En bra attityd är bland det viktigaste du kan ha

En bra attityd är bland det viktigaste du kan ha
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

För många människor verkar livet ganska meningslöst. Hur en dag flyter på beror i hög grad på vad vi har för inställning till saker och ting, och hur vi värderar saker just denna dag. Vi kan därför dra slutsatsen att du är din attityd, och detta är vad som formar allt runt omkring dig.

Du har säkert någon gång stött på personer som alltid är defensiva, alltid letar efter dubbelmeningar eller ständigt har ett väldigt bittert ansiktsuttryck. Detta är slutna attityder som gör att dessa personer är oförmögna att ta in intryck. Deras värld är inte mycket mer än en tunnel utan slut.

Verkligheten får mening av våra känslor och hur vi ser på saker. Du skapar det du tänker, och det är därför viktigt att din attityd till ditt eget liv tillåter att du öppnar dig för nya intryck.

Din attityd och din personlighet kommer alltid att vara relaterade. Den förstnämnda kan alltid ändra sig och öppna sig för att vara mer positiv, men vår personlighet har mycket djupa rötter, och går inte att ändra på så lätt från ena dagen till nästa.

Vi går alla igenom mörka perioder, och det kan komma mörka moln varje dag som är svåra att se igenom. Vissa gånger har vi inte något annat val än att acceptera situationen och försöka bibehålla en positiv och konstruktiv attityd.

“Livet har sina gråa och mörka dagar. Vid dessa tillfällen behöver du bara slå upp paraplyet och vänta på att det ska sluta regna. Då du minst anar det kommer solen att titta fram.”

Med en bra attityd kommer du att lyckas

Glad tjej med en bra attityd

Och du… På vilket sätt bemöter du de saker som livet ger dig? Först och främst bör vi betona att din attityd kommer från dina uppfattningar, men även från dina känslor, och din attityd beror därför ofta på hur du känner dig.

Kom ihåg att alltid stämma av din attityd mot de saker du upplever. Skillnaden mellan en bra och en dålig dag kommer inte att bero på de kläder du har på dig eller hur andra behandlar dig. Din attityd beror på din styrka till att bemöta dagen och livet.

Socialpsykologiska teorier indikerar att din attityd kan delas in i tre dimensioner; dessa är väl värda att reflektera över:

Kognitiva dimensionen

Hur tolkar du det som händer dig? Hur reflekterar du över tidigare erfarenheter? Om du ska på en dejt och den andre personen inte dyker upp, anser du då att detta är ditt eget fel på något sätt?

Om man har fått negativt inflytande som ung, som exempelvis “min mamma sade att jag aldrig kommer att gifta mig”, kommer detta att skapa en serie med uppfattningar som skapar en negativ attityd.

Emotionella dimensionen

Om vi ska prata om känslor i relation till din attityd kan vi säga att det finns tre hörn. Som du säkert vet finns det många som har som vana att alltid vara negativa mot dem runt omkring sig, och detta har sin grund i deras uppväxt.

Det finns även personer som alltid har en positiv attityd, och det finns de som varken har en positiv eller negativ attityd, som helt enkelt inte bryr sig.

Beteenderelaterade dimensionen

I detta fall bör man titta på de personer som alltid reagerar på “samma sätt” inför varje sak de bemöts med. Det finns de som undviker att ta ansvar och det finns de som håller sig på avstånd. Var och en av dessa personer visar en viss förutbestämd respons oavsett stimuli.

Bra attityd

Det finns styrka även i dina svagheter

Det är inte enkelt att alltid ha en positiv attityd varje dag i livet. Vi har alla dåliga ögonblick. Vi är alla människor och därför sårbara, men tänk på att det även finns styrka i dina svagheter.

Ibland gråter jag inte för att jag är svag, utan för att det gör mig starkare. Men detta pågår bara under några sekunder, och därefter reser jag mig igen med en förnyad och förbättrad attityd för att möta livet.

Hur du alltid bibehåller en bra attityd till livet

En bra attityd är något vi behöver arbeta med varje dag. Det är som ett segel som vi måste justera rätt för att vinden ska föra oss dit vi vill, och därför bör vi bibehålla kontroll över de tre dimensionerna ovan: tankarna, känslorna och beteendet. Tänk på dessa enkla dimensioner.

Exempel: Jag kommer inte att ändra mig för att jag fick nobben. Ett “nej” kommer inte att förändra mig som person. Jag kommer att finna någon som jag passar ihop med.

  • Förstå att du inte kan kontrollera allt: som människor har vi gränser och vi kan inte kontrollera allt runt omkring oss, och världen kommer inte alltid att vara som vi vill.

Exempel: Du har för tillfället en dålig ekonomisk och social situation, och går därför igenom en tuff period. Men detta kommer inte att leda till att du inte litar på institutioner, på ditt land eller på andra människor. Börja med att tro på dig själv, samhället och andra människor. Du är en del av samhället och en del av förändringen.

  • Älska dig själv: Om du inte tror på dig själv, om du inte värderar dig själv och lär dig att vara lycklig, kommer ingen annan att göra detta heller. Du äger ditt öde och du är den som kan övervinna dina hinder oavsett när och var de uppkommer.
Dans

Bilder från Claudia Tremblay och Mariana Kalacheva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.