Det viktiga är inte vad du säger, utan hur du säger det

Det viktiga är inte vad du säger, utan hur du säger det
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2023

Det sägs att tungan är en källa till många missförstånd. Denna fras är väldigt vis med tanke på att det inte alltid är lätt att omvandla våra tankar till ord och uttrycka dem på ett sätt som omgivningen förstår. Vad du säger förstås aldrig till 100%. Om någon exempelvis säger “jag är förälskad” innebär detta en verklighet som aldrig helt kommer att förstås av den andra personen.

“Jag är förälskad” kan innebär att personen har nått till en viss punkt i sin relation med någon, eller helt enkelt att personen är attraherad till någon annan. Vi måste känna personen för att bättre förstå vad det innebär när han eller hon säger “jag är förälskad”.

“Oavsett vad du tycker är det alltid bäst att framföra det artigt.”

-William Shakespeare-

Ord är inte heller det enda medlet vi har till vårt förfogande i vår kommunikation; den kommer även med attityder och gester. Vad du säger med orden kan skilja sig totalt från vad du säger med tonen, din blick eller din generella attityd. Att lära sig kommunikation är därför en hel vetenskap.

Blomma

Vad du säger…

Det största utmaningen vid kommunikation uppkommer då vi pratar om vår inre värld. Speciellt då vi pratar om våra känslor och uppfattningar. Det är inte lätt att omforma allt till ord när man försöker förklara hur man känner. För att kommunicera något måste vi också tänka på reaktionen hos de som lyssnar.

Kommunikation handlar inte bara om att sända ut information, utan även om mottagarnas förmåga att ta in informationen. Vi vill att de ska tro på oss, att de ska tycka om oss och att de ska förstå oss.

Men ibland vill vi att de ska frukta oss, att de ska lyda oss, att de ska känna sig sårade. Ibland är vi medvetna om detta och ibland inte. Även om det kan låta konstigt är ibland målet med kommunikation att skapa förvirring.

Det är avsikten som definierar essensen i varje meddelande. Man kan smickra en person för att man vill att denne ska må bättre, men man kan också smickra någon för att manipulera personen till någonting.

Denna avsikt är dock inte alltid klar, inte ens för oss själva. Vi tänker att vår avsikt är att den andra ska förstå att denne har fel, men vi har inte funderat över att det kanske är vi själva som har fel.

Fåglar

Mer än bara ord

Mänsklig kommunikation är en komplex process som alltid har en felmarginal. Det beror inte bara på orden vi använder för att säga saker (även om dessa förstås är viktiga), utan även på omständigheterna.

Vi måste tänka på tillfället, platsen och samtalspartnern. Men först och främst måste vi försäkra oss om vad det är vi säger, att vi verkligen säger det vi vill säga. Vi kommunicerar hela tiden. Med tonen i våra röster, vår klädstil, vår gångstil, sättet vi tittar på någon etc.

Merparten av de meddelanden vi sänder ut är omedvetna. När vi säger att en person ger dubbla budskap innebär detta ofta att personen har sagt något med sina gester som visar på att denne inte är att lita på.

Det är därför viktigt att träna sig på att få sin kommunikation att flyta på ett bra sätt. Man bör försöka undvika vissa typer av kommunikation och främja användandet av andra.

God kommunikation grundar sig både i förmågan att sända ut vad man vill säga och att den som lyssnar kan ta emot meddelandet.

Det är i grund och botten viktigt att lära sig kommunicera ordentligt. Man bör klart och tydligt reda ut vad man känner för att det inte ska uppstå missförstånd. Hur kan du till fullo förstå hur en annan person känner sig om du inte vet hur du känner dig själv?

Aggressiv kommunikation kommer alltid att lämna stora hål. Det enda som ilska för med sig är tystnad och pauser. Om detta inte är fallet är det troligen ändå så att vi inte lyckas kommunicera det vi vill.

Vad du säger

Bra kommunikation kräver både lugn och relevans. Välj rätt tillfälle, plats och humör när du ska prata om känsliga ämnen. Var spontan, lugn och öppen för andra.

Det du kommunicerar är inte vad du säger, utan hur du säger det. Och det som förstärker banden mellan människor är hur vi kommunicerar och att vi säger vad vi tänker och känner.

Bilder av Robert Ireland, Pascal Campion och Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.