vara instruktörer och utbildare i de färdigheter som krävs för att leva i världen. Användning av disciplin kan ibland vara nödvändigt, men det är viktigt att vårt slutgiltiga mål alltid är att skapa en trygg miljö och möjliggöra inlärning och självständighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.