4 sätt föräldrar försvagar banden med sina barn

4 sätt föräldrar försvagar banden med sina barn

Senaste uppdateringen: 27 november, 2022

Att vara en far, mor, morfar, farmor eller annan typ av förälder är inte enkelt. Varje barn kommer in i världen med sina egna behov som måste uppfyllas, såväl som dygder vi måste stärka och känslor vi måste uppmuntra, vägleda och expandera. Fallgroparna är många. I den här artikeln ska vi därför gå igenom fyra sätt föräldrar försvagar banden till sina barn.

Föräldraskap handlar inte bara om att lära dem att läsa eller att visa dem hur man skriver en essä på gymnasiet på datorn. Att vara en far eller mor handlar inte om att ge dem en mobiltelefon på födelsedagen eller att spänna fast säkerhetsbältet när de åker bil. Det är mycket mer än så.

Föräldraskap involverar även att veta hur man säger “nej” samtidigt som man säger “ja” med ögonen eftersom att uppfostra barn inte bara handlar om att förbjuda vissa saker. Det handlar även om att öppna sina hjärtan till barnen för att stärka de emotionella banden till dem varje dag, att få dem att förstå att vi alltid finns där för dem för att främja deras tillväxt som glada och kapabla människor.

Trots att vi känner till teorin använder vi oss dock inte av den alla gånger. För utöver att vara fäder och mödrar är vi även partners, anställda, entreprenörer eller jobbsökare. Med andra ord själar som kanske fortfarande längtar efter att uppfylla sina drömmar mitt i det dagliga livets stress. Detta leder till att vi börjar begå misstag i vår barnuppfostran.

Om du är en far kommer du minnas när du också var en son. Du kommer otvivelaktigt veta vad du saknar eller uppskattade från barndomen än idag. Om din barndom inte var särskilt lycklig kommer du också förstå vilka aspekter av den som bröt det emotionella band du hade med dina föräldrar, de misstag du inte bör upprepa under några omständigheter med dina egna barn.

Här är fyra misstag att undvika:

1. Att inte lyssna på dem försvagar banden till dina barn

Barn pratar mycket och ställer framförallt många frågor. De attackerar dig med tusentals funderingar, tusentals tvivel och hundratals kommenterar i de mest olämpliga av situationer. De vill veta mer, experimentera, dela och förstå allt som händer omkring dem.

Stjärnor

Om du befaller dem att vara tysta kommer du inte uppmärksamma vad de säger, och om du svarar för allvarligt är allt du kommer åstadkomma att barnet på kort tid kommer sluta vända sig till dig, för att istället föredra sitt personliga utrymme bakom en stängd dörr, så att det inte riskerar att göra dig arg längre.

2. Att bestraffa och inte lita på dem

Det finns många föräldrar som likställer ordet “föräldraskap” med “bestraffning” och “förbud”; med en fast och stel maktfullkomlighet där varje regel upprätthålls och varje misstag bestraffas. Detta orsakar följaktligen brist på självförtroende hos barnen, en känsla av osäkerhet och en bristning i det emotionella bandet till dem.

Om vi bestraffar undervisar vi inte. Om vi begränsar oss till att säga åt våra barn varje gång de gjort något dumt kommer de aldrig lära sig hur man beter sig bra. Istället för att ge dem steg och strategier för förbättring begränsar vi oss till att förödmjuka dem. Och allt detta genererar vrede, förbittring och osäkerheter hos dem. Undvik detta.

3. Att jämföra och stämpla dem försvagar också banden till dina barn

Få saker är så destruktiva som att jämföra ett syskon med ett annat eller att jämföra ett barn med andra barn för att förödmjuka det. Eller att påminna barnen om deras begränsade färdigheter, misslyckanden eller brist på initiativ. Ofta är misstaget många föräldrar begår att tala om sitt barn framför andra som om det inte kan höra dem.

“Mitt barn är inte lika smart som ditt, han är långsam, vad ska vi göra med honom?” Ord som dessa är smärtsamma och kan skapa negativa känslor som inte bara uppmuntrar till hat mot ens föräldrar, utan även en inre känsla av underlägsenhet.

4. Att skrika på dem och förlita sig på befallning istället för diskussion

Vi behöver inte ta upp fysisk misshandel; det är en självklarhet att det inte finns något snabbare sätt att bryta de känslomässiga banden med sina barn på än att begå denna oförlåtliga handling.

Vi måste dock vara medvetna om en annan typ av indirekt felbehandling som är nästan lika destruktiv. Detta är psykologisk misshandel, som helt underminerar ett barns personlighet, dess självbild och dess självförtroende.

Barn med ballonger

Det finns många föräldrar som inte vet hur man ska tala med sina barn utan att skrika på dem. Att höja rösten utan en rättfärdigad anledning främjar ett stadium av konstant stress och upprördhet hos barnet. De vet inte vad de har att vänta sig och de vet inte när de gör något bra eller något dåligt. Att kontinuerligt skrika gör barn nervösa och skadar dem eftersom det inte finns någon dialog; bara befallningar och förebråelse.

Det är nödvändigt att vara försiktig med dessa grundläggande koncept. Att inte lyssna, inte tala, inte visa öppenhet eller förståelse eller att förlita sig på bestraffning över dialog är sätt att steg för steg knuffa bort barn från vår sida. De kommer följaktligen se oss som fiender att försvara sig mot och vi kommer bryta vårt band med dem.

Föräldraskap är ett äventyr som håller i en livstid och där ingen är en sann expert. Man kommer dock långt med att förlita sig på grunder av förståelse, affektion och en hälsosam tillgivenhet som uppmuntrar mognad och säkerhet hos den person som faktiskt är en del av dig.

Bilder av Gabriela Silva, Nicolás Gouny och Whimsical.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.